fredag den 31. marts 2023

A-Z Challenge :: Årets A - Z udfordring

I did it. I signed up for the A-Z Challenge again this year.The challenge seems less hysterically focused on social media, stat counters and so on, and more on genuine writing fun; which was one of my conditions for participating.

My theme will be Resilience as given by the team, with the subtitle Flowers, Trees and Ancestors.

My  A - Z  post will go live at noon every day except Sunday or not at all, so as not to interfere with my other posts - if they are not combined.

And yes, I know that this is not the official badge, but I like Lissa's way better.

A - Z

SÅ besluttede jeg mig alligevel for at deltage i A - Z udfordringen, hvor man hver dag undtagen søndag igennem hele april skriver en tekst om dagens bogstav. A den 1. april, B den 2. april og så videre.
     Dagens A-Z indlæg fra min hånd kommer klokken 12, hvis der altså kommer et den dag.
     Temaet for i år er Resilience som teamet har valgt, og jeg har valgt undertemaet Blomster, træer og forfædre,  så lad os se, hvad der falder mig ind til det tema.

At strikke huller :: Knitting Holes

Helt tilbage i august, strikkede jeg sommerhus-farvede vandhaneskørter. Det her er et af tre.

Back in August, I knitted summer house coloured tap skirts. This is one of three.Så kom min nabo på besøg, og jeg var nødt til at tage et billede af hendes trøje, for se bare

Then my neighbour came visiting and I had to take a picture of her sweater, because well ... take a look at this!
Helt de samme farver (forskellen på billederne skyldes årstid og vejr - de var virkelig ens) og en spændende struktur. Den kunne jeg da nemt efterligne - troede jeg. Jeg strikkede en meterlang strikkeprøve uden at ramme, ledte på hundredvis af strikkesider på alverdens sprog og bad om hjælp i min strikkegruppe, hvor især en blev bidt af at finde mønsteret, og heller ikke kunne.

Exactly the same colours (differences due to lightening and camera) and an interesting texture. I could easily find out how to knit this - or so I thought. I knitted a metre-long swatch, searched hundreds of knitting sites in several languages and asked for help in my knitting group, where one in particular got hooked on finding the pattern also without success.

--  --

     Så gik der lang tid. Jeg strikkede pandebånd, vanter, sokker, en sweater! og næsten en slipover. Noget med snoninger fangede min interesse - tak til Pernille og hendes Fellowship of the socks-strikning - og jeg ledte efter snoninger på diverse strikkesider. Det har jeg nemlig aldrig prøvet før.
    Men der var jo en slipover, der skulle strikkes færdig, så jeg lod bare siden stå åben i min browser. Så i morges gik browseren i sort, og jeg måtte rydde ud i de 177 sider om plantefrø, at strikke snoninger på sine sokker og nye måder at lukke af på til slipoveren.
     Så fangede den her mit blik - det lignede næsten naboens trøje ... måske, hvis man nu strikkede vrangpindene ret i stedet for vrang? Jeg tog de nærmeste strikkepinde og noget garn, der er lovet væk til noget helt andet og strikkede en lille bitte tester.
     Jo, søreme. Det er det mønster!
     Then a long time passed, I knitted headbands, mittens, socks, a sweater! and almost a slipover. Something with cables caught my interest - thanks to Pernille and her Fellowship of the socks knitting - and I looked for cables on various knitting sites. I have never tried this before.
    But there was a slipover to finish knitting, so I just left a lot of tabs open in my browser. Then this morning the browser froze, and I had to sort out the 177 pages about seeds, knitting cabled socks and new ways of binding off for the slipover.
     Then this pattern caught my eye - it looked almost like my neighbour's sweater ... maybe if I knit the purl rows instead of purling them? I grabbed the nearest knitting needles and some yarn earmarked for something completely different and knitted a tiny little swatch.
     Yes, indeed. That's the pattern!
På dansk:
Slå et antal masker op deleigt med 3 (for eksempel 42)
1. p    2r *slå om, 1 r løs af, 2r, træk den løse m over de 2 ret* 1r.
2. p    Ret
3. p    1r *1 r løs af, 2r, træk den løse m over de 2 ret, slå om, * 2r.
4. p     Ret

Fredagsfrustration :: Typisk dansk ~ Typically Danish

Det er så typisk dansk at hvis man tror, man kan tjene penge på noget, så prøver man. Det nok er ikke nogen god måde at blive populær på, skulle jeg mene.
     Jeg er jo med i projektet 1 kvadratmeter hør, og derfor får jeg et nyhedsbrev fra FORA (det er stadig ikke lykkedes mig at finde ud af, hvad det står for). Nyhedsbrevet denne gang rummede også et link til Nordic Craft Week, der foregår hvert år i september. Det måtte jeg da lige tjekke.
     I 2022 var emnet strik en trøje, se bare her.

--  --  --  --

It is typically Danish to try and monetize a thing if you can. I do not like this, and I do not really think it is a was of living that makes you many friends.

I am participating in the 1 sqm flax by the Nordic crafters' guilds, and from time to time I have a newsletter. This time another news item caught my eye: Nordic Craft Week, celebrated in September each year.

In 2022 the subject was sweaters. I liked what I saw, but then ...
Translation:
Denmark: Ancher's sweater (Michael Ancher is a Danish painter, known for his paintings of fishermen) Design and yarn from Isager. The pattern is for sale at Isager's strik (link) Estonia: The sweater from Estonia is a men's sweater from the isle of Kihnu.
Pattern for Kihnu sweater (link).
Iceland: With a classical look the Icelandic contribution is the design called Gjöf.
Pattern for the Gjöf sweater (link).
Finland: The contribution is a Korsnäs sweater. Pattern and tale of the Korsnäs sweater (link - not working because the home page is being reconstructed)

Hvis man følger dette link, kommer man til en side, hvor alle årenes gratis mønstre ligger. Det vil sige, alle de andre landes mønstre er gratis. Sverige siger endog "Sharing is caring". Men det danske mønster! Der ligger godt nok en pdf. Men den indeholder kun fortællingen om sweateren, så er der et link til opskriften, som koster 50 kroner. Det er en OK middelpris, men når nu de andre er gratis, så er det da luset, jeg føler mig i hvert fald ikke godt tilpas, og ville skamme mig, hvis jeg var Isager garn.

--  -- -- --

Following this link,will take you to a homepage with free patterns from many of the Nordic crafting weeks. But the Danish link leads to a pdf with only the story of the sweater and a link to where you can buy the pattern  for 50 kroner (app. 6.5 Euro). It's in the normal range for patterns, but I feel bad about this. Sweden's pattern is even presented under the caption "Sharing is Caring". If I were behind that homepage, I would feel ashamed.

torsdag den 30. marts 2023

Månedens farve - APRIL - Colour of the Month

Månedens farve for april 2023 er -- The colour of the month for April 2023 is
Endnu en grøn, men lysere, mere optimistisk end januars grønne, og derfor mere passende til april.

A second green, a more optimistic green than January's, more fitting for April.

onsdag den 29. marts 2023

Words for Wednesday ~ 29 marts

På dansk
Lige som sidste uge er det Susan Kane der har givet os ordene og ligeledes er de at finde på Rivers blog. Vi har fået de her ord 12 ord nedenunder. Og lige som i mandags beklager jeg, der er ikke mere på dansk.

-- 💎 --

In March, the Wednesday's Words are on River's blog. They were chosen by Susan Kane, but her family is having medical issues. Ergo, if you want to play along, hop over to River's blog.

For today we had these words:

1. steam
2. overview
3. bury
4. foundation
5. survey
6. reveal
         and/or:
1. headline
2. fling
3. hand
4. emerald
5. safe
6. vein


Well I tried to continue my Susan story, but nothin good happened. Then suddenly my addled brain came up with this crazyness. As always I use the words in the order they were given. All critique applicable.

I build up steam
to do this meme
An overview
A follow through.
To bury a morale somewhere
Build a foundation, wisdom share.
But a survey will fast reveal
It's cliches only, all I steal.

