søndag den 30. april 2023

Y  ~  Yderligere oplysninger

 
      Hver dag klokken 12 (undtagen søndag) kommer dagens A-Z indlæg, hvis der altså kommer et.
     Temaet for i år er
Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre, så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.
A - Z

  Every day at noon (except Sundays) a new A-Z post goes live - or no post today.
  The theme for this year is
Resilience as given by the team, with my subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

Y for Yderligere information

Jo, jeg ved godt at det er søndag, men jeg vil runde af med lidt sjov og en praktisk bog.
Jeg tænkte at jeg ville opstille en liste over ane-rekorder:

Længstlevende forfader:
     På førstepladsen: Maren Kirstine Andersdatter, Nyraad, med 89 år, 1 måned  og 22 dage fra 27. februar 1818 til den 21. april 1907
     På andenpladsen: Karen Jensdatter fra Remkolde 86 år, 7 måneder og 14 dage fra 1. marts 1774 til 15. oktober 1860
     Og tredjepladsen, den energiske købmand, Rasmus Hansen,  81 år, 6 måneder og 2 dage fra 3. november 1872 til 5. maj 1954.

Y for Yderligere information / Further Information

I know that it is Sunday. But I still have more information, a prize to hand out, and a wonderful book to tell about. Why not a list of ancestral records.

Longest living ancestors: 
 1. Maren Kirstine Andersdatter who lived for 89 years, 1 month and 22 days from Februar 27, 1818 to April 21, 1907
 2. Karen Jensdatter of Remkolde 86 years, 7 months, and 14 days from March 1, 1774 to Oktober 15, 1860
 3. The energetic grocer, Rasmus Hansen,  81 years, 6 months, and 2 days from November 3, 1872 to Maj 5, 1954.
     De eneste forfædre, hvis dødsannonce jeg har fundet i avisen, er Ole og Margrethe Hansen, den energiske købmands forældre.
     Og ja, der er en trykfejl - eller vel rettere en sættefejl, Ole er blevet til Chr. i Margrethes dødsannonce - det ser altså også ret ens ud med gotisk håndskrift. Og det er hende; øvrige navne, stednavn, og dato for både død og begravelse - og R. Hansen (R. for Rasmus, købmanden) - passer med hvad jeg har fundet i kirkebogen.
Y ~ Y
The only ancestors whose obituaries I found in the papers are Ole and Margrethe Hansen of Svinø, parents of the grocer.
There is a typo in Margrethe's obituary. Her late husband is called Chr. instead of Ole (it looks very alilke in the old handwriting). But all other names, all dates and R. Hansen - R. for Rasmus the grocer - fits exactly.


Y for Yderligere information

Første person, hvor jeg har fundet både fødsel/dåb og død:
     Selvfølgelig en af Ulserne, min 5xtip-oldemor: Sidse Hansdatter døbt 26. marts 1719, død 13. august 1797
     Andenpladsen indehaves af Niels Envoldsen fra Braabye, født 26. september 1754 og død 23. januar 1824.
     Og tredjepladsen af Maren Stephansdatter, Herlufmagle, født 1. december 1776 og død  26. marts 1844.

Første ægteskab, jeg har datoen på:
     Sidses datter fra Ulse, Karen Olesdatter, blev gift med Jens Madsen den 30. december 1770, og slår dermed Smedenes mormor og morfar, Karen Christensdatter og Jens Madsen med næsten et helt år.
     Der er langt til tredjepladsen, Maren Stephansdatter og Hans Nielsen (Herlufmagle), der blev viet i 1801.

Flest børn:
     Maren Kirstine Andersdatter fra Nyraad (min mormors farfars mor) med 10 børn, hvoraf ni overlevede til voksenalderen.
     Delt andenplads med ni børn hver til Maren Kirstine Andersen fra Herlufmagle (min mormors mor, hvor alle ni overlevede) og Johanne Kirstine Madsdatter fra Ulse (min mormors farmors mor, hvor otte overlevede til voksenalderen).

Y  ~ Y

First person where I have found both birth/baptism and death:
 1. Of course one of the people of Ulse. My 6xgreat-grandmother: Sidse Hansdatter baptised 26 March 1719, died 13 August 1797
 2. Niels Envoldsen from Braabye, born 26 September 1754 and died 23 January 1824.
 3. Maren Stephansdatter, Herlufmagle, born 1 December 1776 and died 26 March 1844.

Oldest date of marriage: 
 1. Sidse's daughter from Ulse, Karen Olesdatter, married Jens Madsen on 30 December 1770,
 2. Almost a year later the Smiths' grandmother and grandfather, Karen Christensdatter and Jens Madsen married in November 1771.
 3. It is long before the third place, Maren Stephansdatter and Hans Nielsen (Herlufmagle), who married in 1801.

Most children:
 • First place: Maren Kirstine Andersdatter from Nyraad (my great-great-great-grandmother) with 10 children, nine of whom survived to adulthood.
 • 2. & 3. place:  A tie with 9 each. Maren Kirstine Andersen from Herlufmagle (my maternal grandmother's mother, with all nine surviving) and Johanne Kirstine Madsdatter from Ulse (my maternal great-grandmother's mother, with eight surviving to adulthood).


Y for Yderligere information / Further Information

En lille sjov ting, jeg har fundet i avisen       Y-Y       A small funny item from the paper

     Lost.
A tyre with rim is lost
between Nestvved and Køng
     All information please at:
                                    Phone Svinøland 24

Det er kun fordi jeg kender Rasmus Hansens telefonnummer, Svinøland 24, at jeg kan se, at det er ham der den 6. januar 1922 efterlyser et tabt bildæk. Jeg håber, han fik det igen.
Y  ~ Y
It's only because I by now know Rasmus Hansen's phone number, Svinøland 24, that I can see that it is him looking for his lost tyre on January 6, 1922. I hope it was returned.

