mandag den 28. september 2020

Poetry Monday :: Clothes

  Mimi of Messymimi's Meanderings and Diane of On the Border  are taking turns supplying us with a topic for this weekly endeavour. They also always write wonderful, either funny, thought-provoking, ingenious or simply good verse. Go and read. This Monday's clue is Clothes.
   Jenny at Procrastinating Donkey is taking a break due to her husband's health issue. Let's continue  to send warm thoughts, good energy and lots of prayers their way. 


 Pants, skirts, blouses or shirts?

Oh, ants in my pants,
And a mouse in my blouse,
Dirt on my skirt
And a squirt on my shirt.

Rocks in my socks
And glue on my shoe
Roots on my boots
And a gnat in my hat.

But the goat ate my coat
and the vandals took my sandals
Shredder had my sweater*
And the kittens my mittens.

Now all I've left over
Is a shirt full of clover.
and soggy old pants,
filled with seeds for my plants.

But that's as should be
Because clothing for me
Are but practical things
 To protect me from stings
And from thorns and from stones
I dont care about the Jones'.
When I tend to my plants,
I'll wear tabi and swants!

For next Monday: Our favourite pictures.

______________________________
* In the Danish version of Teenage Mutant Ninja Turtles the lines:

Shredder: You may call me ... The Shredder.
Raphael: A kitchen utensil?

is translated:

Shredder: You may call me ... The Shredder!
Raphael: Did you say Sweater?

søndag den 27. september 2020

Springvandet springer ⛲ Fountain running

Og så er der søreme vand i springvandet! Det er blevet omdøbt til Fælleskilden.

- ⛲ - 

And there's water running in the fountain! It has beeen renamed Fælleskilden - The Common Source.Lidt historie om springvandet    -- ⛲ --    A bit of the history of the fountain. 


     Her er springvandet, Vandstenshaven, på sin gamle plads i Helsinge. Her stod det til gågaden blev renoveret i 2006.

- ⛲ - 

  The fountain, then called Vandstenshaven (Garden of Waterstones), in its old place in the middle of Helsinge. It was taken down when the pedestrian area was re-made in 2006.


     Stenene stod først her, foran Hallernes hovedindgang. Jeg gætter på at de lå i vejen for varebilerne, så de blev flyttet omkring 2012 (foto fra VisitNordsjaelland.no hvor det ikke ligger længere).

- ⛲ - 

   At first the stones were placed in front of the main entrance. But I guess that they were troublesome for big lorries. They were moved around 2012. (photo from www.visitnordsjaelland.no/ where it has been taken down).


     De seks små sognesten - ikke Helsinge - og deres placering frem til foråret 2020.
     De gule pile peger på de to sten, der faktisk er med på billedet, kanten er meget længere.

- ⛲ - 

  The stones, minus the central - Helsinge - one and their placement as border stones until spring 2020.
  The yellow arrows show where the two stones actually in the photo are situated, the border is much longer.


     Arbejdet med det nye springvand er i gang. To flinke fyre fra F. Madsen Entreprise lod mig fotografere og svarede på spørgsmål.

- ⛲ - 

  Works at the new fountain has begun. Two nice workers put up with  my questions and photographing.

     Her kan man se, at stenene er fjernet fra græsset ved hallerne.

- ⛲ - 

  The stones have been removed from here.


     Helsinge kommune fra 1970 til 2007. Placeringen af stenene både i det gamle springvand, Vandstenshaven, og det nye, Fælleskilden, svarer til sognenes placering rundt om Helsinge.
     Helsinge kommunes våben syboliserer blandt andet de mange kilder i kommunen, både hellige og ikke.

- ⛲ - 

  Helsinge municipality 1970 to 2007. In both fountains, the old Garden of Waterstones and the new The Common Source, the placement of the stones are the same as the geographic lay out of the municipality.
  The coat of arms of the old municipality hints at the many, many sources of water in the municipaliy both holy and otherwise.


Om indvielsen - - - On renaming and rewatering, Danish only.

VANDSTENSHAVEN BLIVER 'FÆLLESKILDEN'
Symbolet på kommunefællesskabet i Helsinge, 'Vandstenshaven', der var en del af den første udgave af Gågaden, kommer nu til live igen. Det sker når Helsinge-Hallerne indvier springvandet på den nye plads ved hallerne - og døber det 'Fælleskilden'.

Indvielsen foregår søndag 27. september kl. 11.30 med velkomst ved bestyrelses-medlem Michael Bruun og tale af formand for Børn, Idræts og Familie-Udvalget, Natasha Stenbo Enetoft.

