tirsdag den 28. februar 2023

Månedens farve -- MARTS -- Colour of the Month

Månedens farve for marts 2023 er --  The colour of the month for March 2023 isJeg havde også bøvl med denne her. Månedens navn er skrevet med månedens farve - og alle de andre 11 passede RGBkoden. Sådan at bogstaverne blev den rette farve, hvis jeg valgte dem. Men efter at have skrevet koden om tre gange - tror man ikke aldid at man selv gør noget forkert, når det ikke passer? fandt jeg ColorPix frem. Det er et lille program, der napper farver fra skærmen og giver mig en kode. Så passede det. Sjovt nok er HEXkoden rigtig.

I also had some trouble with this colour. The month's name is written in the same colour as the square, but this time, when I put in the RGB code, I did not get the rigth colour. I tried a couple fo times more, suspecting an error on my part, but nu the codes were wrong. I then opened ColourPix which is a mini-program picking colours from the screen and gives me a code. It worked. The HEX code was right all the time.

mandag den 27. februar 2023

Poetry Monday :: Pineapple ~ Ananas

     Vi har jo så lært at en ananas hverken hedder "an ananas" eller "a ananas" på engelsk, men a pineapple. Til gengæld kan jeg ikke klare et digt på dansk denne gang.
     Det engelske digt beskriver mit første møde med ananas-på-planten i det sydlige Sudan. På vej ud til ananasmarken var vi kommet forbi nogle træer med papayafrugter - de gror direkte på træets stamme.

-- 🍍 --

For long my brain did balk at pineapples. Nothing really rhymes; the are tasty and good, but not quite the stuff from which poetry is made. The I recalle my first meeting with a pineapple plant. On our way there, we passed some papaya trees with fruits growing from the trunk of the tree!


We once was in Africa, me and a crew
We wanted to see where the pineapple grew.
We drove very far
In an old, rusty car
Until we arrived at a farm in the night

Next morning we walked yet a bit to a field
Where pineapple plants were ready to yield
As we were by then
used to Sudanese men
We were sure they were pulling our leg.

The pineapples stood there in row upon row
In the hot morning sun's yellow glow
From tiny to big
They stood on a stick
In pineapple tops on the ground.

As the master of pineapples looked at our frown
He bend down, pulled one off the ground.
We saw juices run.
He did not make fun.
The pineapples grow just like this!


- - - - -

Next Monday: Cookies

onsdag den 22. februar 2023

Onsdagsord ~ Words for Wednesday 22 feb 2023

I dag er det askeonsdag - fasten begynder, og jeg vil som sædvanligt prøve at være mere udendørs og hænge mindre foran computeren. Dette indlæg er skrevet i går, tirsdag ,og forudprogrammeret til at udgive sig selv, da jeg ikke har tænkt mig at gøre andet på computeren end lige at tjekke min e-post i dag.

Ordene er for sidste gang i februar fra Lissa. Vi fik syv ord:

1 - eventyrland
2 - ødsle
3 - hastig
4 - postkort
5 - vente
6 - gå i stå
7 - rester


Når verden er dum, som den har været de sidste uger, stikker jeg af til et eventyrland, som jeg selv finder frem til. Denne gang har jeg ødslet min tid bort på slægtsforskning. Mine forfædre var helt almindelige småbønder, arbejdere, tjenestepiger og den slags. I den mest ihærdige gren var de smede i en lille by på Sydsjælland.
     Ligesom i Life of Brian finder jeg min fars fars fars fædre - det lykkes mig bare lidt bedre med mødrene ... og jeg har fundet min mormors morfars mormors far og mor altså mine tip-tip-tip-tip-oldeforældre.  Pyha!. Dette bringer os tilbage til kirkebøger og folketællinger skrevet med gotisk håndskrift for meget længe siden. Her er der ingen hastig læsning, men en møjsommelig staven sig gennem begravelser, dåb, forlovelser, ægteskaber og navne, erhverv og stednavne skrevet så tæt som på min barndoms overfyldte postkort.
     Nogle gange er jeg nødt til at forlade computeren og vente på, at mit syn bliver bedre igen, før jeg går i krig med næste side af en gammel præsts gnidrede håndskrift.