A headline there
a last fling here.
A handful air,
a joke to spare.
An emerald? a last goodbye?
But we are safe, death passed us by.
I could continue in this vein,
but I'll spare you from the pain.


mandag den 27. marts 2023

Poetry Monday :: Earth Day

Jeg undskylder til alle danske læsere. Poetry Monday er en engelsksproget blog-leg. Og jeg har ikke altid krudt til også at skrive et digt på dansk. Især ikke i dag, hvor den idiotiske sommertid får mig til at ligne uglen på billedet herunder.

-- 🌍 -- 🌎 -- 🌏 --

MotherOwl is still grumpy from the start of Daylight Saving Time that began this Sunday as this poem might show.

STOP MESSING WITH MY TIME!


The subject of this Poetry Monday is
Earth Day.

I looked up Earth day. This year's theme is: "Invest in the Planet"  Well this would be good if it was a coordinated effort of some sort, but it's the same old song, destined to make you and me feel bad for not doing enough, even when our best is only a drop in the sea, and much more efficient measures are needed to turn the tides. Don't get me wrong, I'm not stopping buying organic, growing my agarden without -cides, sorting my waste and so on. But ...

I wrote a dialogue poem. The two emojis are arbitrarily chosen - they were easy to distinguish:


👤 - Today we're celebrating Earth Day!
👵  - Do we really know when Earth has its Birthday?
👤  - An ordinary day in spring/fall
         We celebrate the Earth, home to us all.
👵 - Do I have to bake
        A globular cake?

👤 - That's not really what it means
        We're going to think of saving the greens
👵  - What about the blues, the purples and the whites?
👤  - Yes all of them. All Earths colours, right!
👵 - Do we have to clean,
        Give Earth back its sheen?

👤 - Today we're brainstorming any and all
        No notion too tiny, no idea too small.
👤  - "Invest in our Planet" here today
         That's really all there is to say.
👵 - Then I have a plan
        Do listen, my man!

👵  - We put up a dustbin near every house
         A dustbin, no better whole rows
         For paper, for plastic, for textiles and glass
         The bins everybody can use as they pass
         Because all reused
         Makes for non-polluted.

👤 - But who has to empty, to clean and replace
       You know that messiness will be the case?
👵 - Well you said "invest in our planet" the Earth
        I realise now that there is a dearth
       Of wanting to do,
       Of real follow through.

👵 - You just want us all to feel inadequate.
        When it comes to action, politics prevail:
         It's expensive it's ugly and stinking
        What'll the neighbours be thinking?
        To not just be sleazy
        It must be made easy!

 - - - - -

Next Monday: Mapssøndag den 26. marts 2023

Liguster og lysægthed
Privet and Lightfastness

     På ligusterfarvedagen farvede vi naturligvis med liguster.Vi farvede også med skønhedsøje, grannåle, vild kørvel og hasselrakler.
     Men det er ikke gjort med at se, om der kommer farver ud af nye planetmaterialer, de skal også testes for lysægthed.
     Her lige et billede af forsøgene igen.

-- 🍁 -- 🌿 -- 🍄 -- 🥑 -- 🌸 --

When testing new plants for dyeing it's not enough to see if the plants dye the wool. Fastness to wash and light is important - or at least nice to know - as well. 

Here's the colours from our  Dyer's day with privets to be tested.

Rød: skønhedsøje - Grøn: rød hassel - Blå: liguster -- og så det mangefarvede mini-fed.

Red: tickseed - Green: red hazel - Blue: privet  -- and also the multicoloured mini-skein.

-- 🍁 -- 🌿 -- 🍄 -- 🥑 -- 🌸 --

Og her er de to små testere i åbnet tilstand - de kan ses øverst på det første billede.

And now I opened the two tests. They can bee seen in the top of the first photo.
     Lysægthedstest efter 14 dage i forårssolen: Skønhedsøjer holder bedst, Røde hasselrakler falmer en lille smule (bliver lidt mere gul), grannåle mere og ligusterbær meget.
     Den stakkels vilde kørvel vil jeg ikke regne med, for det var nogle usle planter og ikke nok af dem.

-- 🍁 -- 🌿 -- 🍄 -- 🥑 -- 🌸 --

Test for ligthfastness after 14 days in the harsh spring sun: Tickseed is almost unchanged, red hazel catkins have faded a bit (turned more yellow), spruce needles somewhat and privet berries a lot. 

I do not take into account the wild chervil. It was a poor plant, half frozen and withered, and not enough of it.

-- 🍁 -- 🌿 -- 🍄 -- 🥑 -- 🌸 --

Og det fjerde bad med skønhedsøjer er vist en slags laksefarvet.

RGB: 229-81-55

And the fourth bath of tickseed does fall within the Salmon range I think.

fredag den 24. marts 2023

Fredagsfrustration Økologi og ...

MotherOwl agonizing, that organic is often organic and ... This and depends on many things..Organic and low fat (dairy), Organic and whole grain (flour, pasta), Organic and exotic (breakfast cereals, pies and cakes), Organic and fancy (candy, all of the aforementioned).
MotherOwl woud like organig to be the normal, and the non-organic the ones you had to search for in strange corners of the shop,

--- 🥕 - 🍕 - 🍗 - 🍫 - 🍋 - 🍌 - 🎂 - 🍳 - 🍰 ---

Ugens "personlige" tilbud fra Coop - som jeg skrive om på min anden blog, Uglegylp -  indeholder igen-igen den der økologiske chokolade, pakket ind i afsmagsgivende plastfolie i stedet for metalfolie. Og det fik mig til at tænke på et gammelt indlæg, Økologi for enhver. Det er vist på tide med et let revideret gensyn:


Uglemor går stærkt ind for økologi - økologi for alle og overalt.
     Hun vil gerne købe alle sine varer i økologisk udgave, men det kompliceres af alle dem, der hægter deres egen sag på økologien. Eller forsøger at sælge økologi som et eksklusivt produkt.

Økologi er ikke det samme som groft, råt eller fuldkorn.
Jeg vil gerne bede om
 •  hvide pastaskruer, penne, spaghetti, farfalle osv, ikke fuldkorns-, ærte-, linse-, bønne- eller lignende pasta,
 • sigtede meltyper, ikke kun grahamstyperne,
 • 2 kg hvidt roesukker, ikke uraffineret rørsukker i små poser.

Økologi er ikke vegetarisk eller vegansk.
Hvor kommer næringen til jorden fra, hvis ikke fra køer, grise, høns osv? Menneskelatrin er så vidt jeg ved heller ikke tilladt i økologisk dyrkning Derfor savner jeg:
 • Økologisk kødbouillon UDEN løg (det findes ikke-økologisk, så et lader sig gøre)
 •  alle de andre dele af et dyr. Økologiske grise består så vidt jeg ved ikke kun af koteletter og hakket kød.
 •  økologisk indmad.

Økologi behøver ikke at være et luksusprodukt.
Jeg kunne godt tænke mig helt dagligdags varer. Det skal ikke altid være:
 • müsli med chiafrø, eksotiske frugter, 5 nøddetyper, valrhona-chokolade, ...
 • paté med trøfler, vandkastanjer, ...
 • tærter og kager hentet hejm fra fjerne lande.

Økologi er heller ikke det samme som slankometermad.
Jeg savner smag  også børnevenlige (og Uglemor-venlige) produkter - måske bare lidt mere valgfrihed:
 • sødmælksyoghurt, der ikke er sukkerreduceret eller med gojibær (erstat med næste modedille efter behag),
 •  sødmælksyoghurt med almindelig smag: jorbær, hindbær, peach melba, pære/banan - helt uden klamme vanille-bismage og alt muligt sært, 
 • kvark, creme fraiche, oste ...  uden reduceret  fedtindhold, (og hvis alt det forudnævnte så kunne fås laktosefrit ... 😄 glad Uglemor).
 • lagret ost.

Økologi er miljøvenligt,
Men skal chokoladen derfor nødvendigvis pakkes ind i den ækle plast, der får den til at smage af plastik?
Jeg savner også:
 • slik og chokolade for børn og barnlige sjæle - til at betale, og uden "voksenfyld" af vammel chokoladeganache eller hvad de nu hedder.