Vandstenshaven blev fjernet i 2006, da den nye Gågade blev etableret, og Helsinge Byråd besluttede at stenene fra de syv sogne skulle have plads ved Helsinge-Halllerne.

Stenene, der har ligget ved Helsinge-Hallerne i 15 år, kommer nu i deres rette element.

Sognestenene fra Helsinge, Valby, Annisse, Ramløse, Valby, Vejby-Tibirke og Mårum har haft en lidt omskiftelig tilværelse ved hallerne og har også tjent som afspærring for indkørsel til forpladsen.

Med den kommunale gave fulgte i sin tid også en bevilling, så der er 125.000 kroner til rådighed til at få genetableret det. KILDE

Fupmalerier 🎨 Fake Paintings; Sunday Selection

The photo of the village pond in Helsinge looked so much like a painting, that I manipulated it into being one.  And then I could not stop. 🎨

 Gadekæret -- The village pond.

 En regnbue om morgenen -- A morning Rainbow

 Skov i september - Woods in September

 Uvejr på vej - Before the Rain

Efterårsskumring -- Fall Twillight

Blå blomster -- Two blue Flowers

And some older "paintings", both from our local pond.
The last, almost non-figurative from long ago:

fredag den 25. september 2020

Stakkels frø 🐸 Poor Frog

     Inde i Helsinge, hvor Uglemor bedriver sine indkøb, tager med toget, går til fysioterapi og alle de andre ting, der ikke findes i hendes lille landsby, er der også et gadekær.
     I Gadekæret er der to springvand, et stort et, hvis væsentligste bidrag vist er at ilte vandet og holde det frostfrit for de mange ænder og andre fugle, der bor der, og så en frø.

-- 🐸 --  

  In Helsinge, MotherOwl's bigger town, where she goes shopping, catches the train, receives PE, and all the other things that do not happen in her own little village, we have a pond.
  In this village pond all of two fountains are coexisting. A big one, whose main aim is to aerate the water and keep the frost at bay for all the birds living in this pond. The other one is a frog.

     For nyligt har det store springvand fået en ny fin dyse så det springer med syv mindre stråler i stedet for en stor. Og det ser jo smukt ud.

-- 🐸 --

  The big fountain has recently had a new nozzle so that it now runs with seven small jets of water instead of one big one. And this is fine.

     Men den stakkels frø. Den har det ikke godt. Den trænger til at blive vasket noget så grundigt. Den trænger måske også til en ny dyse, for den vandstråle, der plejer  at stå ud af munden på frøen, er væk.
     Og sidst men ikke mindst, så trænger den altså til at det fine nye springvand fylder Gadekæret mere op, så kun stenen og frøen er synlige, og ikke det grimme fundament.

-- 🐸 --

  But the poor frog. It does not feel well I suppose. It is in need of a thorough scrubbing. It might also need a new nozzle, because the jet of water normally spewing from its mouth is either totally missing or reduced to a trickle.
  And last but not least the fine new fountain needs to fill up the pond a few inches or more, so that only the frog and its stone can again be seen. Not the ugly stones below.Det store springvand om sommeren -- The bigger fountain in the summer 

Og om vinteren -- And in winter

torsdag den 24. september 2020

Springvandet igen-igen ⛲ Fountain once again

English text below the photos.

Hovsa, jeg har glemt at opdatere om springvandets skæbne og på søndag bliver det alvor. Der er indvielse klokken 11.30, hvor springvandet, der før i tiden hed Vandstenshaven bliver igenindviet, og kommer til at hedde Fælleskilden.

Indvielsen foregår søndag 27. september kl. 11.30 med velkomst ved bestyrelsesmedlem Michael Bruun og tale af formand for Børn, idræts og familieudvalget, Natasha Stenbo Enetoft.

Her kommer nogle billeder af springvandet under opførelse:
Den allerførste grabfuld granitskærver - 14. august
The very first load of granite rubble

Så er vi ved at være der. Læg mærke til at stenene er blevet spulet - 21. august
Almost done now; notice that the stones have been cleaned 

Færdigt, men stadig indhegnet - 11. september
Finished, but still behind a fence

Så venter vi bare til på søndag - 24. september
All done - waiting for Sunday

Oops I've forgotten to update on the fountain, and now we've arrived, almost.
Sunday 27th at 11.30 a celebration and naming of the new fountain will take place. A couple of local dignitaries will speak, and from then on the fountain will run. 
These photos should bring us up to date with the works.