Billedet i bunden af siden er det længst tilbage, jeg er nået. Mette, fremhævet med gult, er den føromtalte tip-tip-tip-tip-oldemor. Jeg er gået i stå i forsøget på at finde hendes mands fødsel, nok året inden. Han er der simpelthen ikke. Jeg bliver nødt til at lægge ham i bunken med rester sammen med deres datters datters søns kone, som aldrig døde ... eller rettere, det må hun have gjort, da hun er født i 1843, jeg kan bare ikke finde datoen.

-- ⁜ --

Today is Ash Wednesday. Today is the beginning of lent. As usual I have decided to try and get out of doors more and spend less time in front of the computer. Today's post was written Tuesday, and is scheduled to autopost, as I am not online today.
For the last time in February Lissa is supplying us with the words. We were given:

1 - wonderland
2 - squander
3 - brisk
4 - postcards
5 - wait
6 - stall
7 - leftover

When the world is stupid, like it has ben these past weeks I fly away to some wonderland of my own design. This time I have been squandering my time on genealogy. My forebears are totally un-ineretesting, smallholders,landless workers, maids and such. The most illustrious branch being blacksmiths in a small township in Southern Zealand.

Like in Life of Brian I find my father's father's fathers - only I succeed better in finding my mother's mother's mother's father's mother's mother's father and mother. My great-great-great-great-great grandmother and father. Phew. This brings us back to registers written in German script from way back when. There's no brisk reading here, but a painstaking spelling my way through burials, baptisms, betrothals, marriages and names, occupations and place-names written like a overflowing postcard.

Sometimes I have to leave my computer and wait for my vision to clear before I tackle the next page of old vicar's cramped handwriting.

The picture is the farthest back I made it. Mette, outlined in yellow is that great-great-great-great-great
grandmother mentioned above. I was stalled trying to find her husband's birth. He is simply not there. I'll have to put him in my leftovers stack with his daughter's daughter's son's wife, who never died ... or rather, she must have as she was born in 1843, I just can't find the date.


Foto af kirkebogen med Mette Larsdatters dåb i 1742
-- ⁜ --
Photo from a parish register recording the baptism of Mette Larsdaughter in 1742

mandag den 20. februar 2023

Poetry Monday :: Be Humble ~ can't do!

Poetry Monday: Be Humble, no can't do - every time I try, this one starts:

Oh Lord it's hard to be humble

When you're perfect in every way
I can't wait to look in the mirror
Cause I get better looking each day
To know me is to love me
I must be a hell of a man
Oh Lord It's hard to be humble,
But I'm doing the best that I can.

Written by Mac Davis in 1974, I think.

- - - - -

Next Monday: Pineapple

søndag den 19. februar 2023

Dagen derpå - The Day After

Lørdag var dagen derpå efter stormen Otto. Der var nu ikke sket så meget her hos os. Selvfølgelig havde domen som sædvanlig fået blæst noget af plastikken af, men ellers var stormens eneste offer min haveredskabsholder.
Saturday was the day after, the day after what?  ... after Otto, the storm, a category 1 or 2 storm that hit Denmark in the night between Friday and Saturday. Otto was quite civilized, limiting himself to blowing off some of the plastic triangles from my greenhouse and topple my holder for garden shovels etc.

