søndag den 29. oktober 2017

Flere fletteideer -- More Basket Weaving

     Endnu et blomsterfad er undervejs. Midten er denne gang flettet af fire forskellige slags thebrevsposer. Der går virkelig mange theposer til, og derfor har jeg da også måttet beder venner og bekendte om at samle thebreve fra arbejdspladser, skoler, møder og så videre.
Yet another flower bowl in the making. This time the middle flower is made from four different type of tea. I did not drink all this tea myself. I have asked almost everybody to collect from work, charities social events and so on.


Lidt længere --  A bit further


onsdag den 25. oktober 2017

Fletteresultat -- Basket Weaving Finished

     Hvad kom der så ud af flettekaosset?

Did anything come from the basket weaving mess?
     Hvis man kigger efter, kan man se begyndelsen til en lille, flad skål på kaos-billedet. 12 røde tern og en strimmel med 8 orangegule tern.
- o 0 o -

If you look closely at the picture, the beginning of a flat basket or a shallow bowl can be seen in the messy photo. 12 red and 8 orangey squares put together.


⤱⤲-⤱⤲-⤱⤲-⤱⤲

     Her er de så en dag senere, den orange del er færdig og syet på den røde

- o 0 o -

Next day. The orangey part is done and sewn onto the red one.


     Endnu en dag er gået, og nu kommer der grønne blade rundt om blomsten, De grønne led er lidt mindre end de røde og orangegule. Det giver kurven dens runde facon. 

And the next day again. Green is being added. The green parts are a bit smaller, giving the bowl its curving shape.


     Og færdig. Det var ikke det her, jeg begyndt på oprindeligt, men jeg fulgte ideen det hvor den førte mig hen. Og jeg er faktisk ret tilfreds med resultatet.
     Det skal nok prøves med flere forskellige farvekombinationer, og måske også i en større udgave. Om det så er større led eller flere omgange, må tiden vise.

- o 0 o -

And finished.  This was not what I set out to make, but I followed the idea, where it led me. And I'm quite satisfied with the result.
I've got to make some  more bowls like it, other colour combinations and maybe also bigger. Whether the modules should be bigger or I just want to add more rounds before finishing, I don't know yet.


     Min opskrift kan ses i bogen på billede to, men den er ikke særligt tydeligt, så her er en pæn én. De røde og gule led har samme størrelse (et thebrev), de grønne og blå samme størrelse, men er mindre end de røde og gule.

- o 0 o -
 My how-to drawing can be seen in the book on photo #2, but it's not easy to read. Here's an instruction in colour. Red and yellow squares re of the same size (one teabag wrapper) green and blue squares are same size, but smaller than the red and yellow ones.tirsdag den 24. oktober 2017

Flettekaos -- Basket Weaving Mess

     Når Uglemor får en idé, ser omgivelserne meget hurtigt sådan her ud.
     Og eftersom al det kreative altid foregår i stuen eller i køkkenet, har Uglemor opfundet projektkassen (et meget fint navn for jordbærkasser, hvor det hele kan være i) for at undgå at skulle lægge alt helt på plads hver gang vi skal bruge spisebordet - eller køkkenet, eller gulvet i stuen.
     Den virkelige udfordring består i at få lagt tingene helt på plads i Uglehulen efter at projektet er færdigt, eller kuldsejlet, hvad også sker. 

When MotherOwl wants to try out something, the surroundings look like this after a short while.
As this is our dinner table, and used several times a day, MotherOwl made up the craft-crating system. Whenever an idea is forthcoming, MotherOwl puts all the things needed for the project in an old strawberry crate. Thus the table can be emptied in next to no time when dinner time comes around.
The real challenge is putting the things back in place in my project room when the idea is done - or postponed or maybe even abandoned.


Projektkassen fyldt med al "rodet" --  The craft-crate filled up


søndag den 22. oktober 2017

Temari-dag -- Temari Appreciation Day

     Det her er den kønneste temari, jeg endnu har syet. Eftersom det er Temari-dag i dag (22. oktober) er den her til at nyde. 

 This is the best temari I ever made. I'll post it here in time for Temari Appreciation Day (October 22nd).

lørdag den 21. oktober 2017

Tusindkunstneren -- Jack of all Trades

     En af den moderne tids helt store løgne er, at man kun kan én ting godt. Det er måske sandt, hvis man vil vinde olympisk guld, spille i det kongelige kapel,eller tilsvarende bedrifter.
     Men følger deraf at vi alle sammen skal kunne én ting på eliteniveau?  Eller at hver enkelt af os kun kan mestre én ting? Nej vel.
     Uglemor vover den påstand, at de fleste mennesker ville være gladere og mindre plaget af problemer, hvis de i stedet for at forsøge på at blive den  ... I gamle dage kaldte man den slags mennesker monomane.

