lørdag den 29. september 2018

En firkant mere -- One more Square

     Uglemor besluttede at lade bladfirkanten indgå i tæppet.

 - 🔶 -

 MotherOwl decided to let the felted leaf become a part of the throw.
 
Idé til hvordan tæppet skal sys sammen. -- Maybe it will look like this.

     Ydermere besluttede Uglemor, at der skulle være flere af den slags firkanter. Den næste blev en lidt lysere firkant med en rød birkerørhat på.

- 🔷 -

 Furthermore she decided, that it would not be alone of its kind. The next one is slightly lighter square with a felted orange birch bolete


Den ægte vare og den filtede.
The real mushroom and the felted replica.


fredag den 28. september 2018

Words for Wednesday - 26 September -- Unicorn Farm 1

The Words for Wednesday are for the last time this month put together by River on her blog Drifting through Life.
For a long time the WoW did not inspire me, but the word Splice made me think of a mock autobiography I'm writing. And then the words began to flow.  I took up the additional challenge of using them in the order they were written in the list of prompts.

1. bespoke
2. fence
3. poster
4. drained
5. splice
6. ergonomic

and/or:

1. bridle
2. bent
3. wallow
4. derail
5. stoned
6. savings


"We bespoke professor Kuusisaari, the brother, again today. We mentioned our suspicions concerning David. You know, we've been noticing him before, and told you and the professor about it. On our way to school this morning, we saw him stand near the fence, and then suddenly he waved his wand and disappeared. Only, I don't think the professor believed us". Susan spoke rapidly and agitated. For once she was forgetting her manners and almost yelled at her best friends' mother. Heidi's mother listened closely, and Heidi pulled forth a poster from her pocket: "You know, as we all do, that teleporting and such is only for those who have taken their exams. David is, like Susan and me, going to take his exams come August." She pointed at the date written in big, red, comforting type on the poster.
Heidi's mother felt drained. How many timed had she not warned Heidi, not to speak of Lis and Tage, her older siblings and unruly twins, of the dangers of teleporting before you were a confirmed teleporter. The risk of a splice was very real, and not a matter any mother cared to dwell upon. She got up from her ergonomic chair and took her cloak from the hook behind the door.
"We're going to The Unicorn Farm at once. This nonsense has to be bridled before it is taken too far. We've no use for students, whose minds are bent and maybe even derailed from their insubordination."
Susan wanted to savour this moment, to wallow in the feeling of for once being taken seriously, but Heidi's mother had no time for such niceties. She called Lis and Tage from their room. "He must have lost his mind. Don't he realize what's happening. Before we know it, we're back to the Middle Ages, being stoned whenever suspicion arises."  
 She told her husband to grab their meagre savings and come along. Then she went ahead of her little flock into the stormy June night.

- - 💜 - - og så på dansk


     "Vi talte med professor Kuusisaari, broderen altså, igen her til formiddag og fortalte ham om vores mistanke til David. Du ved, vi har lagt mærke til ham før og fortalt både dig og professoren om ham. På vej til skolen så vi ham tæt på hegnet, og så pludselig viftede han med sin tryllestav og forsvandt. Der er bare det, at jeg ikke tror, at professoren troede på os." Susan talte hurtigt og oprørt. For engangs skyld glemte hun sine gode manerer og næsten råbte af sin bedste venindes mor. Heidis mor lyttede til, hvad Susan fortalte, og Heidi trak en plakat ud af lommen: "Vi ved lige så godt osom du, at det at teleportere og sådan noget, kun er for dem, der har bestået deres eksamen. David skal, ligesom Susan og mig, først til eksamen i august." Hun pegede på datoen skrevet med store, røde og beroligende bogstaver på plakaten.
     Heidis mor følte sig drænet. Hvor mange gange havde hun ikke advaret Heidi, for ikke at tale om Lis og Tage, hendes ældre søskende og ustyrlige tvillinger, om farerne ved at teleportere, før man var godkendt. Risikoen for at gå i spåner var overhængende, og det var ikke noget, en mor kunne lide at tænke på. Hun rejste sig fra sin ergonomiske stol og tog sin kappe fra krogen bag døren.
     "Vi skal til Enhjørningegården med det samme. Dette nonsens skal bremses, før det tager overhånd. Vi har ingen brug for elever, hvis evner bliver forringede og måske endda afsporede, bare på grund af ulydighed." Susan havde lyst til at nyde dette øjeblik, til at dvæle ved følelsen af at blive taget alvorligt, men Heidis mor havde ingen tid til den slags småting.
     Hun kaldte Lis og Tage ned fra deres værelse. "Han må være blevet gal. Det må stoppe, Han forstår ikke, hvad der sker. Før vi ved det, er vi tilbage i middelalderen og bliver stenet ved den mindste mistanke." Hun bad sin mand om at tage deres spareskillinger og komme med. Så gik hun i spidsen for sin lille flok ud i den stormfulde juninat.