Y ~  ~   ~ Y

Prisen for den værste håndskrift går til denne her præst, som vist nok er Frederik Henrik Larsen Martner, præst i Fodby fra 1780 til 1789
Y
And the prize for the worst handwriting goes to this guy, probably Frederik Henrik Larsen Martner, vicar of  of Fodby from 1780 to 1789
Det her ser mest af alt ud som da mine børn lod som om de skrev. Det er en smule mere læseligt.
This looks just like my childrens' preschool pretend-writing. It is a bit more legible.Y for Yderligere information / Further Information

En trofast hjælper.
     I indlægget Langt tilbage i tiden skriver jeg nok så glad om Sidse Hansdatter: Hun er døbt den 26. marts, der det år var 5. søndag i fasten, også kaldet Dominica Judica.
     Det vil altså sige i kirkebogen stod der:

     Dom. Judica. |  Hans Pedersens Datter i Nielstrup kaldet Zitze.

Jeg anede ikke at der var noget, der hed Dominica Judica, og derfor vidste jeg naturligvis heller ikke hvornår det var, så jeg spurgte min kloge husbond, der rakte mig en bog, der utroligt nok har månedens farve.

Y

And a treasured helper.
In the post Langt tilbage i tiden (Far Back in Time) I write with no comments whatsoever: Sidse Hansdatter was baptised March 26, which in 1719 was the 5th Sunday of Lent, also called Dominica Judica.
But in the register it was written like this:

     Dom. Judica. |  The Daughter of Hans Pedersen in Nielstrup called Zitze.

Did you even know that there was a Sunday called Judica? I did not, and of course I had no clue as to when it was. I asked my husband, who knows such stuff, and as an answer he handed me this amazing book that even fits my Colour of the Month.

R.W. Bauer: A Calendar of the Years 601 to 2200

Bagerst i denne bog er der en liste over alle dagenes gamle navne. Og der står på side 138: Dom. Judica. 5te Søndag i Fasten.
     Forrest i bogen er der en liste over samtlige år med henvisning til den relevante kalender. Og i kalender nummer 19 kunne jeg så se, at 5. søndag i fasten år 1719 var den 26. marts.
     Den bog har jeg brugt flittigt. 
Y
The last pages of this book is a list of how days were called back then, and I found on page 138: Dominica Judica, 5th Sunday of Lent.

The first half of the book contains the calendars and a key to the calendars. I looked up 1719, It was calendar number 19, and there I found that 5th Sunday of Lent 1719 was March 26th.

I have used this book quite a lot.

lørdag den 29. april 2023

Månedens farve - MAJ - Colour of the Month

Månedens farve for maj 2023 er --  The colour of the month for May 2023 isHvor heldig kan man være? Majgrøn i maj.

A lucky coincidence. May green for May!

X ~ Extra

      Hver dag klokken 12 (undtagen søndag) kommer dagens A-Z indlæg, hvis der altså kommer et.
     Temaet for i år er
Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre, så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.
A - Z

  Every day at noon (except Sundays) a new A-Z post goes live - or no post today.
  The theme for this year is
Resilience as given by the team, with my subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

X for Extra

Der er masser af løse ender og mysterier efter sådan en omgang. Det første hængeparti er købmandens børn
X  ~  X
There's many a dangling end or unsolved mystery at the end of such a time-travel. The first such is the children of the energetic grocers' couple on Svinø.

     Min mormor og hendes søskende 
     Så vidt jeg ved og har kunnet finde ud af var det kun Carl Robert, der ikke blev gift.
X ~ X 
My grandmother and her siblings.
As far as I know and have been able to find out, only Carl Robert did not marry.

X  ~  X

Tilbage til købmanden og hans butik. Jeg har fundet en hel del billeder på Arkiv.dk - man må kun linke, så det gør jeg flittigt.

Allerførst et billede af købmandsbutikken. LINK Der står godt nok at købmandsbutikken tilhører Frede Jensen, men han overtog først købmandsbutikken og det tilhørende telefonnummer Svinøland 24, i 1947.

Også på Arkiv.dk LINK ligger der et postkort af købmand Rasmus Hansen, hans kone Maren Kirstine,  hans søster - hvilken vides ikke, han havde jo to, men jeg gætter på lillesøster Ane Kirstine, da storesøster blev gift med en møller i Skanderborg - og så en ukendt mand. Søsterens mand, måske?
     Hvis man sammenligner med de billeder, som jeg har af parret, kan man se, at mine billeder er et udsnit af dette postkort.

LINK  Her ser man det indre af Svinø kirke. På væggen ved alteret hænger der et stort, hvidt billede. Det er et hæklet Fadervor udført af Hilleborg Marie, den yngste datter. Hun var også telefonistinde på den telefoncentral, købmand Rasmus fik installeret i eller ved sin butik.
     Hilleborg kan dog højst have virket som telefondame frem til 1937, hvor hun blev gift, for gifte kvinder forventedes ikke at kunne holde det, de hørte, hemmeligt for deres mænd.

X  ~  X

Back to the grocer, his family and his shop. At arkiv.dk I found some photos, copying forbidden, but links are OK, so here's a lot of links.

First a photo  of the grocery store. LINK It does say that the grocery store belongs to Frede Jensen, but he only took over the grocery store and the associated telephone number Svinøland 24, in 1947.

Also on Arkiv.dk LINK is a postcard of grocer Rasmus Hansen, his wife Maren Kirstine, his sister - which one is not known and he had two, but I place my bet on his younger sister Ane Kirstine, as the older sister married a miller in Skanderborg - and then an unknown man. The sister's husband, perhaps?
     If you compare with the pictures I have of the couple, you can see that my pictures are a cropped version of this postcard.

LINK Here you see the interior of Svinø church. On the wall near the altar you see a large, white picture. It is a crocheted Lord's Prayer made by Hilleborg Marie, the youngest daughter. She was also a telephone operator at the telephone exchange that Rasmus the grocer had installed in his shop. However, Hilleborg could at most have worked as a telephone operator until 1937, when she got married, because married women were not expected to be able to keep what they heard on the line a secret from their husbands.

X  ~  X

Her er et totalt dårligt kopi fra K.T.A.S telefonbog for 1920.

A totally fuzzy copy from the telephone register for the year 1920.