Kort sagt flere af de basisvarer, vi bruger som en stor familie, flere helt almindelige varer uden økologi og ...og måske i det hele taget lidt mere at vælge imellem. Det bliver kedeligt med de samme tre til fem varer i rotation.

torsdag den 23. marts 2023

Nyt nytår ~ A new New Year

     Nytåret med nytårsfortsætter og en ny begyndelse ligger altså helt forkert. Vi har lige fejret jul, det er mørkt og koldt, og vi er ved at løbe tør for energi. Vi har brug for at spare på vores ressourcer, og bare overleve indtil foråret og lyset vender tilbage. Det er kort sagt det værst mulige tidspunkt for nytårsforsætter, og jeg tror, det er i hvert fald en del af forklaringen på, ar der er så mange, det aldrig lykkes for. 
     De gamle havde en bedre forståelse af menneskelig psykologi, mener jeg i hvert fald. Indtil indførelsen af den gregorianske kalender (i Danmark 19. februar / 1. marts 1700) lå nytåret nemlig sådan, at nytårsdag var den 25 marts, Fruedag.
     På dette tidspunkt er foråret i gang med at folde sig ud, vi har mere lyst til at komme ud, og lyset og solen giver os energi til at starte på noget nyt. Det var jo også her, man gjorde forårsrengøring før i tiden.
     Nu har vi jo fået afskaffet Store Bededag, hvad så med at flytte nytåret til 24./25. marts som det næste projekt?
Beginning the new year January 1 is a less than stellar idea. We just celebrated Christmas, it's cold and dark, we're out of energy and we need what staying power we still have left to survive until Spring comes around. I think this is one of the reasons why so many New Year resolutions never really stand a chance.

In days of old - in England until 1752 - New years day was Lady Day, March 25. I think this is a much better date for a new beginning, spring is really on its way, the days are longer as we're past equinox ...
Sorry to all Australians and other from the southern hemisphere, this is a Northern-hemisphere thing, but then your days never grow as short.
Lady day is much better. At this time of year, spring is unfolding, we feel more like getting out and about, and the light and sunshine energise us to start something new. After all, this is also when spring cleaning used to be done.

In Denmark we just had one holiday abolished by law, I suggest that the next item on this list is the moving of New year's eve to March 24th.

onsdag den 22. marts 2023

Onsdagsord ~ 22. marts ~ Words for Wednesday

Denne gang er den danske version længere nede på siden.

-- 🐸 -- 🐸 -- Yesterday was International Frog Day -- 🐸 -- 🐸 --

In March, the Wednesday's Words are on River's blog. They were chosen by Susan Kane, but her family is having medical issues. Ergo, if you want to play along, hop over to River's blog.

For today we had these words:

1. mine
2. child
3.foundation
4. careful
5. bird
6. dig
     and/or:
1. hate
2. sadness
3. lemon
4. attach
5. breakfast
6. time

Thank you Susan Kane for good Words, and to River for posting them. I continue last week's story of Susan and the frogs.


"Yes they are mine," Susan said.

Thora looked sternly at her. "My child, those are ordinary frog eggs, aren't they?"

"Commonplace, green frog eggs, yes." Susan replied. "They are the foundation of a new frog tribe in the swamps. So please be careful when touching their terrarium."

Susan's visit to the minister had been quite the disaster. He was nice enough, and served tea and scones, but no way was he going to give up fertilizing his roses. He used to win the prize at the annual flower show with them. And on the way home a bird, a big one, had hit her from above. She had had to dig out bird poop from between the strands of her best straw hat.

Some days later she had visited the frogs, and what she saw made her hate the minister even more. All the frogs were dead or dying from the strange fertilizer in the water. A sadness stole over her, but then she found a strand of unharmed frog eggs and had an idea. She brought the eggs with her to The Unicorn Farm where she put into a lemon coloured terrarium. She had the idea of teaching the tadpoles and later young frogs, that a yellow smell did not mean something bad.

"Well," Thora said, "you are nothing if not resourceful, that small amount of fertilizer should not kill off the frogs. It sure must be something they have learned. Just take care not to become attached to those tiny jumpers."

"I won't!" Susan said. Their brains are so strange, I keep describing tastes with words meant for colours or sounds when I have been teaching them. It's quite confusing when I describe my favourite breakfast cereal as that waltzing, purplish one. This is a one time exercise. But I hope the tadpoles will give on their knowledge to coming generations,"


-- 🐸 -- 🐸 -- I går var det den Internationale frø-dag -- 🐸 -- 🐸 --

På dansk
Lige som sidste uge er det Susan Kane der har givet os ordene og ligeledes er de at finde på Rivers blog. Vi har fået de her ord:

1. mine
2. barn
3.fundament/grundlag
4. forsigtig
5. fugl
6. grave
      og/eller:
1. hade
2. sorg /tristhed
3. citron
4. knytte
5. morgenmad
6. tid / gang

     
"Ja, de er mine," sagde Susan.
      Thora kiggede alvorligt på hende. "Mit barn, det er helt almindelige frøæg, ikke sandt?"
      "Ja, det er æg fra grønne frøer, helt almindelige," svarede Susan. "De skal forhåbentlig danne grundlag for en ny frø-stamme ude i sumpen. Så vær forsigtig, når du rører ved deres terrarie."

Susans besøg hos præsten havde været noget af en katastrofe. Han var flink nok og serverede te og scones, men han ville på ingen måde opgive at gøde sine roser. Han plejede at vinde præmier ved det årlige blomsterudstilling med dem. Og på vejen hjem havde en stor fugl ramt hende med en ordentlig klat. Hun havde måttet grave fuglelort ud af fletværket i sin bedste stråhat.

Nogle dage senere havde hun besøgt frøerne igen, og det, hun så, fik hende til at hade præsten endnu mere. Alle frøerne var døde eller døende af gødningen i vandet. En tristhed stjal sig ind over hende, men så fandt hun en hob uskadte frøæg og fik en idé. Hun tog æggene med sig til Enhjørningegården, hvor hun satte dem i et citrongult terrarie. Hun fik en idé om at lære haletudserne og senere de unge frøer, at en gul lugt ikke var ensbetydende med noget dårligt.
     "Jamen," sagde Thora, "det er da smart! Den lille mængde gødning burde ikke slå frøerne ihjel. Det må helt sikkert være noget, de har lært. Bare pas på, at du ikke bliver knyttet til de små springfyre."
    "Bare rolig, det er der ikke nogen fare for!" sagde Susan. Deres hjerner er så sære, og det smitter. Jeg bliver ved med at beskrive smag med ord, der normalt beskriver farver eller lyde, når jeg har undervist dem. Det er ret forvirrende, når jeg til morgenmaden beskriver min yndlingsmüsli som den der lilla i valsetakt. Det er absolut en engangsfornøjelse. Men jeg håber, at haletudserne vil give deres viden videre til de kommende generationer."

tirsdag den 21. marts 2023

Regn ~ Rain

     EC skriver i en kommentar, at hun godt kan lide regn ... det kan jeg også, dog helst om natten og i modreate mængder. Ikke når det bare drypper hele tiden og hver eneste dag. Så når vejrmeldingen ser sådan her ud bliver jeg lidt negativ.
     Der er så meget, jeg gerne vil i haven. Domen skal bygges færdig, vedbenden skal tæmmes, der skal luges, og graves, og flyttes, og repareres, og, og, og!
EC says in a comment that she loves rain. So do I, in moderation. Rain is fine even necessary - now and then. But when the weather yesterday, today and in the near future looks like this piece of drip-drip-drip, I get a bit depressed.

I have loads of things to do in my garden. I have a dome to build, an ivy to tame, beds to weed, flowers to plant, I have to dig, rake, carry, mend, ...

Source/kilde:
Data DMI -- Graphics BedreVejr

mandag den 20. marts 2023

Jævndøgn :: Poetry Monday:: Buzzards ~
No Poetry so far :: Spring Equinox

NOW rigth this minute spring starts. It's Spring Equinox. It's raining, and I'm busy editing a magazine. And Buzzards ... I got them mixed up with vultures, and have been thinking of the Undertaker from Lucky Luke and his black hearse all day - not conductive for a nice and relaxing day.
For this reason no poems about either buzzards, vultures, owls or indeed any other feathered creature have formed inside my head.