Filtet blad -- Feltet Leaf

     For et par dage siden så Uglemor filtede efterårsblade et sted på internettet. Fluks røg en gammel uldtrøje i vaskemaskinen ... og kom uændret ud igen. Det der med at uldtrøjer filter til barnestørrelse i vaskemaskinen må være en myte. Uglemor angreb trøjen, med varmt vand, sæbespåner og en svupper, men det skete der intet ved. Vi ofrede en ægte kogevask på trøjen (og en masse andet), men den passer mig stadig! Mærket i trøjen siger ren ny uld, jeg har vasket, alunbejdset og plantefarvet den, så jeg ved, det er uld.
     For længe siden, faktisk for to år siden, begyndte Uglemor på et plantefarvet tæppe i planteprint-teknik. Forleden dukkede firkanterne op igen og Uglemor begyndte for 5. eller 6. gang at sy rundt om firkanterne. De fleste af firkanterne er stadig firkanter, men denne gang ser det faktisk helt pænt ud, og måske bliver det ligefrem til et tæppe.

- 🔶 -

Some days ago MotherOwl saw felted fall leaves somewhere in the corners of the internet. She took off her worn woollen sweater and threw it in the washing machine. It came out looking just the same (only a bit cleaner) She attacked it with hot water, soapsuds and a  plunger in a bucket. Nothing happened. We even tried the hottest cycle in the washing machine (90 degrees), the sweater still fit MotherOwl. Those jokes about sweaters shrinking to baby size in the washing machine might be an urban myth.
A long time ago, at least two years ago, MotherOwl started remaking a throw, using Ecoprinting. Most of the squares are still squares, but now MotherOwl found a yarn that suits all the squares and MotherOwl. Big stuff. Maybe we'll end up with a finished project in two year's time.


       Men som man kan se, er det ikke alle firkanterne, der er lige pæne.Nogle af dem blev kedelige, og det er OK, for det sætter de pæne i relief i et tæppe. Men nogle af dem blev ligefrem grimme.
     Et af de grimmeste røg med i kogevasken, og krøb måske 1 cm på hver led - store sager!
     Uglemor puttede den så direkte ned i en gryde med kogende skønhedsøje-suppe til plantefarvning. Den blev stadig ikke mindre, men den blev rødbrun. Sådan rigtig efterårsfarvet.

- 🔷 -

 But as you see not all the squares are pretty, some are bland and boring some are even ugly.
The bland and boring ones are OK, a throw needs something to make the pretty parts pop, but the ugly ones ...MotherOwl had one of them in the hot water cycle, it shrunk, like 1 cm -- wow!
MotherOwl then put it onto a pot of boiling coreopsis flowers boiling for a dye extract. It did not shrink any further, but turned the an autumnal orange-brownish. Perfect for a leaf.

 
      Uglemor hev nogle tråde ud af sine plantefarvede garner, fandt en filtenål og begyndte. Helt uden hverken planer eller tegninger. den tynde tråd kom også en tur i skønhedsøje-gryden for at blive lidt rødligere. 
- 🔶 -

MotherOwl pulled some threads from her stash of plant dyed yarn. The thinner thread went into the coreopsis pot as well to get a reddish hue. Then MotherOwl grabbed a felting needle and began to lay on yarn, no pattern, no plan, just doing.