Nummer 24 - R Hansen Købmd. (Centralbest. K.T.A.S) Svinø: Kolonial, Isenkram, Vin & Cigarer
Number 24 - R Hansen Grocer. (Master of Telephone exchange K.T.A.S) Svinø: Groceries, Hardware, Vine & Cigars

(K.T.A.S is an acronym for Kjøbenhavns Telefon Aktie-Selskab - the telephone network, that began operating in Copenhagen, spread to all Zealand and gradually all Denmark).

fredag den 28. april 2023

V ~ Vejs ende

      Hver dag klokken 12 (undtagen søndag) kommer dagens A-Z indlæg, hvis der altså kommer et.
     Temaet for i år er
Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre, så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.
A - Z

  Every day at noon (except Sundays) a new A-Z post goes live - or no post today.
  The theme for this year is
Resilience as given by the team, with my subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

V ~ Vejs ende / End of the Road

Det er dybt ironisk at det er enden og begyndelsen der er de sværeste. I begyndelsen fordi kirkebøgerne ikke er der, de er brændt, dårligt førte, vandskadede, ormædte, blegnede eller bare jævnt hen ulæselige. I enden fordi vi på grund ad GDPR ikke må få lagt noget ud på nettet. Så hvis jeg har lyst til at lede i kirkebøgerne efter min egen fødsel, mine forældres ægteskab, eller mine bedsteforældres død, så skal jeg møde personligt op på sognekontoret eller hvor bøgerne nu ligger. Og det gør jeg ikke.
     Så jeg må leve med, at jeg faktisk ikke ved præcis hvornår det var - jo min egen fødselsdag er jeg rimelig sikker på, selv om jeg altså ikke har en kirkebogsudskrift 😉 Men ellers, så må jeg stole på min hukommelse, dagbogsnotater osv.

V ~ Vejs ende / End of the Road

It is deeply frustrating that the search for ancestors is hard in the beginning and in the end. In the beginning because of the church registers, they have been burned, damaged by water, worms and deterioration, or just plain missing or illegible. In the end the GDPR means that I cannot acces newer data online. If I would like to find the dates for my own birth, the marriage of my parents, or the death of my grandmothers, I heve to go to whereever the church registers are physically kept. And I won't, as I would have to travel a lot then.

I have to live with not being certain of these dates. Well of course I know my own birthday 😉 even if I do not have a copy of the church register for it, and as to the rest, I'll have to trust diary notes and memory.

V ~ Vejs ende / End of the Road

Det sidste oversigtsskema er det over smedene i Remkolde. Selv om jeg er sikrere på at det er de rigtige personer, jeg har fundet, er der et par "mystiske mennesker" der bare forsvinder eller dumper ned fra himlen. Og også her gælder hvad jeg sagde om Ulse-boerne. De ældre generationer på oversigten kan sagtens have haft endnu flere børn, end det fremgår af tavlen her.

V

The last overwiev is the blachsmiths of Remkolde. Even if I'm more sure that I found the right persons here, a few are still "mystery-people" disappearing or materializing at random like in Ulse. And what I said for the people of Ulse goes here too: The older generations might very well have had more children than can be seen here.


V ~ Vejs ende / End of the Road

Dermed er jeg ikke helt færdig. Jeg har et par sjove oplysninger, nogle billeder og sjove detaljer endnu.
V
I'm not quite done, Durig the research I have found some photos and a fun fact or two.

torsdag den 27. april 2023

U ~ Ulse

      Hver dag klokken 12 (undtagen søndag) kommer dagens A-Z indlæg, hvis der altså kommer et.
     Temaet for i år er
Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre, så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.
A - Z

  Every day at noon (except Sundays) a new A-Z post goes live - or no post today.
  The theme for this year is
Resilience as given by the team, with my subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

U ~ Ulse

Det gik op for mig at jeg havde afslutet historien om de gode folk i Use uden en oversigt.
Ulse-boerne er dem, hvor jeg kan nå længst tilbage i tiden, helt til 1719, men det er samtidig også dér jeg er mest usikker. Folk dør ikke, men bliver bare væk, børn opstår og bliver konfirmeret uden at jeg kan finde dem i kirkebøgerne og den slags sjov.
     Så derfor kan de ældre generationer her på oversigten sagtens have haft endnu flere børn, end det fremgår af tavlen her.

U ~ Ulse

I realised that I left the good people from Ulse without a graphical overview of them all.

Absurdly it is the branch of the family where I can get the furthest back, Sidse Hansdatter from 1719, and simultaneously it is the branch with the biggest uncertainty. People never die, just disappear, children appear and are confirmed without me ever finding them in the birth registers and so on.

So take this overview with a big pinch of salt. The older generations migth very well have had more children than can be seen here.
Rettelse Ole Hansen født 1714, hans fødselsår burde være kursiveret, da det ikke er sikkert.
Kirkebøgerne for Ulse begynder i 1717.
Correction: Ole Hansen born 1714. His year of birth is uncertain, and should thus have been written in italics.
The church registers for Ulse begin in 1717.

The header says: My maternal grandmother's paternal grandmother's family - from Ulse and Sallerup

onsdag den 26. april 2023

T ~ Tal

      Hver dag klokken 12 (undtagen søndag) kommer dagens A-Z indlæg, hvis der altså kommer et.
     Temaet for i år er
Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre, så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.
A - Z

  Every day at noon (except Sundays) a new A-Z post goes live - or no post today.
  The theme for this year is
Resilience as given by the team, with my subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

T for Tal / Numbers

Selv om jeg ikke er god til at regne og ikke kan huske datoer og telefonnumre, så har alt denne søgen i gamle bøger virkeligt lært mig a sætte pris på tal. De har ofte været min redningsplanke og i det mindste sparet masser af tid. Det er vist nemmere at vise end at forklare:

Jeg leder efter Sidse Hansdatter fra Nielstrup.  Hun var gift med Ole Hansen, der døde i 1789. Jeg ved fra folketællingerne  at hun er født omkring 1719. Og her er vi nået til døde i Ulse sogn årene 1795-1798.