Et menneske var indtil for ca. 60 år siden en tusindkunstner.
En husmoder i landbosamfundet skulle kunne:
- lave mad og holde hus med råvarerne, så de strakte vinteren igennem.
- malke, lave tykmælk og ost og kærne smør.
- dyppe lys af tælle og bivoks (bierne var kvindens domæne)
- lave tøj, sengeklæder osv fra får/hør/nælder via forbehandling over spinding, vævning, syning til tøj
- bage, brød til hverdag og fest. kager.
- brygge øl (måske også brænding)
- sygepleje med viden om de mest almindelige lægekunster og -urter, sårbehandling.
- være bedemand, der klædte og vaskede den afdøde.
- frøsamling og opbevaring.
- undervise børnene i ABC'en
- tage sig af og slagte små husdyr, fjerkræ (dyner)

Husfaderen tog sig af
- markarbejde, også såsæd
- store husdyr især hestene og deres sygdomme
- træ- og læderarbejde.
- redskaber og enkel smedekunst.
- hegn og gærder
- tømrer og tækkearbejder
- religiøs undervisning af husstanden.

Og selv folk med et erhverv, for eksempel smed, præst, møller og skrædder havde i det mindste en stor have og smådyr. 

     Natiurligvis kan vi ikke - eller kun med stort besvær leve som bønder eller nybyggere, men Uglemor går meget ind for at følge årstidernes vekslen med de forskellige arbejder. Deraf følger næsten naturligt det spirale organisationsprincip. Og man bliver tvunget til at lære og kunne mere end en ting.


One of the great lies of our time is that you can do only one thing well. While this might be true if you want to win Olympic gold medals, play in the royal philharmonic orchestra or some such feat of strength, it does not automatically hold true for us normal human beings.
     If it did, it would mean, that all of us were meant to do one thing at the elite level. Or that each of us could master one thing only.
     MotherOwl argues that most people would be happier and less bothered by problems if they spread out their interests instead of trying to become a master of one subject - in older days they called such people monomaniacs.


Up until about 50 years ago man was a Jack of all trades. In a farming society, multi-skilled people were the norm, not the exception.

A good housewife should be able to:
- cook and make do with what she had, stretching the food to last through winter.
- milk the cows, make yoghurt and cheese and churn butter.
- make candles and lamps from lard and beeswax (the bees were the woman's domain)
- make clothing, bedclothes etc. from sheep's wool / flax /nettles from raw materials over spinning, weaving, dyeing and sewing.
- make, bread for daily consumption and cakes for holidays.
- brew beer (maybe also distilling spirits)
- care for the sick, using common medical and herbal knowledge.
- wash and dress the deceased for burial.
- harvest and store seeds, herbs and spices
- teach the children their ABC
- take care of and slaugther small livestock, e.g. poultry. 

The husband took care of:
- field work, including seed conservation
- large livestock especially the horses and their diseases
- woodwork and leatherworking
- tools and simple smithing.
- fences and hedges.
- carpenters and thatching, harvesting of reed and straw.
- Religious teaching of the household.

And even if you had a fixed function, smith, priest, miller, tailor etc. you still at least had a big garden and some small animals.
Of course you can not - or only partially - live like pioneers and farmers today but MotherOwl is very much in favour of following the seasons with their variation of things to be done.
Of course, my spiral approach principle follows naturally from doint this.

torsdag den 19. oktober 2017

TUSAL - Oktober

Oktobers stumper indtil nu. Rester fra strikning af edderkoppespind.

- o 0 o --   Link til Daffycat   -- o 0 o -

October's ORTs so far. Snippets and leftovers from kintting cobwebs.

tirsdag den 17. oktober 2017

Spindelvæv - Cobweb

     En af de ting, der gør efteråret til at holde ud for Uglemor er edderkopper og deres flotte spind. Og så elsker Uglemor at fremstille ting med sine hænder. Kan man lave er edderkoppespind - andet end de der kastanjedyrs-nogen? Måske kunne man strikke et?
     Uglemor fandt blyant, papir, garn og pinde frem. Først indefra og ud. det ser ikke fantastisk ud.