     Sådan endte bladet med at se ud. Nu spekulerer Uglemor bare på, om hun skal klippe bladet ud, som det var planen fra starten, eller om bladet skal inkorporeres i tæppet - eventuelt med et par andre tern, lavet på samme måde med forskellige farver og motiver.

- 🔷 -

The leaf ended up looking like this. Now MotherOwl is wondering. Do I cut out the leaf, as intended, or do I leave it whole and incorporate it in the throw, maybe even make some more like it, with other colours and patterns?

mandag den 24. september 2018

Måner -- Moons

Uglemor har noget med at tage billeder af månen. Det er imponerende hvor stor forskel en dag egentlig gør, når man kigger på månen.

- 🌛 -

MotherOwl has a thing with photographing the Moon. It's impressing how big a difference a day makes.


Halvmåne - 17. september - Half Moon

Lidt mere end halv - 18. september - Gibbous moon

Allerede næsten fuld - 22. september - Already almost full.

søndag den 23. september 2018

Plantemishandling -- 2 -- Maltreatment of Plants

     Der er åbenbart noget med planter, der får nogen til at tænke om se ikke lige skulle farve dem. Men hvorfor? Det nærmer sig da mishandling

- 🥀 -

Obvious there's something about certain flowers, making some people thinking of dyeing them. But why? It is a new case of maltreatment of plants.

Uglemor undskylder den lidt spøjse lyskvalitet. Indstillingerne fra aftenens månefotos passer ikke til blomster i fuldt sollys.
MotherOwl'd like to excuse for the strange look of this photo. Setting for the evening's shooting of the gibbous moon is not suitable for flowers in full dayligth.     Og det er da ikke fordi, planter ikke kan være farvestrålende uden hjælp fra en spraydåse.

- 🥀 -


And it can not be because plants are unable to be colourful if you do not help them with a spray can.     Heldigvis går naturen over optugtelsen for denne smukke lyng.

- 🥀 -


Luckily nature has it's way with this heather.

Men jeg blomstrer alligevel! - Defiantly flowering!

torsdag den 20. september 2018

På besøg hos Haveuglen -- Visiting GardenOwl

     Da vi sidst hilste på Haveuglen, midt i tørken, var han den  Gnavne Haveugle. Da Uglemor i går endelig fik kæmpet sig frem til ham, var han betuttet og måske lidt overvældet.

- 😕 -
When last GardenOwl was visiting, he was  Grumpy GardenOwl. Today he's more meek, confused, even overwhelmed.


     😕 - Øhh, Uglemor, hvad skete der egentlig? Jeg tog en lille lur, og se nu.

     🦉 - Der skete to ting, Haveugle. For det første blev det regnvejr igen, for det andet forsvandt mit yndlings-haveredskab, næbbet. Det er det, jeg bruger til at klippe alt, der ikke kan klares med plæneklipperen; gangene, kanterne, rundt om din rede, under buskene ... alle sådan nogen steder.
    En eller anden Ugelunge (ingen navne her) havde puttet næbbet ind i det gamle legehus, da han skulle slå plænen. Jeg, og også Ugleungerne og Skribenten har ledt og ledt, men jeg fandt det faktisk først i mandags, og det var meget heldigt, for da havde jeg lige fundet den første valnød på græsplænen. Så jeg har klippet rundt om valnøddetræerne, under æbletræerne, og ude foran, så skraldemændene kan komme til vores affaldsbøtter.
     Alle gangene, rundt om buskene her ved din rede og alle de andre kanter står i kø til det bliver fint vejr igen. 
    
- 😕 -

😕 - Erm, MotherOwl, what happened? I took a small nap, and now look at my nest.

🦉 - Well, GardenOwl, two things happened. The rain came back, and my favourite gardening tool, "the beak", disappeared. I use my beak for cutting all the things, the lawn mower can't handle. And as it had disappeared, I have not been able to cut all the weeds from the paths, around your nest and elsewhere needed. Some Owlet (no name will be mentioned) had put it into the old playhouse, that is totally overgrown by hops. I, the Owlets, and even the Writer have been looking for the beak for a long time. I found it the day before yesterday. This was very good, as I found the first ripe walnut that very same day. I've been cutting around and under the walnut trees, under the apple trees, and out front where the waste bins are. This was all totally necessary. The garden paths, and your nest, and all the grassy edges will be cut, starting on the next day without rain. 
    