T for Tal / Numbers

Even though I'm not good at maths and can't reliably remember dates and phone numbers, all this searching through old books has taught me to appreciate numbers. They have often been my rescue - or at least immensely time saving. I guess it's easier to show than to explain:

I am now looking for Sidse Hansdatter from Nielstrup.  She was married to Ole Hansen, who died in 1789. I know from the censuses that she was born around 1719. And here is the pages covering deaths in Ulse parish in the years 1795-1798.
T
Præstens håndskrift er ikke den værste, men jeg synes ikke ligefrem det er let overskueligt.

The vicar's handwriting is not that bad, but I would be lying if I said this was an easy read.
Kan I finde Sidse Hansdatter? Klik på billedet for at se det i større udgave.

Hvis man nu i stedet leder efter folk, der er 74-81 år gamle, så bliver det straks lettere, for tallene er faktisk nydeligt skrevet.
Fødselsåret fra folketællingerne plus/minus 2 år, og så dækkende de relevante år - jeg bruger papir og blyant og lommeregner til det her!

T for Tal / Numbers

Can you find Sidse Hansdatter? (click on the image to embiggen)

If instead you look for people of 74 - 81 years of age, the task is so much easier.
Year of birth from the census with an uncertainty of 4 years and covering the years in question - I use paper, pencil and a pocket calculator for this!
The numbers are neatly written, actually.Det betyder kort sagt at jeg slipper med at læse seks linjer på de her to sider. Og bingo!
T
I only have to really read six of these lines. And voila!
Enken Sidse Oles i Nielstrup d. 13de Aug. 80 Aar gl.
Widow Sidse Oles in Niestrup d. 13de Aug. 80 years of age.

T ~ Tal / Numbers
Alle parametre passer her: Enke ✔ Sidse Oles - kaldt, som man ofte gjorde med hustruer, ved sin mands fornavn i stedet for ved patronym ✔ i Nielstrup ✔ 80 år gammel = født i tidsrummet 14. august 1716 til 13. august 1717 ✔
     Jeg mener kort sagt at jeg har fundet hende.
T
All facts fit: Widow✔ Sidse Oles - called as was often done by her late husbands first name instead of a patronymic ✔ In Nielstrup ✔ 80 years old - born between august 14, 1716 and August 13, 1717 ✔
I think I found her.


T ~ Tal / Numbers

Selv når håndskriften er læselig, kan det være en kæmpe-hjælp.
Her leder jeg efter den uheldige Hans Christian. Jeg mener at have fundet ham som født i Braabye  i 1837 og jeg ved, at han blev gift med Dorthe i Herlufmagle i september 1865 ... men er det nu også ham, jeg har fundet?
Er der kort sagt en Hans Christian der tager fra Braabye til Herlufmagle i det relevante tidsrum? 
Dem der har forladt Braabye sogn i de relevante år, fylder adskillige tæt beskrevne sider.
T
Even when the writing is unproblematic, it is a time saver.
Now I'm looking for Hans Christian. I know - or think I do - that he was born in Braabye in 1837. And I know that he married Dorthe in Herlufmagle in September 1865 ... but did I find the right one? Can I find him leaving Braabye for Herlufmagle before the marriage?
The people leaving Braabye in the relevant years cover several tightly written pages.
For at gøre det nemmere for mig selv, starter jeg altid bagfra, altså her i 1865, for så at arbejde mig bagud. Jeg har erfaret, at fok ofte gifter sig kort tid inden deres første barns fødsel, og at de forlader hjemmet eller deres plads for at gifte sig.
     I december 1865 (efter brylluppet) vil Hans Christian fylde 28. Så jeg leder efter 27, 28, og 29 i kolonnen med alder.
T
I always start from the last possible year, Experience have taught me, that people at that time married shortly before the birth of their first child, and left home or position in a household shortly before marrying.
Hans Christian will be 28 at his birthday in December (after the marriage). I am going to look for 27, 28 and 29 in the age column.
Og allerede den 4, med den rigtige alder er faktisk ham: 1. maj 1865. Hans Christian Andersen, 26 år Tjenestekarl, afgået til Herluflille.
     Så jeg tør roligt antage, at jeg fandt den rigtige.
T
And voila! The fourth post is actually him: May 1st 1865. Hans Christian Andersen (No, not the famous writer), 26 years old. Farmhand. Leaving for Herluflille. 
So yes. I found the right one.

tirsdag den 25. april 2023

S ~ Svinø

      Hver dag klokken 12 (undtagen søndag) kommer dagens A-Z indlæg, hvis der altså kommer et.
     Temaet for i år er
Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre, så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.
A - Z

  Every day at noon (except Sundays) a new A-Z post goes live - or no post today.
  The theme for this year is
Resilience as given by the team, with my subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

S ~ Svinø

Oles søn Rasmus giftede sig som jeg skrev i går med Enken Dorthes yngste datter, Maren Kirstine, kaldet Kirstine.
     De blev boende på Svinø hele deres liv. Da de blev gift, var Svinø en halvø, forbundet med fastlandet ved en vej, der gik gennem de lavtliggende områder nord for Svinø Nor. Vejene var ikke lige pålidelige, oversvømmede om foråret og ofte længere. Der havde været forskellige tiltag i længere tid, men de havde ikke rigtig gort den store forskel.

    Det var to handlekraftige og energiske unge mennesker, der her havde fundet hinanden. De giftede sig i november 1896, da Rasmus var 24 og Kirstine 20 år. Og ud over at de fik 9 børn, blev Rasmus så træt af altid at skulle have varer med for byens koner, når han leverede varer til Køng eller andre steder inde på fastlandet, at han åbnede en blandet landhandel i sit hus på Dybsøvej. Denne landhandel gik så godt at han opgav smedeerhvervet og blev en temmeligt velhavende købmand i stedet for.
    Kort efter brylluppet gik han og andre af Svinøs bønder og håndværkere sammen om at gøre halvøen ordentligt landfast. De anlagde grøfter, byggede diger og flyttede jord i tonsvis. Der blev også organiseret tre pumpelaug til erstatning for de utallige små pumpestationer, der havde været på hele øen. Det var godt for trafikken til og fra Svinø og for landmlndene der nu fik mere land at opdyrke. Men set i miljø-bagklogskabens klare lys, burde man nok have udlagt Svinø Nor til fredet fuglepark i stedet og bare bygget en ordentlig vej gennem de lavtliggende områder. 
S
Ole's son Rasmus married, as I wrote yesterday, the widow Dorthe's youngest daughter, Maren Kirstine, called Kirstine.