-- 🌬 --

Domen er blevet repareret, da jeg allerede har sået radiser og salat derinde. Men jeg kunne godt mærke at nogle af stiverne der - ligesom redskabsstaværet i øvrigt - er lavet af lægter der blev pillet af huser i 1999, trænger til en udskiftning. En af dem gav efter, da jeg lænede mig op ad den, og så stak jeg næsten næsen ind i en stor, flot svamp, der groede på en anden stiver. Den står vist på renovering til foråret.
My greenhouse is repaired already, as I have sown radishes and salad in there - optimistic, but what's the worst to happen? But I realized that I might have to do something about my greenhouse soon. It is - like the toppled rack for shovels etc. made from beams from our roof, which was renovated in 1999. As I leaned on one of the beams it gave way, and I ended up with my nose inches from a beautiful growth of fungus on another beam. New beams and plastic coming up this spring, I guess.

-- 💛 --

Og endelig! blomstrer min troldnød. Jeg har ønsket mig sådan én siden vi flyttede hertil, jeg fik købt en for et lille års tid siden, og nu blomstrer den.
And finally! a Witch Hazel in bloom. I wanted one of these since we moved in, but only found one last year. Pretty, isn't it?

-- 💚 --

Flere billeder fra haven lørdag -- More photos from a Saturday in the garden

Luget stikkelsbærbed -- Gooseberries weeded.

Lille Malik overlevede endnu en storm -- Little Malik survived yet a storm.
(Se her under januar -- Look at January's photo here)

Lungeurten spirer -- Lung wort is thriving too

Krokus - de gule bliver ædt og de blå forsvinder. Her næsten hvide - og det passer godt med Månedens farve igen

Crocus. The yellow ones get eaten by birds, the blue ones just disappear. Off white ones are the answer, and perfect for my Colour of the month.Judaspenge kan gro hvor som helst. Her rundt om vores oliepåfyldningsstuds til fyret.
Honesty. It grows literally everywhere. Her around the pipes where oil is put into our heating system.

En lille ny efeu gror op ad vores gamle Hjortetaktræ. Sådan skal efeu opføre sig.
A baby ivy growing up our old Staghorn sumac. This is the way to grow for ivy.

Det er det her så ikke - en gammel efeu, der helst vil kravle hen over jorden. Den må have pædagogisk klatre-hjælp snart.
And this is not. An old ivy that wants to sprawl the grounds instead of climbing. It needs some tuition.


fredag den 17. februar 2023

Tivolisering af nyhederne ~~ News or what?
Fredagsfrustration

Underholdning ~ Entertainment

Kan det siges tydeligere?
TV AVISEN > Sæson 2023 ... Sæson. Sig mig, tror de det "Halløj på badehotellet" eller sådan noget, vi ser?
-- 📺 --

The news are more and more just entertainment. Looking for something else I found that the news are now presenting The News > Season 2023 ... Fawlty Towers or what are we having here?


Person-vinkling ~ Human Interest
  Meget ofte kommer der først en neutral nyhed, som den fra kl. 8.03. Senere på dagen kommer den så én gang til i personaliseret tilsnit. her 15.40 (for 20 min.siden) fortæller Nanna os det samme, som vi allerede har hørt.
     Bemærk også at vi kun får hendes fornavn. Jeg ved altså ikke, hvem Nanna er, og det tvivler jeg på at der er ret mange læsere af DR.DK der gør. Den nyhed - og de mange lignende - gider jeg så ikke at læse.
     Jeg vil ikke høre hendes hjerteskærende historier, det er jo ikke Facebook, det her, men landets Public service nyhedstjeneste.
-- 💃 --
Very often we first have the factual news - the one from 8.03 this morning. Later in the day we have the same news item, only this time with a human interest bias. Here at 15.40 (20 minutes ago) Nanna tells us the same thing we have already heard.
     Note also that we are only given her first name. I do not know who Nanna is, and I doubt that many readers of DR.DK do. I don't want to read that news - and the many similar ones.
     I don't want to hear her heartbreaking stories, this is not Facebook, but the country's public service news service.