- 🦉 -

😕  - Jo tak, det må jeg så glæde mig til. Der er lidt mange af de gule, stikkende hindbær her foran mig.

🦉 - Men, Haveugle. Hvis nu du drejer hovedet rundt, så kan du se nogen meget smukke planter heromme bagved. De er spiselige, men lige kønne for det.
     
- 😕 -
 
😕  - Thank you, I'll be looking forward to having my view back.

🦉 - But, please, GardenOwl, if you turn around your head, you'll see some pretty plants. They're edible, but just as pretty as flowers. I think gardening nerds call them edimentals.

Bladbeder -- Radise -- selvsåede fuglefrø (vist nok)
Chard -- Radish -- Some cind of bird seed (I think).

onsdag den 19. september 2018

En varde - A Cairn

Der var faktisk nogen, der gjorde det.

- ⚠-

Somebody actually did it!

Please build a cairn with your black moods,  It is always good to know where they lay.  It's the kind of mood that later you may  Feel a need to avoid to be finding again.
Please build a cairn with your black moods,
It is always good to know where they lay.
It's the kind of mood that later you may
Feel a need to avoid to be finding again.

... og så ved vi altså, hvad der gemmer sig i varden. Fingrene væk.

- ⚠-

.... and now we know what lies hidden in the cairns. Let's keep away.

lørdag den 15. september 2018

Æblepose - Apple Bag

    I Ugleboet er der ikke mindre end tre æbletræer, så vi har æbler nok. Ugleungerne vil gerne have æbler med, men de må ikke blive stødt. For nogle år siden købte Uglemor nogle lynlåsposer til æbler, de virkede ikke særligt godt, de passede aldrig rigtigt til æblets størrelse og fcon, og så blev de nussede og klamme.
     Uglemor fik en idé.
- 🍎 -

In the Owlery we have no less then three apple trees, one even bearing 3 different apples, so we're never short of apples this time of year. Some of the Owlets love to bring apples along with them, but not with brown spots. Some years agp MotherOwl trued to solve this by buying apple snack bags with zippers. They were made from some not so nice fabric, never seemed to fit the apple, and quickly became slippery and nasty.
MotherOwl had an idea.

Her er tegningen Uglemor lavede i sin gode bog.    ★     Here's the drawing MotherOwl made in her book.
     En æblepose, i form som en frugt fra bøgetræet - en bognød, lavet af gamle, bløde håndklæder og et tyndere stof til lukkemekanismen. 
- 🍏 -

An apple bag, formed as a beecnut and made from old, soft towels and some thin fabric for closure.

Æble i posen, det er stort    ★    Apple in bag. It's a big apple
     Uglemor syede frem og tilbage med guldtråd på ydersiden og almindelig gul indeni for at holde to lag stof sammen.

- 🍐 -

MotehrOwl quilted as fancy took her with golden thread on the outside, and plain yellow inside to hold together the layers.
Lukket pose    ★     Closed bag

     Æbleposen set fra to forskellige vinkler med et stort, rødt æble indeni. Det virker sikkert lige så godt med grønne æbler, pærer, ferskner, nektariner eller appelsiner indeni.

- 🍑 -

Two different views of the apple bag with a big, red apple inside it. It will surely work as well with green apples, pears, peaches or oranges inside.

     Uglemor er i gang med flere æbleposer af andet stof. Piraten har snuppet denne her og har godkendt den.