They lived and died on Svinø, but when they were married, Svinø was still mostly an usland, connected to the mainland by a road through the marshy, often flooded low-lying areas north of Svinø Nor. The road was unreliable, flooded in spring and often longer. Different initiatives had been undertaken,  but without much success.

It was two energetic and enterprising young people who had found one another at Svinø. They married in November 1896, when Rasmus was 24 and Kirstine 20. In addition to having 9 children, Rasmus became so tired of always having to bring goods for the town's wives when he delivered goods to Køng or other places on the mainland that he opened a grocery in his house on Dybsøvej. This general store did so well that he gave up the blacksmith's trade and became a successfull and quite well off grocer instead.

During the last years of the 18 century, he and other farmers and craftsmen from Svinø joined forces to make the peninsula reliably connected to the mainland. They dug ditches, made dykes and organised the inhabitants in three groups each responsible for the maintenance of a big pump dtraining the marches.
 This sure was good for the traffic to and from Svinø and for the residents of the island, but in the clear light of environmental hindsight, Svinø Nor should probably have been made into a protected bird habitate instead with a solid road throught the marches. But arable land was prized bach then.

S ~ Svinø

     Samtidig havde Kirstine og mange af øens øvrige koner fået nok af at det efter søndagens gudstjenester i Køng var svært at få mændene med hjem fra krobesøg på Køng kro, der gerne trak ud i det uendelige. Svinø havde brug for en kirke.
     Ganske hurtigt fik de gæve kvinder samlet en anseelig sum penge og allerede i år 1900 blev kirken indviet. Svinøs kvinder blev godt hjulpet på vej af pastor Jacob Holdt, der også gerne ville have en rigtig kirke at holde gudstjeneste i, i stedet for at være henvist til at bruge skolestuen på Svinø.
S
At the same time, Kirstine and with her many of the island's other wives were quite fed up with waiting for their husbads after the Sunday services in Køng. The menfolk usually continued to the local inn, and it was difficult to get the men to come home from these visits which tended to drag on indefinitely.
 Svinø needed a churc of its own.
Quite quickly, the plucky women had raised a considerable sum of money and the church was completed very fast and consecrated in 1900. They had a staunch supporter in Pastor Jacob Holdt, who also wanted a real church to hold services in, instead of making do with the schoolhouse in Svinø.

Svinø kirke. Foto Lene M. Thomsen

     Kirstine må have været svært tilfreds med at det var hendes søn, Ole, der var det første barn der blev døbt i den nye kirke.
S
Kirstine must have been immensely pleased that her son Ole, born 1900, was the first child to be baptized in the new church.

Født den 13. September 1900 - I Svinø V. Kjøng Sogn, Hammer Herred - Navn: Ole Hansen - Forældre; Smed Rasmus Hansen og Hustru Maren Kirstine Andersen 24 Aar af Kjøng - Døbt: Den 4de November 1900 af Sognepræst Holdt i Kirken paa Svinø (Faddere)

Born on 13 September 1900 - In Svinø V. Kjøng Parish, Hammer Shire - Name: Ole Hansen - Parents: Blacksmith Rasmus Hansen and wife Maren Kirstine Andersen 24 years of Kjøng - Baotized: On the 4th of November 1900 by Parish priest Holdt in the church on Svinø (Godparents)
Vi skal da også have et foto af parret.   ~ S ~     And a photo of the couple.

Kirstine Andersen
Herlufmagle 1876 - 1948 Svinø
Rasmus Hansen
1872-1954
Svinø
S ~ Svinø
Hjemme"forbedret" kort over Svinø som forsøger at vise Svinø før den blev gjort ordentligt landfast. De blålige skraveringer er moser og søer.
Lilla kors er kirken og flaget er efter bedste overbevisning placeret i købmandsgården på Dybsøvejen
jeg undskylder for mine elendige comuter-tegne-evner.
S
Map "improved" by me, sorry for my lousy computer-drawing skills. The areas marked with blue slashes are the swampy, marshy parts before the dykes were build.
The purple cross marks the church and the purple flag hopefully where Rasmus and Kristine lived in the Grocer shop at Dybsøvejen.

mandag den 24. april 2023

R ~ Remkolde

      Hver dag klokken 12 (undtagen søndag) kommer dagens A-Z indlæg, hvis der altså kommer et.
     Temaet for i år er
Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre, så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.
A - Z

  Every day at noon (except Sundays) a new A-Z post goes live - or no post today.
  The theme for this year is
Resilience as given by the team, with my subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

R for  Remkolde Smedje / The Smithy at Remkolde

Gentagelse fra lørdag: Maren Kirstine Andersdatter og Hans Christian Larsen fik altså 10 børn:
R
Repeating from Saturday: Maren Kirstine Andersdatter and Hans Christuian LArsen had 10 children:
 • Niels                 31/3 1840 
 • Karen Marie       4/1  1842
 • Ole                    19/4  1844
 • Jens                  15/11 1846
 • Kirstine             18/3  1849
 • Marie                  3/6  1851  
 • Sine                 18/11 1853  
 • Anders             19/12 1855
 • Trine                    8/3 1858   
 • Hanne                  8/3 1858   

R for Remkolde
     Allerede i 1850 overtog Hans Christian og Maren Kirstine smedjen fra far, Lars Jensen og mor Karen, der så boede hos dem.
      Den ældste søn, Niels blev boende hjemme i Remkolde og var smedesvend hos sin far, mens de andre børn flyttede ud og var tjenestefolk på gårde i nærheden.
      Når vi når frem til 1860, er Niels som sagt stadig hjemme og hjælper sin far i smedjen, mens de to næstældste, Karen Marie og Ole er tjenestefolk. Karen Marie i Sallerup og Ole på en nabogård i Remkolde. Den gamle smed, Jens, døde i 1859, men mor Karen bor der stadig.  
R
In 1850 Hans Christian and Maren Kirstine took over the smithy from father Lars Jensen and mother Karen, who then lived with them.
      Their eldest son, Niels, stayed at home in Remkolde and became apprentice blacksmith at his fathers, while the other children moved out soon after their confirmation and worked on neighbouring farms.
      When we reach 1860, Niels is still at home helping his father in the smithy, while the next two eldest, Karen Marie and Ole, are servants. Karen Marie in Sallerup and Ole on a neighbouring farm in Remkolde. The old blacksmith, Jens, died in 1859, but Karen still lives there.