- o 0 o -

Some of the things making Autumn bearable for MotherOwl are spiders and cobwebs.  MotherOwl likes to make things with her hands as well. Could you create a cobweb? Apart from those chestnut ones? Maybe knit one.
 MotherOwl found pen, paper and knitting bag and began. First try knit from the centre out was not so good.


     Udtagninger er grimmere end indtagninger - i hvert fald når Uglemor strikker. Og som Piraten sagde, så ville det nok være bedre med et hvidt spind på mørk baggrund.
     Mønsteret blev revideret lidt. Begynd udefra, det kræver at man kan tælle til 112 og sætte en ring af masker sammen uden at lave et möbiusbånd - fortæl Ugleungerne om et möbiusbånd, lav et af papir og end med at lade Minimax klippe det igennem på den lange led -  det er fascinerende med en strimmel papir uden ende. Så strikkede Uglemor, tabte kun et par masker undervejs og sine strikkepinde mindst 100 gange. De dumme uglevinger nægter at holde fast på mere end en ting ad gangen i længere tid. Men resultatet er meget bedre.
     Uglemor er igang med version 3.

- o 0 o -

Increases are uglier than decreases, at least when MotherOwl is knitting, and as The Pirate said, "Mummy! Cobweb are light on dark not as you made them!"
Redesign the patter. Cast on 112 stitches, count them at least three times, join in a round without making a möbius band. Stop knitting, tell the Owlets what a möbius band is, make one and play with it, ending by having MiniMax cutting it along the middle with surprising result. Start knitting again dropping several stitches and the knitting needles a zillion times) my stupid fingers are to blame, as they refuse to hold on to more than one thing for very long). But the result is much better.
MotherOwl is happily knitting along at cobweb # 3.


søndag den 15. oktober 2017

Tiden går -- Passing of Time

En af kladderne fra skuffen           - ⤱ 0 ⤲ -            One of my old drafts.
                    At forår blir til efterår -                                       That Fall for Winter must give way,
                    det kommer af at tiden går.                                  I blame it on each passing day.
                    At også vinter blir til sommer -                            But Winter must turn into Spring,
                    det kommer af at tiden kommer.                          The coming days will do this thing.

Kumbel (Translattion by MotherOwl)

fredag den 13. oktober 2017

Idas sommervise

Uglemor har åbenbart fået Idas sommervise på hjernen. Da hun kom hjem fra turen til busstoppestedet i morges, satte hun sig med papir og blyant og ville ikke forstyrres. Her er så resultatet. En sangbar, sød og enkel dansk udgave af Idas sommervise.

A Danish, sweet and simple rendition of Ida's Summersong.

Idas sommervise

Du må ikke tro det bli'r sommer
hvis nog'n ikke sætter lidt fart
i som'ren, og gør det lidt sommerligt,
for så kommer blomsterne snart.
Og jeg lader blomsterne blomstre,
jeg gør hele kohaven grøn
For nu har jeg smeltet al sneen bort
så nu bliver sommeren skøn.

Og vandet skal risle i bækken
og hvirvle afsted i en fart.
Så fylder jeg himlen med svalepar
og småmyg, som svalerne ta'r.
Jeg gi'r alle træer deres grønne løv
og reder til fuglene små.
Jeg gør himlen dejlig om aftenen
for jeg gør den lysende blå.

Og skovjordbær gror der til børnene,
for det synes jeg de må få.
Og andre små dejlige sager
som passer til dem, der er små.
Jeg finder de morsomme steder,
Hvor bør'ne kan løbe omkring
Så bør'ne bli'r fulde af sommer
og benene fulde af spring


Tekst: Astrid Lindgren. Oversættelse: Uglemor, oktober 2017
Musik: Georg Riedel

Fredag morgen

     I dag er morgenen lysende og næsten vindstille. Rgtig en dag til at nyde. I dag, når Ugleungerne kommer hjem fra skole, starter efterårsferien 🙂

⤱ 0 ⤲

Today the morning is luminous, there's almost no wind and no rain in sigth. A good day for joy. Today - wjhen the Owlets are home from school again - the autumn holidays begin 🙂


     Igen i dag har jeg kigget på svampe. De er ikke spiselige, tror jeg i hvert fald, men de er da flotte. 

⤱ 0 ⤲

Agani today, I've been looking at mushrooms. No we're not eating those either, but they're pretty.


     Dagen efter fuldmåne tog jeg et billede af den ikke helt fulde måne. Her er så et der passer til. Dagen efter halvmåne.