- 🍎 - 🍏 - 🍐 - 🍑 -🍊 -

MotherOwl is making more apple bags, trying out different fabrics. The Pirate took this one for his apples, and he says it works just fine.fredag den 14. september 2018

Snyd -- Cheating

     Hver dag får Ugleungerne en madpakke med. De er forskellige, fordi Ugleungerne er forskellige. I Piratens madkasse er der altid tørret frugt af en eller anden slags. Normalt noget, vi kalder "dutter" i en lille, japansk bøtte.
- 🍪 - 🍙 -

Every day the Owlets bring a lunch box to school, with different contents, as  the Owlets are different. The Pirate normally gets small dried fruit thingies in a small Japanese container. 
"Dutter" i bøtte og i pose      ★     Dried thingies in the container and in their bag

     Så gik Uglemor på indkøb og så dem her på tilbud.

- 🍪 - 🍙 -


Then MotherOwl went shopping and found these.


     Nej hvor dejligt, tænkte hun. Ingen klistrede Uglevinger om morgenen og masser af solbær til Piraten. Ugleungerne har meget bestemte meninger om mad. Piraten elsker æbler, solbær, jordbær og en masse andre ting, men afskyr blåbær og tørrede figner og dadler i form af frugtstænger. I modsætning til Minimax, der guffer blåbær, men ikke kunne finde på at spise solbær.

- 🍪 - 🍙 -

Oh, lovely, she thought. No more sticky OwlWings in the morning, and lots of blackcurrants for the Pirate: He loves apples, blackcurrants, strawberries and a lot of other fruits, but he can't stand blackberries and produce made from dried figs and dates. As opposed to Minimax, who eats blueberries with gusto, but says no thanks to blackcurrants.

     Minimax ville vældig gerne have flere stænger med. Men i Piratens madkasse lå papiret her og en frugtstang hvor der kun var spist to små musebidder. "Den smagte ikke godt," sagde han.

- 🍪 - 🍙 -

 Minimax liked the bars, and even asked MotherOwl to buy more of them. But in The Pirate's lunchbox  we found this wrapper, and the bar with only two tiny bites taken. "It did not taste good!" he said     Uglemor nærstuderede indholdsfortegnelsen efter at have fulgt Ugleungerne til bussen, og så forstod hun pludselig Piraten. Se selv:
Solbær- og æblestænger..
Hmmm ... det grænser vist til vildledende markedsførelse det her. Men Piraten lader sig ikke snyde.
Og Uglemor køber ikke flere stænger, heller ikke på tilbud


MotherOwl took a closer look at the ingredients of the bars after taking the Owlets to the bus, and then she understood The Pirate. Look at this:
Apple and blackcurrant bars ...
 .. well, dried dates with apple and blackcurrant taste would have been more accurate. Who are you trying to cheat? Not the Pirate!
And MotherOwl, is not going to buy any more of these bars, not even on clearance sale.

torsdag den 13. september 2018

Oh, what a Beautiful Morning ... ♫🎶Uglemor er næsten parat til en ny "Vejen hjem"-serie med sådan en smuk morgen.

    ★    

Almost ready to do a new On my way home-series with mornings like this.

onsdag den 12. september 2018

Plukkepose - Foraging Bag

     Det kan godt være at Uglemor har sin gode plukkekasse, men den skal man jo for det første huske. Den er perfekt, når Uglemor som i indlægget om den kun skal ud og plukke. Men for det meste kombinerer Uglemor plukning og indkøb. Og så er cyklen altså fuld, der er ikke plads til plukkekassen på bagagebæreren. Det sker også at Uglemor er på vej hjem fra indkøb og ser noget spændende på et træ, en busk eller på jorden.
     Og hvad så?  En overgang havde Uglemor et furoshiki med sig. Det var fint til svampe, men det kunne for det meste kun have én ting indeni. Det havde også en tendens til at smide om sig med bærrene eller endog at mase dem.