- - - - - - - - - -

Hans Christian Larsen  42   Husfader Husmand. Smed (husband, smith)
Maren Kirstine Andersen    42                  Hans kone (his wife)
 - Niels Hansen             20   Deres Barn. Hjælper Faderen (Their child, helps the father)
 - Jens Hansen              14   Deres barn  /Their child)
 - Kirstine Hansen        11   Deres barn
 - Marie Hansen            9     Deres barn
 - Sine Hansen              7     Deres barn
 - Anders Hansen         5     Deres barn
 - Trine Hansen            2     Deres barn
 - Hanne Hansen          2     Deres barn
      Karen Jensen         85   Husfaders Moder. der af ham forsørges   (Mother of the husband supported by him)

R for Remkolde
  Her har vi så Ole som tjenestekarl på nabogården - sammen med Karoline, Storebror Niels' tilkommende hustru. 
R
Ole, farmhand at a nearby farm, co servant of Karoline, the wife-to-be of big brother Niels.

- - - - - - - - - - -

Hans Jacobsen              50                  Husfader    
Kirsten Olsen                 44                 Hans kone  
Karen Hansen                17                 Plejebarn    
Lars Jespersen                39                Tjenestekarl
Ole Hansen                    16                Tjenestekarl  
Caroline Andreasen       18                 Tjenestepige                  


R for Remkolde
 
     Ole kunne nok godt se, at udsigterne til at få foden under eget bord med far Hans Christian og storebror Niels begge arbejdende som smede i Remkolde ikke var stor.
    Storebror Niels blev jo også gift med Karoline, der havde været tjenestepige på den samme nabogård som Ole. Og de havde fået en søn og flere børn undervejs, så Ole tog til Svinø og blev husejer og smed der.
     Jeg  gætter på at han har set sig om mens han var ude at tjene, og derunder også har mødt Margrethe Rasmussen (fra Sallerup), der var tjenestepige på en kro i Køng.
R
Ole probably realized that the prospects of getting a foot under his own table with father Hans Christian and older brother Niels both working as blacksmiths in Remkolde were not great.
    Older brother Niels also married Karoline, who had been a maid on the same neighbouring farm as Ole. And they even had a son, and more to come.
     Ole went to Svinø and became a homeowner and blacksmith there.
     I guess that he looked around while he was out serving, and also met Margrethe Rasmussen (from  Sallerup), who was a maid at an inn in Køng.

R for Remkolde
 
    I folketællingen 1870 er Margrethe og Ole ikke til at finde, men det må være en fejl, for i 1868 blev de gift i Køng kirke, og der boede de begge på Svinø. Det gjorde de også da deres ældste datter Karen Marie blev født i 1869 og i 1872, da deres søn Rasmus blev født. og stadig i 1876 da Ane Kirstine blev født.
     Og de er der da nok så nydeligt igen i 1880, hvor de også har en plejedatter boende.
R
In the 1870 census Margrethe and Ole are not to be found, but it must be a mistake, as when they were married in Køng church in 1868 they both lived on Svinø. They did so too when their eldest daughter Karen Marie was born in 1869 and in 1872 when their son Rasmus was born. and also in 1876 when Ane Kirstine was born.
     And they are to be found there once again in the 1880 census, where they have a foster daughter living.

- - - - - - - - - - - - - - -

Ole Hansen                    36  Husfader Huuseier
Magrete Rasmussen       36  Hans hustru 
- Karen Marie Hansen    10  Deres barn 
- Rasmus Hansen             7  Deres barn 
- Ane Kirstine Hansen     4  Deres barn     
- Karen Marie Hansen  2    Plejedatter,
 
R for Remkolde
 
    Men allerede i 1890 bor Ole og Magrete alene med en tjenestepige. Nu er vi nået så langt op i tiden, at der kommer matrikelnumre, og derned adresser på folketællingerne. De boede matrikelnummer 38n, Dybsøvej 18, Svinø.
     De fik ikke flere end de tre børn. Karen Marie blev gift med en møller i Ejlstrup ved Skanderborg, Rasmus blev gift med Maren Kirstine Andersdatter, yngste datter af den trofaste enke Dorthe fra Herlufmaglebanden, Ane Kirstine blev gift med Hans Hansen i 1897, og plejebarnet Karen Marie forsvinder sporløst.
R
  In the 1890 census we find Ole and Magrete living alone with a maid. Now we have come so near our own time that cadastral numbers and thus the addresses can be seen from the censuses. They lived at cadastral number 38n, Dybsøvej 18, Svinø.

     They had no more than three children. Karen Marie married a miller in Ejlstrup near Skanderborg, Rasmus married Maren Kirstine Andersdatter, youngest daughter of the faithful widow Dorthe from the Herlufmagle-gang. Ane Kirstine married Hans Hansen in 1897, and the foster child Karen Marie disappears without a trace.

R for Remkolde
Vi skal ikke snydes for fotografier selvom de er heftigt retoucherede.
R
Photos; heavily photoshopped or whatever you called it back then.  
 
Margrethe Rasmussen
Sallerup 1844 - 1918 Svinø
Ole Hansen
Remkolde 1844 - 1901 Svinø

søndag den 23. april 2023

Søndagsbillede - Lørdag var en skøn dag

I går skinnede solen  -.-   Yesterday the sun was shining
🌸 Copenhagen Sakura Festival 🌸

lørdag den 22. april 2023

Q ~ Quinder og Børn

      Hver dag klokken 12 (undtagen søndag) kommer dagens A-Z indlæg, hvis der altså kommer et.
     Temaet for i år er
Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre, så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.
A - Z

  Every day at noon (except Sundays) a new A-Z post goes live - or no post today.
  The theme for this year is
Resilience as given by the team, with my subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

Q for Quinder og Børn / Women and CHildren

Nogle af mine forfædre havde ikke så mange børn, some overleveren Karen eller høkeren og Stine, der kun fik tre børn hver.
     Andre havde mange, som for eksempel den stakkels Dorthe, der mistede sin Hans Christian i mergelgraven ved Fensmark Maren Kirstine havde mange børn.