Sport ~ Sports
I dag er en tosset dag at vise det her, for nyhederne strømmer selvfølgelig over med stormen Otto. Men hvor er der meget sport på DR.DK Se toppen: Sport - udland - personaliseret nyhed. Det passer meget godt. Og det helt morsomme er, at man hvis man klikker videre, har en mulighed for kun at vælge sport, men ikke muligheden for at vælge sporten fra. Hvis man vælger Indland følge de indenlandske sportsnyheder med.
- - ⚽ - -
Today is not at good day to show this, because our news is flooding with our storm Otto. But my is there much sport on DR.DK In the top bar: Sports - Abroad - Human interest. It is a fair sample.

And the really funny thing is that if you click through, you have an option to select sports only, but not the option to select no sports. If you choose Domestic, the domestic sports news are served together with the rest.

Alle nyheder fra fredagens DR.DK.

torsdag den 16. februar 2023

Words for Wednesday ~ 15. Februar

Lissa is giving us the Words this Wednesday this week as well. Here they are:

1 - love
2 - happiness
3 - chocolate
4 - single
5 - dinner
      And/Or
6 - hate
7 - sadness
8 - lemon
9 - attached/double (can use either or both)
10 - breakfast

I just can't help myself. This is what's topmost in my mind. All the time. It's a disgrace and a disaster.

Love and happiness are far from my mind when I go shopping. I look at the chocolate, I caress the lemons, I look on the heaped apples, pears and plums still with their leaves attached. And I ponder with sadness. Where will I buy that perfect yoghurt for our breakfast, this chili cheese or the meat I know to be tasty, organic, and local for dinner?

I can not find one single reason to close down this shop. But I suppose that hate of competition, or of anything being superior - a very human trait - won out in the end.

tirsdag den 14. februar 2023

Hvor ellers ~ Where else

     Ja, hvor ellers end i Irma ville jeg købe julepynt er i den grad signaliserer deres image - og faktisk overveje at hænge den på mit juletræ?
     Jeg købte ikke en kugle til jul, fordi jeg håbede, der ville komme nogen i blå med mine foretrukne Irmahjerter. Men nu måtte jeg hellere købe det, jeg kunne få.

-- 💙 --

Where else but in Irma - the murdered supermarket - would I even consider buying an ornament with the brand looks - And actually hang it on my tree?

I did not buy any last Christmas, because I wanted a blue one with my preferred slogan. But now I hurried up and got what I could still buy.
Irmahjerterne, altså klistermærkerne er også noget særligt. Jeg har mange rundt omkring i huset. Og har haft en på min jakke eller på min pung hver december i mange år.... Og igen hvor ellers? Der er da ikke andre butikker, jeg ville gøre reklame for på den måde.

-- 💙 --

Those slogans all come from stickers, this supermarket gave the customers for Christmas in the years between 1972 and 1992. I have several hanging around in my home ... also where else?

Mit favorit-Irmahjerte ~ My preferred slogan

mandag den 13. februar 2023

Poetry Monday :: Random Acts of Kindness ~ Second Edition

Mandagsdigt :: 2. udgave :: Tilfældige, venlige handlinger - urgh det lyder slemt, men umotiverede kærlighedsgerninger duer heller ikke rigtigt.
     For en gangs skyld må jeg give Ugleungerne ret, det lyder bare bedre på engelsk!
     I hvert fald. Jeg var ikke tilfreds med morgenens sære digt på engelsk. Og mens jeg lugede i det dejlige solskin (HURRA! - solen skinnede i dag) tænkte jeg ... og denne sang dukkede op i mit hoved.
     Tænk at det ikke er længere siden end 1868, hvor denne sang blev skrevet, at man som en naturlig ting, efter "gammel ret", var gavmild mod fattige og fugle. Man vidste, at vi er afhængige af hinanden, af naturen, af ikke at udnytte og vride den sidste skilling ud af alting.

1. Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet er i laderne og høet står i hæs.
Frugten er plukket og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.
//: Rev vi marken let,
det er gammel ret,
fuglen og den fattige skal også være mæt.*) ://

2. Loen vi pynter med blomster og blade,
vi har georginer og bonderoser nok.
Børnene danser allerede så glade,
alle vore piger står ventende i flok.
//: Bind så korn i krans,
hurra, her til lands
slutter høsten altid med et gilde og en dans. ://
Mads Hansens omskrivning af Adolph von der Rekes naturromantiske digt fra 1868

Denne tradition kendes helt tilbage til gammeltestamentlig tid - se historien om Ruth og Boas i Ruths bog, andet kapitel.

- - - - - 🍞  - - - - -

Random acts of kindness -- for once I have to agree with the Owlets. Some things just sound better in English. I was not happy with today's first try, and while weeding - the sun shone today YAY! - I was thinking ... earlier people were kinder to the poor ones, kinder to nature, kinder all around. They knew the virtues of interdependence. When did we lose this?

I found an old harvest song from 1868. Originally written by Adolph von der Recke and remade by the farmer-poet Mads Hansen.

I tried my hand at translating, it is a happy, dancing tune, but in the middle of the happiness we're as a natural thing reminded to think of those not being well off.

Grain all is shorn now, the hay lies in haystacks
Kernels in the threshing barn and sheaves around us stand.
Fruit have been picked, and treetops all shaken
We're driving homewards with the bounty of the land.
|::|Rake the fields with care,
do not make them bare,
poor man and the sparrow also need their rightful share *)

We dress the barn up with flowers and garland
We have pretty poppies and a sley of roses white
Children are jumping for joy on the bandstand
And look, in the corners pretty girls are smiling bright
|::| Hang up wreaths of straw
In our lovely land
always end the harvest with a party and a dance. |::|

  - - - - -

*) Look to the story of Ruth and Boas in the Bible. Poor people had a right to pick up the leftover grain from the fields. (Book of Ruth, second chapter). For so long this has been customary, but no more.

 - - - - -

Next Monday: Be Humble

Poetry Monday :: Random Acts of Kindness ~ Mandagsdigt, men det er alt sammen om Irma.

Mandag ... det er mandag, og det betyder Mandagsdigt. Men jeg er stadig en gammel, gnaven ugle.
 - 💙 -
Poetry Monday - it's Poetry Monday. And I'm still a grumpy old Owl.
Selvportræt! Jeg er gnaven, fordi de kortsigtede, visionsløse, pengegriske, magtsyge idioter i Coops ledelse lukker Irma. Jeg tror virkelig ikke, de aner, hvad de har gang i. 
 - 💙 -
This is me! Grumpy because the only really good, mostly organic and not expensive supermarket in Denmark is being closed by short-sighted, visionless, un-understanding, power and money-seeking people. It's also one of the oldest and the brand is widely known - even as far away as Japan:
Sometimes money is not everything - 💙 - Penge er ikke alt


For at lette denne blog, har jeg smidt alt hvad der vedrører økologi, indkøb, intolerancer, madideologi osv. hen på en ny blog, der hedder Uglegylp. De gamle indlæg af den slags er blevet kopieret derover, rettet lidt til, og nu kun på dansk.
 - 💙 LINK 💙 -
So as not to overburden my readers I have made a new blog, Uglegylp - Owl Pellets, where I rant about shopping, intolerances, organic stuff, supermarkets and all that jazz. So far only in Danish, but the old posts are copies of the ones from this blog.

 
Temaet i dag er Random acts of Kindness -- et begreb på engelsk, hvor man enten kun fredag i denne uge eller hele ugen er venlig mod tilfældige mennesker i ens omgivelser. De håber så det smitter - lidt lige som smil ... vi kommer bare ikke uden om Irma for øjeblikket, vel?
- 💙 -
The big problem is that my brain is filed up with this closing down. It can be hard to explain, but it feels more like I was told that a friend is terminally ill, and whatever I do, this friend pops up. Explaining Random acts of kindness in Danish made me compare these acts to smiles, spreading, infecting. And up pops this old sticker. It says Smile it's infecting - and comes from that supermarket long ago.