⤱ 0 ⤲

The continuinf g story of the Moon. The day after full Moon, I took a photo. Today is the day after last quarter. A new picture:


     Og på denne måde blev ingen af mine gamle kladder alligevel udgivet, som jeg ellers truede med. Jeg har nu sat dem allesammen på til efterårsferien. Gad vide, om det ikke virker inspirerende?
     Lad os se, hvad efterårsferien bringer.

⤱ 0 ⤲

And thus none of my old drafts were published. Now I've put them all up for auto-posting in the autumn holiday. That migth inspre me to write?
Let's see what the holiday week holds in store for us.

torsdag den 12. oktober 2017

Regnfuld morgen -- Rainy Morning.

     I dag viste vejret sig ikke fra sin pæneste side. Det var hverken lysende, opmuntrende eller noget.  Det var voldsomt blæsende og regnfuldt - og stakkels Uglemor var på vej til tandlægen.

- o 0 o -

Today's morning weather was not luminous or even cheerful, the wind was blowing and rainshowers passed. And poor MotherOwl was on her way to an appointment with the dentists.


onsdag den 11. oktober 2017

Den 3. morgen - The 3rd Morning

   I dag var vejret ikke så solrigt som mandag og tirsdag, men udsigten over engen på vej hjem var alligevel smuk.
Today the weather was not as sunny and mild as Monday and Tuesday. Anyhow the view over the meadows on my way home was still enchanting.


Idas sommersang

Ginny fra Small Things har nogle billeder af sin mindste, Mabel, der viser hende i en sød lille hørkjole. Uglemor tror at hun vil komme til at ligne Ida, Emil fra Lönnebergs lillesøster, når hun bliver lidt større. Det ledte mig på sporet af Idas sommersang, den er ikke oversat til engelsk - og vist heller ikke til dansk.
 Her er den i hvert fald i en sangbar, engelsk udgave. Jeg har forsøgt at bevare det enkle og friske udtryk fra Idas sang:

- o 0 o -

Ginny of Small Things has posted some wonderful photos of her youngest. She made me think of Ida, the sister of Emil of Lönneberga and her Summersong. A sweet and simple - maybe magic - song of summer and happy times to come.
I could not find an English version - or a Danish one either.
I made one, that can be sung, trying to keep the simple and sweet expression of the original.


Du ska inte tro det blir sommar                 Oh, don't you believe that the Summer
Ifall inte nån sätter fart                             Will come by itself, no it needs
På sommarn och gör lite somrigt              A someone to push it a little
Då kommer blommorna snart                  And make something summery grow.
Jag gör så att blommorna blommar          I'll make that the flowers will blossom,
Jag gör hela kohagen grön                        I'll make the whole meadow turn green
Och nu så har sommaren kommit             And look, see the summer is coming,
För jag har just tagit bort snön                 Because I removed all the snow.

Jag gör mycket vatten i bäcken                I'll make for the brook lots of water,
Så där så det hoppar och far                     So that it will babble and foam
Jag gör fullt med svalor som flyger        I'll fill all the skies up with swallows
Och myggor som svalorna tar                  And mosquitoes for them to eat.
Jag gör löven nya på träden                     I'll make brand new leaves on the branches
Och små fågelbon här och där                  And nests for the birds here and there.
Jag gör himlen vacker om kvällen             I'll make the sky pretty all evening
För jag gör den alldeles skär                     Just totally blue and serene.

Och smultron det gör jag åt barna         I'll make berries grow for the children,
För det tycker jag dom kan få                For that's what I think they should have.
Och andra små roliga saker                  And other small thing that are funny
Som passar när barna är små                For children for when they are small.
Och jag gör så roliga ställen               And I make some bright, cheery places
Där barna kan springa omkring           Where children can jump and can play.
Då blir barna fulla med sommar         The children are filled up with summer
Och bena blir fulla med spring            The legs are all filled up with jumps.

Text: Astrid Lindgren (Translation by MotherOwl)
Musik: Georg Riedel 

tirsdag den 10. oktober 2017

Lysende morgener -- Luminous Mornings

     Åbenbart har denne uge besluttet sig for at overøse Uglemor med de mest vidunderlige solopgange.
     Det er en dejlig, positiv start på dagen, og det er tiltrængt, Uglemor er træt og hendes helbred er ikke det bedste for tiden.
     Så er det jo herligt, at det ser sådan her ud på vejen hjem.