- 🐾 -

MotherOwl has her fine foraging crate, but it is not so good, when MotherOwl sees something interesting and potentially edible by the road on her way home from shopping. She also has to remember to bring the crate, and it takes up all of the luggage rack on the bike. Space normally filled up with groceries when MotherOwl is on her way home.
Now what? For some time MotherOwl brought a furoshiki,  but it could hold only one thing at a time, it had a tendency to spill its contents, and quite often the berries were mashed.
Hvad Uglemor så i skoven på vej hjem    ★    What MotherOwl saw in the woods on her way home.
Slåen - sloe     ★     Sommerrørhat (lige så god som Karl Johan) - Summer bolete (as tasty as the King bolete)
Rød birkerørhat - Orange birch bolete     ★     Hvidtjørnebær - Haws

    Uglemor fik en idé. En plukketaske. Blød nok til at ligge krøllet sammen i bunden af rygsækken, men alligevel stiv nok til at bærrene ikke trillede ud. Med to adskilte rum. Så skulle den kunne hænge på armen, så man kunne holde grenene med den ene hånd, plukke med den anden og lægge bærrene i posen uden akrobatiske øvelser.  Ja, tak!

- 🍄 -

MotherOwl had an idea. A foraging bag. Made of fabric, so that it could be tucked into a corner of  the backpack, but yet sturdy enough to hold the berries without spilling. With 2 separate compartments. Hanging over one arm in order to let MotherOwl hold onto the branches with one hand, pick the fruits with the other hand, and put the berries into the bag without acrobatics. YES! 
Her er tegningen Uglemor lavede i sin gode bog.    ★     Here's the drawing MotherOwl made in her book.

Så tegnede Uglemor mønstre, først på avispapir og så på fint, hvidt papir.

- ⠏⠕⠎⠑ -

Then MotherOwl drew patterns on old newspapers, and then on a sheet of white paper.

Mønster til selve posen. Man behøver et kraftgt stykke stof ca 60 x 35 cm. foldet to gange.
Pattern for the bag proper. You need a square of sturdy fabric, 60 x 35 cm folded twice.
"Mod fold" means "To be placed on a fold".

Mønster til bunden af posen (samme stof som posen), til inderposen (klip 2 i tyndt lærred) og belægning til inderposerne (også x2 i en anden farve for sjov.)
Patterns for the inner bag (cut 2 in colse vowen linen) liners for inner bag (cut 2 in a coloured fabric just for fun) and the bottom of the bag (sturdy fabric again).

     Uglemor klippede og syede og syede, og uden at hæfte ender, sømme pænt eller noget, for hun ud af døren med plukketasken stoppen ned i rygsækken. Hun gik på indkøb og hentede Ugleundgerne, og på vej hjem gennem skoven var det endelig tid til at teste prototypen.

🐾 - 🍒 - 🐾

MotherOwl cut and sewed, and without time for finer details like cutting off ends or turning all seams -- it is a prototype after all - she tucked the bag in a corner of her backpack and went off in search of the Owlets to go shopping. On her way home she took some time to test the bag.
Snydebillede hjemme i haven, Uglemor plukker ikke noget fra vildvin.
Mock-up photo in the garden. MotherOwl do not pick anything off Virginia creeper.
   Det gik helt fint. De to rum blev fyldt op med slåen og tjørnebær.
     På vej hjem fandt Uglemor endnu et par ting, der skulle i posen, så det var godt, at de to inderposer ikke nåede sammen. Mellemrummet blev nemlig fyldt med dem her:

- 🍄 -

It worked like MotherOwl imagined, actually even better. She picked some sloe and haws to test the two rooms of the bag. It was great that the two inner bags were not held together in any way. MotherOwl had to fill up the space in the middle with something else:

Karl Johan, summerrørhatte og røde birkerørhatte i smuk svampesymfoni.
King bolete, summer boletes, and orange birch boletes make a mushroom symphony. 
Ups, Skribenten nåede at snitte halvdelen til aftensmad inden Uglemor fandt kameraet frem. Her er den anden halvdel.

- 🍄 -
 Oops, The Writer cut up half of it before a photo was taken. Here's the other half.

Karl Johan og rød birkerørhat. Er de ikke smukke?
King bolete and orange birch bolete. Pretty, aren't they?

 Uglemor tog en lille tur til, denne gang med plukkekassen bag på cyklen. Plukkeposen blev hurtigt fyldt med nogle meget store flotte slåen, og masser af tjørnebær. Efter at de var hældt op i bakker i plukkekassen, plukkede Uglemor de sidste, meget modne mirabeller. De lå så i plukkeposen, medens Uglemor cyklede hjem med den på armen. Det kunne man godt, og mirabellerne blev ikke stødt.
     Endnu en god anvendelsesmulighed for plukkeposen.