-- 🦅 -- ⏰ -- 🦉 --

     NU, lige i dette øjeblik begynder foråret. Det er forårsjævndøgn. Det regner, og jeg har travlt med at redigere et blad. Og musvåger, som er dagens tema, fik jeg forvekslet med gribbe, så jeg har tænkt på bedemanden fra Lucky Luke og hans sorte ligvogn hele dagen - det er ikke ligefrem befordrende for en god og afslappende dag.
     Derfor kommer der ikke noget digt om hverken gribbe, musvåger, ugle elle nogen andre fugle i dag.


 - - - - -

Next Monday Celebrating Earth Day is our theme.

søndag den 19. marts 2023

Søndagsbillede - Laksefarvet ~~ Sunday Selection - Salmon Range

     Det er pludselig gået op for mig, at der ikke står Salmon Pink, men Salmon Range på månedens farve. Det vil sige alle laksefarvede nuancer er OK.
     I dag, mens vi ventede på bussen, fandt jeg denne stakkels efeu, der var blevet sprøjtemalet, men lystigt groede videre. Bladenes bagsider er en eller anden laksefarvet - ikke sandt 😉


Yesterday I noticed that my Colour of the month is Salmon RANGE, not Salmon Pink. Hence all remotely salmon coloured things are OK.

Today, while waiting for the bus, I saw this ivy, painted by graffiti painters, but still growing. And the backside of the leaves are within the salmon range

Der er for øvrigt en fejl i farvekoden her jeg har skrevet forkert - RGB koden skal være 229-081-055.

There's a typo in the colour code. My fault. The RGB code is 229-081-055.

onsdag den 15. marts 2023

Onsdagsord ~ 15. marts ~ Words for Wednesday

In March, the Wednesday topics are on River's blog. They were chosen by Susan Kane, but her family is having medical issues. Ergo, if you want to play along, hop over to River's blog.

For today we had these words:

Field
Frog
Smell
Check
Visit
Gate
     and/or:
Abandon
Immune
Temple
Hand
Minister
Habit


But first, the words and a story in Danish - for English, scroll down.

- - - - - 🐸 - - - - -

     I marts er onsdagsodene leveret af Susan Kane, men da hendes familie har helbredsmæssige problemer, er ordene at finde på River's blog.
     Til i dag har vi fået de her 12 ord:


Mark
Frø
Lugt
Bremse
Besøg
Barriere/spærring/låge
     og/eller:
Opgive
Immun
Tinding
Hånd
Præst
Vane

Jeg har skrevet endnu et lille afsnit af min uendelige historie om Susan på Enhjørningegården. Kronologisk er det et stykke ind i første år, efter at Susan har lært at lytte til andre dyr, end den mus, vi hørte om her.
     Det lader til at bare det, at jeg besluttede ikke at
skulle deltage i alle de her udfordringer, har fået ordene til at strømme igen :D

Susan sad midt på marken. I dammen kvækkede en frø så Susan troede dens stakkels hjerte var ved at briste.
     "Hvad er der i vejen, lille frø-mand?" spurgte Susan. Hun forventede ikke noget svar, men pludselig kom lugten af svovl forbi, og hun måtte bremse en impuls til at rejse sig op og løbe sin vej. Hun spurgte frøen, denne gang lidt mere bevidst. "Frø-mand, hvad er der sket?"
     Frøen kvækkede igen, højlydt. I Susans hjerne dukkede et billede op. Frø-manden, der ønskede at besøge sin frø-kone, nu det var blevet forår. Men der var noget i vejen, en eller anden spærring.
     "En barriere?" udbrød Susan. "Kan du ikke bare krybe under den? Du er jo lille."
     Igen kvækkede frøen, igen så eller forstod Susan halvt hvad frøen mente. Det var ikke en barbarisere eller en afspærring, ikke en låge eller sådan noget, men et eller andet, der forhindrede hr. frø i at vende tilbage til sin dam og til fru frø.
     Med manglende tanke for følgerne lagde Susan sig fladt ned på jorden og stak hovedet helt hen til frøen og åbnede sit sind for hr. frø. Nogle ikke så rare episoder med dyr, der ikke var pattedyr havde vist hende, at hun ikke var helt immun over for deres mærkelige sind, men frøen lød så desperat. Hun så ham tage en dyb indånding, hans kvækkeposer svulmede, og en lille åre i hans tinding pulserede i takt med hans hjerteslag. Han udstødte et kæmpe-kvæk, hvilket fik Susan til at slå hænderne for ørerne, men samtidig "så" hun frøens problem. En bæk, der gik gennem sumpen, lidt fra Enhjørningegården, var blevet fyldt af noget, der lugtede svovlgult og skarpt - synæstesi var et af problemerne ved at have med padder at gøre.
     Susan lukkede sine øjne og sine tanker for frøen, og tænkte sig om. Der var en svovlfarvet lugt i vandet, som forhindrede frøen i at komme på besøg hos sin frø-kone - hun så stadig den lysende, iriserende boble, der var knyttet til dette begreb, og hørte de jublende triller. Hvad kunne den svovlgule lugt mon være ... 
     Hun rejste sig op, stadig usikker på benene efter den tætte kontakt med frøen. Hun vidste præcis hvor problemet var, nu skulle hun bare se om hun kunne finde ud af hvad det var.
     "Jeg kommer tilbage, frø-mand," lovede hun.
     Frøens lave, rumlende kvækken var et løfte om at blive.
     Gåturen og den friske luft klarede Susans hjerne og gjorde hendes ben mindre geléagtige. Snart stod hun ved den lille bæk. Hun kiggede på vandet, der så helt ud som det plejede, intet unormalt der, så vidt hun kunne se. Så lagde hun sig på knæ og rørte ved det kølige, klare vand. Det føltes også normalt, men hun vidste, at det var det ikke - i hvert fald ikke for en frø. Hun formede sine hænder til en skål og smagte, puha, det var ulækkert. Skarpt, bittert og med en gul smag - noget af frøen var stadig i hendes sind. Hvordan kunne det være? Susan fulgte den lille bæk mod strømmen. Kornmarker, skove og langt væk nogle sommerhuse. Selvfølgelig!  
     Nu vidste hun det! Hun vidste, at præsten boede i et stort hus lige bag sommerhusene ved udspringet af den lille bæk, og han havde for vane at gøde sine roser, lige inden det blev regnvejr. Det havde han sikkert også gjort i forgårs, og nu generede gødningen frøen.
     Hun kunne forestille sig to løsninger. Enten kunne hun bære frøen over det forurenede vand, eller også kunne hun neutralisere gødningen. Den første løsning er den nemmeste lige nu, tænkte Susan, mens hun vendte sig om og fortsatte i retning af frøen. Men jeg skal finde et antistof mod gødningen. I morgen vil jeg besøge præsten.

- - - - - 🐸 - - - - -

Back to Susan at Unicorn Farm. Somewhere in the first year, when Susan has been taught how to listen to more than the mouse we heard of here.
It seems that telling myself that I was free to join these challenges or not has made my brain work anew - the sunshine outside is not hampering me either.


Susan sat in the middle of the field. In the pond a frog was croaking his poor heart out.
"What's the matter, little Frog-man?" Susan asked. She did not expect an answer, but suddenly the smell of sulphur wafted by, and she had to check an impulse to get up and run. She asked the frog this time a bit more deliberate. "Frog-man, What happened."
The frog croaked again, loudly. In Susan's brain a picture surfaces. The frog-man wanting to visit mama frog now spring had come. But the road was barred, by something, looking like a gate.
"A gate?" Susan said, "could you not just go under it? You're small."
Again croaks, again Susan saw or understood in some way what the frog meant. It was not a gate, not a real one anyway, but some kind of thing preventing mister frog from returning to his pond and to mama frog. With total abandon Susan stretched on the ground, putting her head close to the frog and opened her mind for mister frog. Some not so nice episodes with non-mammals had shown her that she was totally not immune to the lure of their strange minds, but the frog sounded so desperate. She saw him draw a deep breath, his vocal sacs inflated and a small vein started jumping in his temple. He send out the grandfather of all croaks, making Susan clap her hands to her ears, but simultaneously she "saw" the frogs' problem. A stream crossing the marshes off the Unicorn farm had been polluted by something having a sulphur coloured smell - synaesthesia was one of the problems communicating with amphibians.