     This week has decided to regale MotherOwl with a row of wonderful sunrises.
Very much appreciated, as MotherOwl is tired and ill.
It is wonderful that my way home looks like this.
Mandag 9. oktober

Tirsdag 10. oktober
     Og i dag - lige da jeg skulle til at putte kameraet væk, hørte jeg vingeslag, og endelig lykkedes det mig at tage et billede af gæs på træk.

And today, as I was putting the camera away, I heard beating wings. And finally I succeded in catching a photo of gesse flying overhead.... og så lige et par flotte svampe, der er spiret frem i nattens løb.  Og, nej, de ender ikke som aftensmand!

... and a pair of mushrooms sprouted overnight. No, we're not eating those!søndag den 8. oktober 2017

Kladder, halvfærdige indlæg og glade dage forude

Drafts and finished posts and happy days to come


     I min oversigt over indlæg ligger der en million - okay da 38 kladder. Det er alt fra næsten færdige indlæg til bare et billede eller en overskrift.
     De kommende to uger har Ugleungerne emneuge (som altid sport og gymnastik i forklædning, men de har fri 12.45 hver dag) og derefter efterårsferie. Det vil sige at de er meget hjemme. Derfor vil jeg sætte de færdig(st)e af indlæggene til at auto-udgive sig selv med ujævne mellemrum.
     Der kan derfor forventes underlig uglegylp i den nærmeste fremtid, hvis jeg ikke når at stoppe dem med beretninger fra vores oplevelser.

Flotte bønner  --  Impressing beans

Blækhatteblæk  --  Shaggy mane ink

I have a gazillion - well at least 38 drafts in my blog archives. I have everything from almost finished posts to posts that's only a title or a photo.

 The coming two weeks are happy days The Owlets have a theme week - as always another name for PE in disguise. The silver lining is very short days. The week after that is autumn holidays. That leads to MotherOwl and the Owlets having time for outings, trips to here and there, and not much time for blogging.

For that reason, I'll put up some of the more finished posts for auto-posting. If I can not find time to write about our happy times, be prepared for Quirky Owl Pellets.fredag den 6. oktober 2017

Fuldmåne - Full Moon

Bare fordi jeg tog et fantastisk billede af den allerede aftagende fuldmåne.

 Just because I snapped a fabulous photo of the already waning full Moon.

Harvest Moon  --  6. Oktober  --  Høstmåne

torsdag den 5. oktober 2017

En farverig efterårsdag - A Colourful Autumn Day

     Dagen begyndte med denne smukke solopgang. Vores kamera er ikke glad for røde farver, så de er lift rødere end i virkeligheden, men det var vildt!
The day began with a glowing sunrise. Our camera is not good at reproducing red colours, they are a bit too reddish. But it was awesome!

+ + ¤ ¤ + +

     Lidt senere var der en regnbue. Det er ikke ret tit, vi ser regnbuer om mordgenen, og denne her var usædvanligt flot.
A bit later we saw a rainbow. A rainbow in the morning is a rare phenomenon. And this one was very clear and big.

+ + ¤ ¤ + +
     Senere på dagen var jeg på indkøb og fandt endelig en busk med rigelige mængder slåen. Jeg fandt også to rønnebærtræer. Det har jeg ledt efter en uges tid, men jeg må have cyklet med lukkede øjne, for de groede langs min normale cykelrute.
Later I went shopping and at long last found a shrubbery carrying a large amount of sloe berries. I also found some rowan trees, I've been looking for both for a week or so, but my eyes must have been closed, as I found them both on my normal bike roads.

+ + ¤ ¤ + +

     Jeg gik ud og tog mig af hønsene. Og i redekassen lå det første æg. Det endte i aftensmaden før det faldt mig ind at tage et billede.
I went feeding the chicken. And in the nesting box I found the very first egg. It was turned into dinner before I remembered to snap a photo.

+ + ¤ ¤ + +

     Jeg fik også syet lidt. Det her blomstrede stof kan da lyse op på enhver dag. Endnu en myhashi. Denne gang med tilhørende madkasse-elastik.
This flowery fabric can brighten even the darkest day. Yet another myhashi. This time with an elastic band for the lunch box.


+ + ¤ ¤ + +
Her er den så lukket op. Selv spisepindene har blomster på.
And opened. Even the chopsticks have flowers on them.