- 🍒 - 🚲 -

MotherOwl went for yet another foraging trips, this time bringeing the foraging crate as well. The bag was filled with sloeberries and haws. After MotherOwl poured these berries into the crate, in separate boxes, she picked the very last very ripe small plums. They lay in the foraging bag hanging from MotherOwl's arm all the way home. Biking with the bag was no problem, and the small plums were still unharmed as we reached home.
Another good use for the foraging bag.

Man har også brug for to tryklåse (midt på inderposerne)  og noget bånd til at binde med.
You'll also need 2 snaps (in the middle of inner bags) and some string for tying.


tirsdag den 11. september 2018

TUSAL nr. 9 2018

Not on time, my ORTs have a mind of their own. Almost every time it's time for a photo session, they wander off. I keep them in a jar, or in a bowl while sewing, and I place them in a fine, easy to remember place after I've finished. Even now, in the middle of a couple of projects, I cannot find all the ORTs.
A sample has to suffice:

There's striped, white and pink snippets from my foraging basket, thread, but no snippets from the apple container, and nothing whatsoever from my in progress knitting of a hat like Dumbledore's.

Nonetheless I link up with Daffycat's fun once again.

søndag den 9. september 2018

Slåliven -- Pickled Sloe

     Sidste år var jeg på jagt efter slåen ... ud over at ende som gelé som i dette indlæg, endte nogen af dem som slåensnaps. Det smagte frygteligt indtil vi fik at vide, at det skulle fortyndes, så smagte det lige pludselig godt.
     Da jeg læste om slåen på nettet, faldt jeg over dette link til Nordiske oliven, og det skulle også prøves. Forleden fandt jeg så endelig glasset frem. Skribenten var sådan lidt  ... Hmm, det kan da spises. Hvalrossen spiste én, og så ikke flere, Ugleungerne turde slet ikke smage, men Uglemor kan vældig godt lide dem, en smag af gode syltede kirsebær, men samtidig stærk og let salt. En ny favorit i min jagt på en erstatning for umeboshi.


Last year MotherOwl went foraging. A lot of sloe found their way into the basket, most were made into jelly some into sloe gin, which tasted awful until we got the advice to thin it half and half with vodka, then it was good. Looking for sloe gin recipes, MotherOwl stumbled over a recipe for "slolives" (sloe-olives).
Last week, we refound the glass in the fridge. The writer fount them edible, but nothing special, the Walrus ate one and no more, thank you very much, but MotherOwl actually liked them. A sweet, cherry-almondy taste balanced by both tangy and salt. So far the best substitute for umeboshi.

- 🍚 -

     Det er sådan set ikke særlig svært at lave dem, det kræver mest en god hukommelse. Her er en bunke friskplukkede slåen, vaskede og tørrede.

It's not very difficult to make slolives, the hardest to find ingredient is a good memory. Here's a lot of newly picked, washed and dried sloe.

- 🍚 -

    Så finder man et syltetøjsglas (øøh tomatmos-flaske), de kan være i, fylder det op med slåen og dernæst med salt, masser af blid rystning er på sin plads her. Så kommer det svære. Lad dem stå køligt (køleskab) i 2 måneder. Sidste år kom de til at stå ..  5 ... tror jeg. Måske hjælper det at blogge om det. 
Find a jam jar (or ketchup bottle) with room for all the sloe. Fill it up with sloe, then with salt, lots of gentle shaking helps. Then the difficult part: Refrigerate for 2 months. Last year I left them for like 5 months.  Maybe blogging about it will help.

- 🍚 -

        Aftensmad med slåliven. Japansk inspirerede kyllingekrebinetter, ris med rød shiso-salt grønt og hele to slåliven. De indeholder pænt mange FODMAPper, så Uglemor tør ikke spise flere.

Dinner with slolives. Japanese inspired chicken dumplings, rice with red shiso-salt, vegetables and 2 slolives. They pack quite a lot of FODMAPs, so MotherOwl dare not eat any more.