A free form verse must do. Sorry.

Random acts of kindness

Should be Random
shown to people,
accidentally there
the busdriver,
a passenger
a man on the street
a co-customer

Acts
Giving a hand,
giving a coin
giving your time
or just a smile

of Kindness
Stop being grumpy
or letting your bad temper spill over.
Just smile and be kind!
The world is a bad enough place
as it is.


torsdag den 9. februar 2023

"Words" for Wednesday ~ 8. februar 2023

Ondags"ordene" denne gang er tal. Lissa har givet os de her seks tal at skrive om:

Seventeen (17)
Seven (7)
Six (6)
Ten (10)
Nine (9)
Thirteen (13)
Twenty-five (25)


Efter at have vredet min stakkels hjerne - Uglemor og tal er virkelig ikke gode venner - fandt jeg ud af at der var faktisk et sted, hvor jeg brugte tal, mange tal endda. Når jeg strikkede.


Jeg brugte ikke helt 25 gram af det første blå nøgle til det første ærme, så der er til et mere. Men med 13 striber i mønsteret, der skal gentages i bunden af trøjen, må jeg vist købe et par nøgler mere, før der er nok.
     Jeg strikker på pinde nummer 6, for at få ærmerne brede nok, selv om mønsteret siden 5½. Men nu har jeg trævlet op og strikke om igen 7 gange, så det gider jeg ikke længere, nu bliver det rigtigt!
     I dag er det den 9. februar, og jeg har strikket på den trøje siden den 10. måned sidste år.
     Så lad os håbe jeg bliver færdig inden det bliver for varmt til at have den på.

-- ⑰ -- ㉕ -- ⑬ --

Lissa gave us these Words Numerals for Wednesday:
Seventeen (17)
Seven (7)
Six (6)
Ten (10)
Nine (9)
Thirteen (13)
Twenty-five (25)


After raking my poor brain - MotherOwl and numbers are mostly incompatible - I found out that I do actually use numbers a lot ... when knitting. So here goes:

I did not quite use 25 grams, which would be half of the first dark blue ball, for the first sleeve. I have enough yarn for one more. But with the 13 dark blue rows in the pattern to be repeated at the bottom of the sweater as well, I think I'll have to buy a few more balls of dark blue before I have enough.

I'm knitting on needle size 6 to get the sleeves wide enough, even though the pattern says 5½. But now I've frogged it and re-knit it 7 times, so I just hope this time it will be right! Today is February 9th, and I began knitting this sweater in October - the 10th month - last year. Hopefully I'll be done before it's too hot to wear it.


Åh, og ville I se et billede af det færdige ærme -- Oh you want a picture of the sleeve.

tirsdag den 7. februar 2023

I dag er det Lauras fødselsdag

 Tillykke med de 156 år og tak for alle bøgerne og oplevelserne.

Happy birthday, Laura. Congratulation on the 156 and thanks for all the words.

mandag den 6. februar 2023

No Poetry Monday :: S.A.D

     Dagens stikord for Mandagsdigtet er Frossen yoghurt Det forekommer kun her i huset, hvis jeg kommer til at efterlade en liter yoghurt udenfor i frostvejr - jeg tror det er tre år siden, det skete sidst, og jeg kan ikke lige hitte ud af at digte om den hændelse.
     I stedet får I et billede af resultatet af mit sidste anfald af S.A.D - det er en engelsk vits S.A.D. er en forkortelse for Seasonal Affective Disorder - vinterdepression - men en kvik fyr har undersat det til Seed Aquisition Disorder - frø-indkøbssyndrom. Det skulle forkortes FIS på dansk, så det lader vi være med ;) Sidst, jeg skrev om det fik jeg det til KaUGoBF-syndrom.
     Pastinakkerne på billedet har lige den rette tone til Månedens farve: Signal-hvid.