Susan closed her eyes and mind to the frog, thinking. A sulphur coloured smell was in the water, preventing the frogs from visiting - she still saw the luminous, iridescent bubble attached to that concept and heard the jubilant trills. What could that strange smell be ...  
She rose, still wobbly after the violent communications from the frog, she knew exactly where the problem was, now to see if she could discover what it was.
"I'll be back, frog-man," she promised.
"The frog's low, rumbling croak was a promise that he would stay.
The movements and fresh air cleared Susan's brain, and made her legs less wobbly. Soon she stood at the small stream in question. She looked at the water, nothing could be seen. She kneeled down and touched the cool, clear water, it felt normal as well, but she knew that it was not - at least to a frog. She cupped her hands and tasted, phew! it was nasty. Sharp, bitter and yellow-tasting - some of the frog was still in her mind. How come? Susan followed the tiny brook against the flow. Fields of grain, woods and far away some summerhouses. Of course!   
Susan knew. She knew that the minister lived in a big house upstreams of the small swamp where the frogs lived, had a habit of fertilizing his garden just before the rain came down. She was sure he had done so the day before yesterday, and now the fertilizer bothered mister frog.
She saw two solutions. Either carry the frog over the polluted waters, or neutralize the fertilizer. The first might just be the easiest right now, Susan thought, turning around and continuing direction frog. But I am going to find an anti-potion to that fertilizer. Tomorrow I will visit the minister.

tirsdag den 14. marts 2023

A - Z Challenge 2023?

     April nærmer sig - og med den den årlige A - Z udfordring: Skriv en blogpost hver dag i april den 1. april om noget med A, den 2. april om noget med B, og så videre - søndagene tæller ikke med, så bliver der lige 28 dage til 28 bogstaver.
     Hmmm - jeg er egentlig løbet sur i den slags udfordringer, men deres valgfri tema Resilience (modstandsdygtig / ukuelighed / evnen til at overleve og fortsætte) taler til mig.
 A - Z Challenge skriver selv:
Modstandsdygtighed
Vores bloggere har tilpasset sig nye omstændigheder, mange har holdt ud i hårde tider i og uden for blogosfæren, og de har transformeret og revolutioneret deres bloggerfærdigheder for at være her hos os i år. Vi roser den styrke, der skal til for at drive en succesfuld blog (uanset hvilke kvaliteter du betragter som en succes) i 2023, og vi er taknemmelige for hver enkelt deltager i A - Z apriludfordringen.
Vores nye (anonyme 🥔) grafiker håber, at I vil nyde billedet af det modstandsdygtige træ på 2023-grafikken


Måske taler modstandsdygtig ekstra meget til mig fordi jeg har siddet og arbejdet med at finde mine forfædre og i kirkebøger og folketællinger fulgt dem gennem gode tider (fødsler, konfirmationer, ægteskaber, kirkeindvielser) og onde tider (spædbarnsdød, ulykker, fattighuse).
     Jeg overvejer at skrive om mine forfædre ... en eller to pr.dag. Der er ikke lige meget at fortælle om den alle, og om de allerældste, helt tilbage til der hvor kirkebøgerne starter, ved jeg ofte ikke andet end et navn, et sogn og en dødsdato. Så jeg kan skrive helt, helt korte indlæg.
April is just around the corner, and with it the annual A - Z Challenge. Just the kind of thing I recently told the world (aka. blogland) that I was loath to do. But this year's optional theme resonates within me:

RESILIENCE
Our bloggers have adapted to new circumstances, many having persisted through tough times in and outside the blogosphere, and have transformed and revolutionized their blogging skills to be here with us this year. We praise the fortitude it takes to run a successful blog (whatever qualities you consider a success) in 2023 and are grateful for each participant in the April Blogging from A to Z Challenge.
Our new (anonymous 🥔) graphics person hopes you'll enjoy the image of the resilient tree on the 2023 graphics.
Maybe Resilience speaks to me because of all the genealogy, I have been doing. I have through church registers and censuses followed my ancestors back in time through happy days (Baptisms, marriages, confirmations, harvests, consecration of a church ...) and sad days (Death of infants and spouses, accidents, extreme poverty). 

Tentatively I would like to write about my ancestors, one, two or more a day. The ones most distant in time, are quite boring, often I know no more than a name, a place, and a date of death/burial because they were born and married before the registers even started. In this way the first posts will be short, very short indeed, and this might be a way of easing into regular blogging with the challenges I like once again.

mandag den 13. marts 2023

Sommerfugle Kvinder og spejle :: Poetry Monday ::
Butterflies Women and Mirrors

Ja, så er det jo mandag - dagens stikord er Sommerfugle, men selv om det er et emne, jeg faktisk har meget at sige om, så faldt der mig ikke noget digt ind. Til gengæld har jeg fundet denne moralske fortælling - eller hvad vi nu skal kalde det i min computers afkroge , mens jeg ledte efter noget andet.
     Ren serendipity - et af mine yndlingsord, der beskriver det at finde noget andet, men måske bedre, mens man leder efter noget andet.
     Oprindelig er det vist et norsk facebookopslag, jeg oversatte det til dansk og ville lave det om til et digt. Det skete så aldrig; det endte med at blive en slags knækprosa. Hvis jeg havde gjort, som jeg ville, havde jeg skrevet det om, så det var mindre kønsspecifikt, for jeg afskyr normalt den slags kvinderi. Men problemerne i dette digt er altså heller ikke kvinde-specifikke - det kan enhver mor til drenge vist skrive under på.
     Så please, læs dette som et alment-menneskeligt digt om enhver af os.

     Kvinder og spejle.
Når hun er fire, ser hun
en prinsesse
og danser
ud i verden.

Når hun er otte, ser hun
Askepot,
og går ud og håber
på at møde en fe.

Når hun er 15, ser hun
en stedsøster
og har slet ikke lyst
til at gå ud.

Når hun er 20, ser hun
"for tyk/for tynd, for glat/for krøllet"
og beslutter sig for at gå ud alligevel
og prøve at få det bedste ud af det.

Når hun er 30, ser hun
"for tyk/for tynd, for glat/for krøllet",
men har ikke tid til at gøre noget ved det
før hun går ud.

Når hun er 40, ser hun
"for tyk/for tynd, for glat/for krøllet",
men tænker "Jeg er i det mindste ren"
og går ud alligevel.

Når hun er 50, ser hun på sig selv
og siger "Jeg er som jeg er"
og går, hvor hun skal hen.

Når hun er 60, ser hun på sig selv
og husker på alle de mennesker
der ikke længere kan se sig selv i spejlet
og går ud og erobrer verden.

Når hun er 70, ser hun på sig selv
og ser liv, visdom og latter
og går ud og nyder livet.

Når hun er 80, ser hun ikke på sig selv.
Hun tager bare en lilla hat på
og går ud for at nyde verden.

     Morsomt nok er Bloggers emojis for hat en dame- og en herrehat, begge med lilla pynt.

-- 👒 -- 🎩 --

Today is Poetry Monday. The prompt is Butterflies, and although I have a big, soft spot for butterflies and have made my garden into a butterfly paradise for years before it was a thing, that's not what I'm going to talk about today,. Because looking for something, I found an old thing. Pure serendipity - which is one of my favourite words, describing the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for.

Today's modern poem was a Facebook post from long ago in Norwegian. I translated it, wanting to turn it into a poem. I never got very far, but the moral of the poem is still valid despite its somewhat moralistic ways. I would have changed it, made it less "womanish" - for as you might know I am a warrior (stickler) for human rights, and the quandaries in this poem is not women-specific, just ask any mother of sons. But here it is. Please read it as a poem for all persons of the human race.  

Women and Mirrors.
When we're small we look in the mirror
we twirl, we see a princess.
And we dance out into the world.

We grow older, we see al the faults,
We doubt, we see the step sister.
And we slink out into the dark.

We get married, we look in the mirror,
we glance, we see a mother.
And we hurry out into the day.