Maren Kirstine Andersdatter og Hans Christian Larsen blev gift den 27 december 1839
     Og så kom børnene:
Q
Some of my ancestors had only three or four children - like Karen and like the Grocer, but most had many, like the poor Dorthe who lost her husband digging for merl in Fensmark.
   Maren Kirstine is one of those who had many.

Maren Kirstine Andersdatter and Hans Christian Larsen (naming children after their grandparents makes for many of the samen name in the family) were married December 27, 1839.
  Then the children arrived:
 • Niels                 31/3 1840 
 • Karen Marie       4/1  1842
 • Ole                    19/4  1844
 • Jens                  15/11 1846
 • Kirstine             18/3  1849
 • Marie                  3/6  1851  
 • Sine                 18/11 1853  
 • Anders             19/12 1855
 • Trine                    8/3 1858   
 • Hanne                  8/3 1858   
4 drenge og 6 piger på 18 år. De snyder en smule, da de edner med at få tilinger, men altså et barn godt hvert andet år er helt normalt, og jeg ser de samme navne side om side med mine forfædres i kirkebøgerne. Men da de fleste ikke giftede sig før oppe i tyverne og stoppede med at få børn først i fyrrerne (moderens alder står ofte noteret i kirkebogen) er seks eller syv børn vist gennemsnittet. Ni eller ti børn er ikke så usædvanligt endda. Hvad der derimod er usædvanligt, er at så mange af mine forfædres børn overlever de første fem år, jeg har kun fundet fire der er døde inden voksenalderen. Og hvis vi ser bort fra overleveren Karens søskende (hvor jeg jo mistænkte rhesus-syndrom) har jeg endnu til gode at finde et dødfødt barn - og dem er der altså ellers mange af i kirkebøgerne (cirka en ud af 15 fødsler).
Q
 4 boys and 6 girls in 18 years - cheating a bit by ending with having twins, but at that time a child every second year was quite normal. I see the same names repeating near my ancestors' in all the birth registers.
  But as most people married in their late twenties, and stopped childbearing in their early fourties (the age of the mother is noted in many registers), six or seven children was the average. A total of nine or ten children is not that uncommon, though. What is more uncommon is that so many of my ancestors' children lived through their first five years. So far I only found four children dying before reaching adulthood. And if we disregard the survivor Karens siblings (the suspected rhesus syndrome), I have yet to find a single stillbirth, which abounds in the church registers (around one in fifteen).

Q ~ Quinder og børn

I folketællingen 1870 har de endnu et barn:
    - Ane Sofie Hansen    26/3  1868    Slægtning
men det er deres ældste datter, Karen Maries uægte datter. Barnet boede hos dem et uvist antal år, og nok i hvert fald indtil Karen Marie i 1871 giftede sig med Hans Hansen, der altså ikke var far til Ane Sophie.
Q
In the 1870 census there's one more child in the family.
    - Ane Sofie Hansen    26/3  1868 - Related.
But she is the daughter of their oldest, Karen Marie, born out of wedlock. I think she stayed in the family at least until 1871, when Karen Marie married Hans Hansen, who was not the father of Ane Sophie.

Q ~ Quinder og børn

Jeg mangler stadig at finde noget som helst om at Maren Kirstine var klog kone, men jeg leder videre.
Q
I still have not found the newspaper with the wise woman Maren Kirstine. I'll keep looking.

fredag den 21. april 2023

P ~ Photographier

      Hver dag klokken 12 (undtagen søndag) kommer dagens A-Z indlæg, hvis der altså kommer et.
     Temaet for i år er
Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre, så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.
A - Z

  Every day at noon (except Sundays) a new A-Z post goes live - or no post today.
  The theme for this year is
Resilience as given by the team, with my subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

P for Photographier / Photographies

     Smeden Lars og overleveren Karen havde som sagt tre sønner. Den yngste, Hans Christian Larsen, er som allerede sagt min tip-tipoldefar. I folketællingen for 1845 er han smedesvend hos sin far og gift med Maren Kirstine Andersdatter - om hende får vi at vide at hun, som sin mand er født i 1818, men i Vordingborg.

The youngest son of Lars the blacksmith and Karen the survivor, was Hans Christian Larsen and he is my great-great-great-grandfather. In the 1845 census, we find him as apprentice blacksmith at his father's and married to Maren Kirstine Andersdatter. We can see that she was born same year as her husband, but in Vordingborg.

P

Jeg har vist hendes dåb tidligere, da jeg fortalte om de nye  kirkebøger og præsternes mere eller mindre læselige håndskrift og skrev:

I told briefly about her baptism earlier, when I talked about the new church registers and vicars and their illegible handwriting. I wrote:
1818: 10 - 27 __ (stregen er en gentage-streg for februar ovenfor) -  Maren Kirstine Andersdatter - Apr. 1 i Kirken - Anders Nielsen Spekhøker i Nyraad Kjøbstad og Hustru Stine Nielsdatter.
Hvad der står om fadderne har jeg ikke skrevet af.
---
1818: 10 - 27 __ (slash repeats February from above) - Maren Kirstine Andersdatter - Apr. 1 in the Church - Anders Nielsen Grocer in Nyraad Market Town and wife Stine Nielsdatter.
What is written about the godparents I have not copied.


Og hvad ved vi så nu om Maren Kirstine? Hun er datter af en spækhøker i Nyråd, der er en forholdsvis lille by i Vordingborg sogn. Spækhøkeren og mor Stine har jeg fundet i folketællingen, dog ikke med Maren Kirstine boende hjemme, hun var for længst flyttet hjemmefra i 1834, som er næste årstal for folketælling efter 1818.
     Læg også mærke til at mor Stine nu hedder Stine her også. De er hurtige til at rette fejl på Danish Family Search.  Jeg fortalte om fejlen under G, og nu er den altså allerede rettet. Så gider man gøre opmærksom på dem men finder ... tak!