Drawn by this guy 🌱 Tegnet af ham her

Frozen yoghurt ... this is only a thing that happens if I inadvertently leave a yoghurt outside on a cold day, that is to say almost never. I have no idea what to do with Frozen Yoghurt ... so instead a photo of my latest attack of S.A.D - Seed Aquisition Disorder.

The roots are by the way just the right colour for my Colour of the Month: Signal white.

- - - - -
Next Monday we tackle: Random Acts of Kindness

torsdag den 2. februar 2023

Kyndelmisse ~~ Candlemass

I dag er det kyndelmisse - Maria fremstilling i templet. I dag er halvdelen af vinteren gået. Gamle vejrregler siger, at hvis det er sol på Kyndelmisse, bliver det en lang vinter. Det har været flot i dag, så jeg håber, vi får en ordentlig spandfuld sne inden vinteren siger farvel i denne omgang. Se hvor smukt det var lige inden solnedgang.

Today is Candlemass, presentation of the Virgin, also known as groundhog day. We have no groundhogs as far as I know - I'm not quite sure, as I'm not sure I know what a groundhog is. But if I had had one in my garden, it would surely had been scared by its own shadow. This means a cold second half of the winter. I hope this is true, as the winter so far has been wet more than white.

--  --  --

Månen var stået op, man kan godt se, den ikke er helt fuld længere
The moon was out as well, someone ate a bite off it.

--  --  -- 

Men indtil videre er det her al den "sne", vi har. Vintergækker hedder noget med sne på rigtig mange sprog.
This is all the snow I found in the garden.

--  --  -- 

Rabarberne er på vej op. Hvis der kommer frost, må jeg nok dække dem over. Skvalderkålen er der også, den skal nok klare sig.
The rhubarbs are already saying hello. If we have snow I'll have to give them some branches to hide under. The ground elder is here as well. It will survive, no worries.


Og her er der søreme vild kørvel. Dne skal da i farvegryden snart.
And Wild chervil. This plant will end up in my dyepot soon.

På indkøb nåede jeg inden om garnforretningen, og jeg fandt en mørkere blå i stedet for den hvide. Her er en vikleprøve.
And in the local yarn shop I found a new colour. Here's a teaser.

Februaroptimisme

Nu er den mega-regn-rekordfyldtde januar omsider bag os. I das skinner solen, og måske har jeg fundet løsningen på mit trøje der mangler garn-problem. Svaret er faktisk månedens farve :D Off white. Det kan godt være, at den let sære tilfældighedsgenerator, hvor jeg fandt farven, kalder farven for signallhvid - eller også har skilte den farve på engelsk ... hvad ved jeg.
Now finally rain record filled January lies behind us. The sun is shining and possibly, maybe, perhaps I found the solution to my "not enough yarn" sweater. The colour of the month, even.

I do not know if signals in English have this not quite white colour, but it fits the colour of the yarn, I found for my sweater.

Næsten færdig med et ærme. Det bliver så bare trævlet op, for selv om jeg har fulgt opskriften og strikkefastheden er den samme, er ærmet meget tætsiddende, og det kan jeg ikke lide. Så jeg samler et par ekstra masker op og snupper et halvt nummer større pinde. Det betyder så nok også, at jeg kommer til at bruge en smule mere af det hvide ... men den farve udgår nok ikke foreløbigt.
     Jeg er bare ikke helt sikker på at den hvide farve er den rigtige. Dels er det ærligt talt lidt baby-agtigt, dels er hvid en sart farve. Det kan være, jeg lægger vejen inden om den lokale garnpusher på vej hjem, medbringende noget blåt garn.
     Men striberne forbliver sådan her, måske forlænget opadtil og sådan lidt mere Fibonacci-agtige. Lad os se.