We grow older, we look in the mirror
we shudder, we see all wrinkles.
And go shyly out into the world.

And older yet, we look in the mirror
we think, we see those we lost.  
And we hurry out into the world.

We grow older yet. Wiser and bolder
We do not look into the mirror
We put on a purple hat and go out into the world.

And Blogger's emojis for hat were a man's and a woman's hat - both with purple dressings.

- - - - -

Next Monday's topic: Buzzards


lørdag den 11. marts 2023

Ulydig strikker ~ Disobedient Knitter

     Endelig er jeg blevet færdig med mit livs første sweater ... det vil sige, ærmerne skal være længere, jeg er en lille lort med lange arme altså!
     Trøjen når langt ned over bagdelen, sådan som jeg godt kan lide det, og når man strikker ovenfra, er det jo bare at blive ved lidt længere.

-- 🧶 --

Finally I'm done knitting my first ever sweater -- errr -- the sleeves are too short, I am a baboon it seems, short and with long arms.

The body is long, and reaches down over my behind -- that's how I like sweaters, and when knitting top-down its just a matter of continuing a bit further before the knit two, purl one-part.

For that same reason, making the sleeves longer is not hard, frog the knit two, purl one-part, knit one more pattern, and redo the frogged part, repeat with the other sleeve.

Jeg havde lovet mig selv at jeg måtte købe et mønster, når jeg var færdig med sweateren - endnu en ny ting. Jeg ville nemlig strikke en vest. Og efter at have set Stockholm-slipoveren hos Unikarina, var der bare ikke andre opskrifter, der så pæne ud.
   Alle vegne hører man at Petiteknits opskrifter er nemme og gode at følge. Hmm, jeg er ikke enig. Jeg tror jeg læste den igennem fire eller fem gange, før jeg fattede hvad og hvordan - også selv om ingen af teknikkerne er nye for mig.
     Ifølge oåpskriften skal man strikke frem og tilbage på rundpind - det er det nye sort. Men niks, nej ikke her. Jeg kan ikke fordrage rundpinde, og bruger dem kun, når det virkelig ikke kan lade sig gøre med strømpepinde. Og så fik jeg jo de vidunderlige mangefarvede strikkepinde i julegave. Dem bliver jeg helt glad af at strikke med.
     Det er det der hop, overgangen fra wire til pind, der gør at jeg er uvenner med rundpinde, maskerne sidder hele tiden fast og skal nærmest løftes over én ad gangen - det går virkelig langsomt, og jeg bliver irriteret.

-- 🧶 --

I had promised myself that I could buy a pattern when I finished the sweater - another first. I wanted to knit a slipover. And after seeing the Stockholm slipover at Unikarina's blog, no other patterns looked nice.

Everywhere I have heard Petiteknit's patterns praised, they are so easy to follow and so on. Hmm, I don't agree. I think I read it through four or five times before I understood the meaning of it.

And one more thing. it tells you to  have to knit back and forth on circular needles. Circular needles seem to be the latest in knitting, but no, not going to happen. I can't stand circular needles, and only use them when double-pointed needles really can't handle alle the stitches any longer. It's that bump, the transition from wire to needle, that makes me unhappy with circular needles, the stitches get stuck all the time and have to be lifted over one at a time - it's really slow and I get annoyed.

And I had the wonderful, multicoloured knitting needles as a Christmas present. They make me happy when I knit.   
     Hvis du kender mønsteret, eller kiggede hos Unikarina, kan du se, at jeg er ulydig på et punkt mere. Jeg strikker ikke bare glatstrikning. Jeg strikker et diskret mønster. Der er et eller andet ved den slags "diktatoriske" mønstre, der får mig til at blive kontrær.
     Der er sket væsentlig fremgang siden billedet blev taget, og jeg kan lide resultatet ind til videre.

-- 🧶 --

If you know he pattern - or looked it up, you might notice one more point where I am disobedient. The pattern calls for stockinette, but I have added a subtle pattern. There's something about imperious patterns like this one that makes me say No, I do it my way!

The slipover is much further along than in this photo, i like it very much so far.

fredag den 10. marts 2023

Kaffepause ~ Coffee Break

Efter endnu en af mine gnavne udgydelser trænge vi til en kaffepause.
Hvis der overhoverdet er nogen, der læser min Uglegylp-blog, vil de have set billedet der tidligere.

After yet another of my grumpy OwlPellets it's time for a coffee break.
Hypothetical readers of my blog Uglegylp ~ OwlPellets may have seen this before.

Fredagsfrustration: Enten-eller

Her gik jeg og troede, at enten-eller syndromet - Discount eller bling - var et monster, man kun fandt i supermarkederne (se også min blog Uglegylp).  Men nej. I dag læste jeg i Berlingske Weekend fra november sidste år ... vi overtager dem og de ender på det lille hus, hvor jeg ind i mellem læser lidt i dem, Gamle nyheder, men hvad så. Og der læste jeg en kommentar, der under overskriften Æstetisk overgreb tog fat på hæslige julemarkeder i København. Katje Kvaale skrev:
     "Københavns Kommune er atter i færd med at klampe den vederstyggelige klondikeby af forlorent træ sammen nede på smukke Kongens Nytorv ... to måneder med billige julemarkeder bemandet med trætte og uengagerede østeuropæiske sælgere af kinesisk skrald, forudsigelige brændte mandler og belgiske gummivafler."
     Det ser ikke så slemt ud på billeder, men den slags arrangementer har det med at ende som grimme, underlødige og kort sagt discount-agtigt arrangementer.
      Men jeg tvivler på at løsningen på dette problem er at lade unge tømrere, smede og murere opføre unikke svendestykker, der bagefter skal sælges til højestbydende og fylde dem med kunst, unika og design, mens musikkonservatoriets studerende synger, og studerende fra Suhrs Madakademi sælger mad og drikke af tårnhøj kvalitet? (Weekendavisen 18. november 2022, Kultur, side 2).
     Jeg må indrømme, at jeg ikke synes særligt godt om hverken det ene eller det andet af disse to alternativer. Det første er netop discount-agtigt, og efterlader mig med en fornemmelse af at være blevet snydt for den ægte vare, som jeg oplevede i Tyskland. Det andet alternativ er ikke hyggeligt, juleagtige eller noget som helst. Man skal kunne spise sig mæt i kulden, ikke få fem opstablede mandelsplit-kreationer glaseret med havtorn.
     Hvad ville der være i vejen med genbrugelige boder af gode materialer, fyldt med hvad de lokale entusiaster og spisesteder kunne tilbyde. Kort sagt en rimelig kvalitet til en pris, også børnefamilier og almindelige mennesker havde råd til at betale.
     Der er faktisk ikke noget i vejen med brændte mandler eller belgiske vafler, de kan smage fantastisk, hvis de er fremstillet af ordentlige råvarer - og begge dele hører til på et julemarked i min optik.


    Enten-eller-puklerne

Here I was thinking that the either-or syndrome - or discount or bling as I call it - was a monster only rearing its head in the supermarkets. But no. I read a newspaper from November 2022 ... we get them from someone else, and they end up in the bathroom where I sometimes browse. Old news, but so what. And there I read a comment under the heading Aesthetic Assault, addressing ugly Christmas markets in Copenhagen. Katje Kvaale wrote:
     "The City of Copenhagen is once again in the process of clamping together the abominable Trailer park city of mock wood in the beautiful Kongens Nytorv (in front of the Royal Danish Theather) ... two months of cheap Christmas markets staffed by tired and disinterested Eastern European vendors of Chinese trash, predictable candied almonds and scrummy Belgian waffles."
     It does not look as bad, but well these kind of things in Denmark often turin into ugly, shoddy and discount-ish events.