P

We know now about Maren Kirstine that she was a daughter of the grocer in Nyeraad and his wife Stine.
   Nyeraad is / was a comparatively small town in the parish of Vordingborg. I found the grocer and mother Stine in the 1834 census, the first after Maren Kirstine's birth in 1818. Maren Kirstine had left home by then but we can see the grocer, mother Stine, and two younger sisters.

And please notice that Stine now is Stine in this census. For letter G I told that she was erroneously read as Ane. Now the error has been corrected, and this makes me more willing to tell of future errors I might find. Thanks to Danish Family Search once again.
Om spækhøkeren og mor Stine ved jeg ikke meget mere. Men det er også Maren Kirstine der er den interessante i hele fortællingen.
     Det er faktisk for hendes skyld, at jeg har gnasket mig igennem gamle kirkebøger, folketællinger og aviser med krøllede bogstaver, ulæselige håndskrifter, vand- og brandskader og blækklatter.
     Familietraditionen fortæller nemlig, at hun var klog kone i Remkolde. Og derfor var hendes Photographie, som man skrev det dengang, i avisen (Næstved Tidende, Sydsjællands Folkeblad) engang først i 1900-tallet. Jeg havde håbet at finde den relevante udgave af avisen før i dag, men det er bare ikke lykkedes. Men billedet har jeg da i hvert fald.

P

I do not know much more about the Grocer and mother Stine. But for me it is Maren Kirstine who is the interesting person.

She is the reason I have braved old church registers, censuses, and newspapers written in German script or Blackletter, and old vicars' scribbles often marred by fire, water or inkblots.

The family history tells of her as a wise woman of Remkolde, where the smithy was situated. And this should be the reason why she had her Photograpy taken and published in the local paper (Nestved Tidende). I had hoped to find the relevant issue of the newspaper before today, but no such luck. At least you can see her here.

Maren Kirstine Andersdatter
Nyraad 27/2-1818 - 21/4-1907 Remkolde

Hvis billedet er fra 1901 eller deromkring, så er hun i firsene.

If the photo as tradition will have it, was taken around 1901, she is in her eighties.

torsdag den 20. april 2023

O ~ Overleveren Karen ~ Karen the Survivor

      Hver dag klokken 12 (undtagen søndag) kommer dagens A-Z indlæg, hvis der altså kommer et.
     Temaet for i år er
Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre, så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.
A - Z

  Every day at noon (except Sundays) a new A-Z post goes live - or no post today.
  The theme for this year is
Resilience as given by the team, with my subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

O ~ Overleveren Karen / Karen, the Survivor

Jeg fandt - eller rettere genfandt - smedesvenden Lars og overleveren Karen i Remkolde, som gift og forældre til mindst to sønner. Ved yderligere gennemgang af de konfirmerede børn i Remkolde fandt jeg en tredje, ældre søn, men kun for den yngste (Hans Christian - ham, der er min forfader) kunne jeg finde en fødsel eller dåb. Og Karen og Lars' bryllup kunne jeg heller ikke finde. De blev ikke gift i Fodby, hvor hun kom fra, og heller ikke i Remkolde, hvor de boede resten af deres liv. Jeg prøvede Næstved, hvor Lars var født, men kiggede vist det gale sted. I hvert fald fandt jeg ikke noget.

Jeg var endt i en blindgyde. Så jeg gjorde det, man kan gøre, når man er faret vild. Jeg bad om hjælp. På Danish Family Search er der et forum. Jeg spurgte uden at regne med at der ville komme noget ud af min henvendelse. Men søreme! Mindre end fire timer senere fortalte søde og kompetente personer mig, hvor jeg kunne finde de ældste sønners fødsel og deres bryllup! Fantastisk.

Karen og Lars blev gift i Næstved i 1805, og flyttede til udkanten af byen og et andet sogn, hvor deres ældste som Jens blev født et år senere. Derefter flyttede de videre til Avnø (Køng sogn), hvor den mellemste søn Niels blev født i 1813 ... det er det sogn hvor kirkebøgerne brændte sammen med præstegården, så ingen optegnelser for 19813 at finde. Derefter flyttede de til Remkolde, hvor Hans Christian blev født i 1818, og der boede de til deres dages ende, Lars døde i februar 1859, 82 år gammel, og Karen døde i oktober 1860, 85 år gammel. En rigtig overlever.

Folketællingen 1834 Remkolde     -     The 1834 census for Remkolde
Genfundet     -     Refound

I found - or rather refound Karen and Lars in Remkolde, as married and parents of two sons. A further stydy of the confirmations in Remkolde yielded a third, older son, but only for the youngest (Hans Christian - the one who is my ancestor) was I able to find a birth or baptism. And the wedding of Karen and Lars eluded me too. They did not marry in Fodby where she was born, nor in Remkolde, where they lived for the rest of their lives. I tried Nestved too, where Lars was born, but did not go to the rigth place. At least I found nothing.

I was lost. So I did what you should do when lost. I asked for help. At  Danish Family Search  there is a forum. I asked, not really thinking anything would come off my request. But ... less than four hours later nice and competent persons told me where to find the eldest sons' birth and their wedding! So wonderful.

Karen and Lars were married in Nestved in 1805, and then moved to the outskirts of the town, and another parish, where their oldest son Jens was born a year later. They then moved on to Avnø (parish of Køng), where the middle son Niels was born in 1813 ... that's the parish where the church registers burned with the vicarage, no record for 19813 to be found.

Finally they moved to Remkolde, where Hans Christian was born in 1818 and they lived there to the end of their days, Lars died in February 1859, aged 82, and Karen died in october 1860, aged 85. A long lasting survivor.

1. Fodby - Karen

2. Næstved - Lars & Bryllup / wedding

3 Aaderup (Næstved) - Jens

4 Avnø (Køng) - Niels

5 Remkolde (Sværdborg)
     Hans Christian & Smedjen / The smithy