-- 🧶 --

First sleeve almost done, and ready for frogging. Even though I followed the pattern and the stitches/cm is the same, this sleeve is a tight fit. And I do not like tight. I'll be picking up a couple of stitches more, and use knitting pins half a mm thicker. This might mean that I'll need an extra ball of white yarn. But I don't think this colour will be discontinued soon.

My only misgivings are that it looks a bit baby-ish, and that the colour is prone to get dirty. I might just visit my local yarn shop, bringing some of the blue yarn and looking for a better fit.

The stripes will stay, they might have to start earlier, and may turn out a bit more Fibonacci-like.  I tried, but could not pull it off first time around.

Strikkepindene -- The needles at work. 

Og læg mærke til strikkepindene. Kan man næsten andet end at blive glad af at se på dem? Det er min julegave. Et sæt strømpepinde af denne her slags i størrelserne 2½ - 6½. Nu skal der strikkes!

-- 🧶 --

And please look at the knitting needles. Don't they make you smile? Those colours ... I love them. I was given a set of DPNs in all sizes from 2½ to 6½ cm. as a Christmas present. Ain't I a lucky one? Knitting will happen.

onsdag den 1. februar 2023

Onsdagsord ~ 1 februar ~ Words for Wednesday

I februar er ordene til onsdagsord at finde hos Lissa. Og til onsdag 1. februar har vi fået disse 7 ord:
Missing - Savne/mangle
Pillow - Pude
Rattle - Rangle/raslen/skræmme
Flight - Fly/flugt
Beginning - Begyndelse
Shabby - Nedslidt/ussel
Time - Tid/klokken

Og så må jeg da indrømme, at lukningen af Irma ikke rigtig lader mig tænke på andet, jeg har ikke lyst til at skrive om Enhjørningegården, eller Italien, eller Island eller Birkegården, eller nogle af alle de andre steder, hvor min Susan plejer at slå sine folder ... så:

Vi kommer til at savne nogle ting, når den supermarkedskæde lukker ned. Deres forsikring om, at nogle af tingene vil blive solgt i den restrukturerede kæde, er blot en sovepude for deres samvittighed, søde ord for at lokke os ind og købe deres billige ting.
Alle deres forsikringer skræmmer mig. Deres fantasifulde ords flugt skjuler deres hule indre. Og jeg har en mistanke om, at det kun er en begyndelse på den forarmelse, der ender med at vore dagligvarebutikker alle sammen er usle discountbutikker. Kun tiden vil vise det, men jeg er dybt pessimistisk.

-- o 0 o --

All Wednesdays in February the
Words for Wednesday are supplied by Lissa. For February 1, we've been given these 7 words:
Missing
Pillow
Rattle
Flight
Beginning
Shabby
Time

And I am rattled by the closing down of the only real quality supermarket-chain in Denmark. I am not in the mood for writing about Susan at Unicorn Farm, or in Italy, or  Iceland, or Birch Manor or indeed anywhere at all, so:

We will be missing stuff when that supermarket closes down. Their assurance that some of the things will be sold in the re-mastered chain is just a pillow to ease their conscience and make us go there and buy their cheap stuff. All their insurances rattle me. Their fanciful flight of words hides their hollow insides. And I suspect this is only the beginning of the impoverishment of our shops, ending up with them being shabby discount places one and all. Only time will tell, but I am deeply pessimistic.

IWSG

Måske kommer Onsdagsord senere

Words for Wednesday might happen later

- - - - - - - - - -


February 1 question: - If you are an Indie author, do you make your own covers or purchase them? If you publish trad, how much input do you have about what goes on your cover?

My answer: As I have never published a book, I do not know what kind of author I am / will be. I know that cover art is very important to me. It bothers me when scenes from the books are not faithfully re-created on the cover, eg. if the clothes of the main persons have a wrong colour, or they are in another place ... as compared to what is decsribed in the scene. If I have a say I would like to have Olga Godim create the cover for my books.