But I sincerely doubt thar the answer is to let young carpenters, blacksmiths and masons build unique pieces to be sold to the highest bidder and fill them with unique art and design, while students from the music conservatory sing and students from Suhrs Madakademi sell food and drink of excellling quality? (Weekendavisen, November 18, 2022, Culture, page 2).
     I must admit that I do not feel particularly attracted by either alternative. The first is discount-like and leaves me with a feeling of being cheated of the real thing, as I experienced in Germany. The second alternative is not cozy, Christmassy or anything. You should be able to eat your fill in the cold, not get five artfully stacked almond split-creations glazed with sea-buckthorn.
     What I would like would be reusable stalls made from good materials, filled with what local enthusiasts and eateries have to offer. In short, reasonable quality at a price that families with children and ordinary people can afford to pay.
     There is nothing wrong with candied almonds or Belgian waffles, they both can taste great if made from good  ingredients - and both belong at a Christmas market in my opinion.

torsdag den 9. marts 2023

Onsdagsord ~ 8. marts ~ Words for Wednesday

Bedre sent end aldrig, håber jeg. I marts er onsdagsordene på Rivers blog. Det er Susan Kane, der har valgt dem, men hun har syg familie, og holder blogpause. Ergo, vil du lege med, hop over til Rivers blog.
     Dansk fortsættelse - længere nede.

-- 😷 -- 👹 --

Better late than never. In March, the Words for Wednesday are on River's blog. They were chosen by Susan Kane, but her family is having medical issues. Ergo, if you want to play along, hop over to River's blog.

We were given:
1. oppose
2. child
3. mind
4. kitchen
5. foundation
6. excavation
     and/or:
1. exceed
2. exploration
3. enterprise
4. escape
5. entertain
6. efficient

This time another OwlPellet.


Not opposing the feeling I often had as a child that I am forced to not follow my own mind, but be chased from the kitchen to the bathroom off to school, back, and then to bed in one eternal viscious circle is - I think - the foundation of the mal ease eating away at my joy right now. I had this feeling less and less frequent as I grew, and became a master of my own life - but now it's returning in force again. I do not need to make an excavation into the depths of my life to find the roots of tis feeling. When the weekends where something is planned exceed the number of  days I have no plans for a longish period, I loose the energy to go on exploraions, to any enterprise over and above staying alive.
As a child I used the woods as an escape. A day spent climbing, biking, hiking and in short being all alone in the woods filled up my energy meters to full again. I was "Forest-Bathing" long before it was a thing. Now I entertain a dream of being able to do the same, but to be in any way efficient, I think I need not a single day, but a whole row of days spent idling, without any thing that needs to be done.

Now I used all the Words for Wednesday to tell about how it looks inside my head right now. And as a consequence ... because I feel hurried and out of synch with the world - at least I read A & K's Endelig Fredag (Finally Friday)-posts every other day  ... I have decided not to feel compelled to write a poem for Poetry Monday, a story for Words for Wednesday, or photograph anything at all for my Sunday Selection or Colour23 challenge.

I won't stop blogging - I love writing far too much, but I am for a time only going to blog about what comes to my mind. I have loads to tell about the dome, the new chicken, knitting, birthdays what's wrong with the world, birds and flowers, even Susan's story and loads more. All the challenges will fit in if they do, if not, then not. I have for too long felt bad over not participating or only participating late and partially.

-- 👹 --


Ondsdagens ord blev bare en anledning til endnu mere Uglegylp:

Ikke at modsætte mig den følelse, jeg ofte havde som barn, at jeg blev tvunget til ikke at følge mit eget sind, men blev sendt fra køkkenet til badeværelset, i skole, tilbage igen og så i seng i én evig ond cirkel er - tror jeg - grundlaget for den pressede følelse der tærer på min glæde lige nu. Jeg havde denne følelse meget som lille, og så mindre og mindre hyppigt, efterhånden som jeg voksede og blev mere herre over mit eget liv - men nu vender den tilbage i styrke igen.
     Jeg behøver ikke at grave dybt i mit liv lige nu for at finde rødderne til denne følelse. Når de fridage, hvor der er planlagt noget, overstiger antallet af dage, hvor jeg ikke har nogen planer i en længere periode, mister jeg energien til at gå på opdagelse, til enhver form for aktiviteter ud over det at holde mig i live.
      Som barn brugte jeg skoven som en tilflugt. En dag med klatring, cykling, vandreture og kort sagt at være helt alene i skoven fyldte min energidepoter helt op igen. Jeg dyrkede "skovbadning" længe før det blev moderne. Nu nærer jeg en drøm om at gøre det samme, men for at være på nogen måde effektiv tror jeg ikke, at det rækker med en enkelt dag,  der skal nok en hel række af dage uden planer til at lade batterierne op igen.

- - - - -

Det var onsdagens ord. Og derfor - - - fordi føler at jeg halser af sted og at det hele tiden er fredag; i hvert fald læser jeg A og K's Endelig Fredag-indlæg hver anden dag - - - så har jeg besluttet ikke at følge med i alle udfordringerne et stykke tid. Kort sagt: Ikke flere onsdagsord. Ikke flere mandagsdigte. Ikke flere søndagsbilleder. I hvert fald kun hvis jeg har lyst og emnet lige fænger mig. Jeg holder ikke blogpause, dertil er jeg for glad for at skrive, men der kommer flere indæg om det, jeg lige går og foretager mig i den rækkefølge, det passer mig.

tirsdag den 7. marts 2023

Poetry Monday :: Cookies

Jeg føler at jeg løber afsted efter min egen hale lige for øjeblikket. Nu er det allerede tirsdag, og jeg er ikke færdig med mit mandagsdigt endnu.
     Emnet er cookies. Det fik mig til at tænke dels på dem, man har på computeren, dels på dem, man kan spise. En halvfærdig idé om noget med Brød og skuespil, der er erstattet af Cookies og realityTV ... Læs det eller lad være, der kommer ikke mere.
     Uglemor er stadig i et halvdårligt humør, så vær beredt på mere Uglegylp i de kommende dage.

-- 🦉 --

I feel like chasing my own tail. It's already Tuesday. But in my to-do list I only just made it to Poetry Monday.

The subject is Cookies. This made me think of the edible ones, as well as of the computer ones. Then my thoughts wandered to bread and games being replaced by cookies and reality shows. I only made a half-baked poem. But now ... well now you'll just have to read it - or not if so you choose.

MotherOwl is still grumpy, so prepare for Owl-Pellets in days to come.

Cookies we have online
Cookies in a store
Cookies are delicious,
Dare we ask for more?

Panem et circenses *)
In the Rome of yore.
Dulling now our senses
with X Factor's score.

*) "Bread and circuses" (or bread and games; from Latin: panem et circenses) is a metonymic phrase referring to superficial appeasement. It is attributed to Juvenal, a Roman poet active in the late first and early second century BC, and is used commonly in cultural and political, contexts.

In a political context, the phrase means to generate public approval, not by excellence in public service or public policy, but by diversion, distraction, or by satisfying the most immediate or base requirements of a populace, by offering a palliative: for example food (bread) or entertainment (circuses).  (Wikipedia - Edited)

Now we're eating and accepting cookies while  watching reality-shows. As another old wise and bitter man said: "Nothing new under the sun".

-- 🦉 --

*) Udtrykket stammer fra en satire af den romerske digter Juvenal (sent 1. til tidligt 2. århundrede f.Kr). I denne sammenhæng refererer "brød og cirkus" til den romerske politiske elites praksis med at uddele gratis brød og afholde store offentlige arrangementer (for eksempel gladiatorkampe og hestevæddeløb) for at pacificere et uroligt folk, der havde solgt deres politisk frihed til gengæld for umiddelbar opfyldelse af nogle overfladiske og ligegyldige behov (Wikipedia - revideret).
     Nu spiser og accepterer vi cookies mens vi ser realityshows; som en anden klog og bitter mand sagde: Intet nyt under solen.

- - - - -

Next Monday: Butterflies.

søndag den 5. marts 2023

En ny dome ~ Søndagsbilleder
A new Dome ~ Sunday Selections

Stormen Otto gjorde Uglemor opmærksom på at domen ikke duede mere. Efter stormen skulle plastikket sættes på plads igen. Uglemor lænede sig til en af stiverne - det har hun gjort mange gange før, domer er solide, selvbærende konstruktioner, og i 2000 da den var ny, klatrede Uglemor op og sad på toppen af den. Men nu, nu knak stiveren under Uglemors vægt, og hun landede med næsen lige op i en anden stiver, hvor der groede en stor, flot svamp. Den står på renovering.
Domen, repareret efter stormen Otto
The dome, repaiured after Otto, the storm
Otto the storm made me realize that the dome is up for repairs, because as I leaned on one of the beams it gave way, and I ended up with my nose inches from a beautiful growth of fungus on another beam.
The dome is fully able to handle my weight and more, when first I build it in 2000, I climbed up and sat on the top of it before putting on the outer coat of plastic. New beams and plastic coming up this spring.