+ + ¤ ¤ + +

     Skribenten lavede kål til sig og Hvalrossen, rød spidskål. Gid man kunne farve med det blå vand.
For dinner the Writer and the Walrus had kale, red kale. I want so much to dye with this water, but it is not possible. That blue colour ...

onsdag den 4. oktober 2017

På ture og i køkkenet

Foraging and preserving

     Det kan godt være at Ugleboet har en stor, vild have. Mend er er mange ting, der ikke vokser i den. Så af og til svinger Uglemor sig på sin trofaste jernhest, stikker kniven i bæltet og tager på jagt. Bare rolig. Det er kun svampe og andet stillestående bytte der ender i Uglemors saddeltasker. Tolkiens elver ville sige, jeg kun jagtede Olvar - levene ting, der ikke vandrer rundt. Modsætningen er Kelvar: levende ting, der flytter sig. 
     Så de seneste dage har Uglemor cyklet og vandret omegnen og haven tynd med sin trofaste plukkekurv. Den har været med i haven, på indkøb - cykelturen til nærmeste indkøb går gennem en skov - og bare på ture i  skovene og langs de små veje i omegnen.
     Uglemor har plukket krydderurter, blomster, kvæder, hyben, tjørnebær, slåen, hyldebær og svampe. 
Even if the Owlery has a big, unruly garden not everything grows there. Sometimes MotherOwl jumps onto the bike -  humorously called the Iron Horse - brings her knife and goes hunting. But it's only mushrooms and other standing targets that end up in MotherOwls saddlebags - the Elves of Middle Earth would say I hunted Olvar - living things that do not move from place to place - as opposed to kelvar, living things that do move.
The last week or so MotherOwl has brought her foraging basket everywhere. In the garden, shopping - the ride to the nearest city brings MortherOwl and her Iron horse through the woods - and on foraging trips along the lanes and pathways of the surroundings.
The bag has contained quinces, haws, herbs and flowers, rose hibs, sloe berries, elderberries and mushrooms. 

+ + ¤ ¤ + +

Her er et smugkik på jagtudbyttet:
A preview of the bag.

+ + ¤ ¤ + +

Bær: Hyben, tjørnebær og slåen
Berries: Rose hibs, haws, and sloe.

+ + ¤ ¤ + +

Blomster: morgenfruer - pænt sorteret i orange og gule. Der var også tallerkensmækkere, mælkebøtter og moskat-katost i kurven. 
In the basket, flowers - Marigold petals, sorted in yellow and orange hues. It also contained nasturtium, dandelion and musk mallows.

+ + ¤ ¤ + +

Så blev det regnvejr, og Uglemor gik i køkkenet. Krydderurterne blev blendet med salt og blev ligesom blomsterbladene spredt ud på tallerkener til at tørre. Svampene blev sorteret, de spiselige endte på middagsbordet, og farvesvampene (Cortinarius cinnamomeus) blev delt i hat og stok og tørret.
The rain came, and MotherOwl went into the kitchen.  Chopped the spices whit salt, placed the flowers on plates to dry, and sorted the mushrooms. The edible ones were had for dinner, the dyers (Cortinarius cinnamomeus) were dried stipes and caps separately.

+ + ¤ ¤ + +

     Alle bærrene blev kogt til gelé. Nogle med større held and andre. Her dryp-dryp-drypper de kogte bær i en mormor-opfindelse. Jeg klemmer bærmassen tilsidst. Det gør ikke så meget, hvis min gele bliver lidt uklar, der bliver mere af den, og den smager af mere.
All the berries were made into jelly. Some were more tasty than other. Here the mashed, boiled berries are slowly drip-drip-dripping away. This system, I learned from my grandmother, who never ovned a jam strainer. I do not refrain from squeezing. I don't mind my jam a bit cloudy, and those last drops are the tastiest.

+ + ¤ ¤ + +

     De forskellige slags indtil nu. Fra toppen og ned:
Grøn tomatgelé med vanille (ikke mere af den).
Tjørn (der skal laves mere!). Rønnebær (flot farve, grim smag - bliver ikke gentaget). 
Kvæde (kog bare hele busken!) Slåen (mere,  tak. Måske med lidt alkohol i). Æble (Spild af god frugt, lav mos i stedet).
The different jams so far. Top down:
Green tomatoes with vanilla (No thanks, not tasty as a jelly)
Haws (yes please - more to come). Rowan (pretty colour ugly taste. No more)
Quince ( yummy). Sloe (more incoming, maybe with a drop of gin). Apple (waste of apples, make applesauce instead)