-- △ --

Så jeg gav mig til at lede efter nye planker til domen. 6x4 lægter er, hvad den er bygget af, og det er gode mål. Men jeg var lidt betænkelig. Nogle af de allermest rådne stivere er nemlig nye lægter, fra da vi byggede ud i 2005 eller deromkring. De er hurtigtvoksede, med grove årringe og ikke nær så solide som de gamle fra 1926.
     Prøv bare at se her:
This is how one of the struts looks now - notice the fungal growth too. And this was bothering me. This is the top pentagon, away from the ground, made from planks left over when we had our house enlarged in 2005 or thereabout. The old planks from 1926 are mostly in better condition, as the new ones are force-grown, coarse-grained wood. And any new ones, I bought would be the same.

-- ▽ --

     Til alt held slog jeg bare "lægter" op på nettet, og endte hos Plastikplanker.dk. Det var da genialt. Deres lægter er kun halvt så tykke som den af træ, men mindst lige så solide, UV-bestandige og fremstillet af genbrugsplast. Oven i købet kunne de skære plankerne op for mig for en lille ekstrabetaling. Det sagde jeg ja tak til. 
     Så i tirsdags ankom en palle med 65 fine plastplanker. Jeg fik så travlt med at flytte dem væk fra fortovet, at jeg helt glemte at tage et billede. Men her er de ved siden af domen, lige foran vores kompostbunker.
Well I happened to just search for Planks and I found some plastic-ones. UV-resistant only half as thick as the old wooden ones, but just as - or even more - sturdy. And made from recycled plastic.
I could even have the planks cut to length if I paid for it, which I did.

So  Tuesday 65 planks arrived. They were delivered in front of our house, and I got so busy moving them, that I forgot to snap a photo. Here they are already moved next to the dome place, in front of our compost.

-- ◁ --

     Ret hurtigt gik jeg så i gang med at dekonstruere domen. Beslag og skruer skal nemlig genbruges, og fundamentet skal også have en omgang, nu jeg er i gang.
Then I began deconstructing the old dome. The connecting pieces for the struts and most of the screws will be reused. And the foundation also need some care now I'm at it.

-- ▷ --

Og se - der er faktisk mange detajler på dagens billede, der lige bestemt er månedens farve: Vandslange, mursten, håndtag på en sav ...
And look closely, a lot of details in these photos fit the colour of the month: A garden hose, bricks, some handles ...

lørdag den 4. marts 2023

Onsdagsord ~ 1. marts ~ Words for Wednesday & IWSG

Bedre sent end aldrig, håber jeg. I marts er onsdagsordene på Rivers blog. Det er Susan Kane, der har valgt dem, men hun har syg familie, og holder blogpause. Ergo, vil du lege med, hop over til Rivers blog.
     Dansk fortsættelse - længere nede.

-- Ð --

Better late than never. In March, the Wednesday topics on River's blog are. They were chosen by Susan Kane, but her family is having medical issues. Ergo, if you want to play along, hop over to River's blog.

We were given:
1. interfere 2. light 3. woozy 4. fetch 5. smell 6. remain
     and/or:
1. leap 2. candle 3. overview 4. officer 5. pain 6. wilderness

I jumped back in time, to one of Susan's strange experiences at the Unicorn Farm - and as usual I take up the additional challenge and use the words in the order they were given.

"Sorry, I did not want to interfere," Susan said. "I saw a strange light, and thought it was a piece of glass lying on the floor, and bend down to pick it up. I got up too fast and got all woozy. I only came in here to fetch a glass of water, then the smell made me remain."

Thora smiled at her. "You did not interfere. You helped me with my experiment. That smell is created to make people remain. It's muffins, candy, drinks, what you like best, rolled into one. What was it to you?"

"Tea and cake," Susan answered. "Leap year cake. My great-aunt has her birthday on February 29th, and when she finally has a birthday, she has a cake with candles in it. Next time she has a birthday, she and I will be the same age."

Did you make a list over your birthdays to get an overview?" Thora asked.

"Yes we did," Susan answered. "But her husband, he's a naval officer and a mathematical genius, he could do it in his head. He can do all kinds of sums and trigonometry, but his English is a pain to listen to."

"Now we two have to leave this wilderness of enticing smells and go have some real nourishment. Do you realize that you stayed here for hours?"

"No I did not, only five minutes, at most fifteen minutes," Susan protested. But then the one o'clock bell rung, and Susan's stomach rumbled. She realized that Thora was right. "You made me miss my lessons!" she said.

"It's OK," Thora said. "I have told Jon that I needed you as a guinea pig. Don't tell anybody about this experiment. It's a secret. Add I might need you again later."

"I won't," Susan promised, "But I do not like you stealing my time like this. But all in the cause of magic." Susan ended just before they reached the Barn where the tables were ready for lunch.

-- Þ --


Og så på dansk. Vi fik disse ord:

1. forstyrre/blande sig 2. lys/lysglimt/let 3. svimmel 4. hente 5. lugte 6. blive/forblive
     og/eller:
1. spring/hop/skudår 2. (stearin)lys 3. overblik 4. officer 5. smerte/pine/plage 6. vildmark/ødemark

Jeg fortæller en lille episode i min uendelige Susan-historie. Denne gang en af de første gange, Susan møder magi på Enhjørningegården. Og som sædvanlig bruger jeg ordene i rækkefølge.

"Undskyld, jeg ville ikke forstyrre," sagde Susan. "Jeg så et mærkeligt lysglimt og troede, at det var et stykke glas, der lå på gulvet, og bøjede mig ned for at samle det op. Jeg rejste mig for hurtigt op og blev helt svimmel. Jeg kom kun herind for at hente et glas vand, og så fik lugten mig til at blive."
     Thora smilede til hende. "Du forstyrrede dig ikke ind i det. Du hjalp mig med mit eksperiment. Den lugt er skabt for at få folk til at blive. Det er muffins, slik, drinks, hvad som helst, du kan lide. Hvad var det for dig?"
     "Te og kage," svarede Susan. "Skudårskage. Min grandtante har fødselsdag den 29. februar, og når hun endelig har fødselsdag, får hun en kage med lys i. Næste gang hun har fødselsdag, vil hun og jeg være lige gamle."
     Har I lavet en liste over jeres fødselsdage for at få et overblik?" spurgte Thora.
     "Ja, det har vi," svarede Susan. "Men hendes mand, han er flådeofficer og et matematisk geni, han kunne gøre det i hovedet. Han kan regne alt ud i hovedet, også trigonometri, men hans engelsk er en plage at høre på."
     "Nu må vi to forlade dette vildnis af lokkende dufte og gå ud og få noget rigtig mad. Er du klar over, at du har været her i flere timer?"
     "Nej, det har jeg da ikke, kun fem minutter, højst et kvarter," protesterede Susan. Men så slog klokken et, og Susans mave rumlede. Hun indså, at Thora havde ret. "Du fik mig til at forsømme min undervisning!" sagde hun.
     "Det er i orden," sagde Thora. "Jeg har fortalt Jon, at jeg har brug for dig som forsøgskanin. Du må ikke fortælle nogen om dette eksperiment. Det er en hemmelighed. Og jeg får måske brug for dig igen senere."
     "Det skal jeg nok lade være med," lovede Susan, "Men jeg bryder mig ikke om, at du stjæler min tid på denne måde. Men alt for magiens skyld." sluttede Susan lige før de nåede Laden, hvor bordene var klar til frokost.

- - - - - - - - - -

March 1 question - Have you ever read a line in novel or a clever plot twist that caused you to have author envy?

My answer - Sigrid Undset's The Wild Orchid & The Burning Bush. There's so many great lines and the plot is exceptionally good. I wish to write just half as well.