torsdag den 31. oktober 2013

Valfart 4, onsdag -- Pilgrimage 4, Wednesday

     Efter endnu en tidlig morgenmad tog vi metroen, og så ventede vi. Ugleungerne havde deres bøgen med, Uglemor og Skribenten måtte bare står og vente.
 - - - - -
After another early breakfast, we rode the Metro for several stops, and walked, or rather tried to get through the throngs. And then we waited. The Owlets had brought their books. MotherOwl and the Writer just stood and waited.


     Vi ventede på pave Frans. Her er han så endelig. Lisdt før tiden begyndte han sin rundtur på Peterspladsen, og kom tæt forbi hvor vi stod. Han nævnte os endda i sine hilsener, og vi fik en særlig velsignelse.
  - - - - -
 We were waiting for pope Francis. He arrived a bit early for his ride aruond S. Peters square, and came quite close to where we stood. He even mentioned us in his greetings, and had a special blessing for each language group - where we counted as Germans :)     Så trængte vi til at være lidt alene. Efter en enkelt pizza eller to slentrede vi op ad Corsoen, hvor alle går for at se og blive set. Vi var inde i kirken San Carlo in Corso og hilse på Carl Borromæus, der er min - valgte - navnehelgen eftersom Charlotte er hunkønsformen af Carl. Han er nem at genkende. Klædt i kardinalsrødt og med en meget karakteristisk næse. .
 - - - - -
We needed a bit of space aruond us, so after a pizza (what else) we saunteded along the Corso, the main strolling street in Rome. We went into the church San Carlo in Corso, to greet S. Charles Borromeo, who is my chosen patron saint (Charlotte being the feminine form of Charles). It's very easy to recognize him in pictures, dressed as a cardinal with a caracteristic (big) nose.     Så gik vi op i parken bag Piazza del Popolo og nød udsigten over byen. Der var meget smukt, og grønt.
 - - - - - -
In the park over Piazza del Popolo we looked at the wiev over the city and relaxed by a small pond.      Da vi gik videre, kom vi forbi Propagandaen, dem der før i tiden sendte præster ud i verden. Der var et museum med billeder fra hele verden, film fra pavernes rejser rundt i verden og gestande fra især Afrika og Oceanien. Malerier fra Japan g fotografier fra Australien og New Zeeland og en opstilling med en stødtand for hver af de da afrikanske martyrer. Til sidst så vi den kirke, hvor Niels Steensen blev bispeviet, og hvor vi skulle have messe næste dag.
 - - - - - -
As we walked on, we came across the Sacred Congregation for the Propagation of the Faith, or rather their old headquarters, which now was a museum for missionary works. We went in there as it was open Monday, Wednesday and Friday, and by Friday we would be in Florence. We looked at church models from India, Japanese paintings, African elephant's teeth and Australian photos. In the end we saw the church where Bl. Niesl Steensen was consecrated as Bishop, and were tomorrows mass would take place.

 Vi afsluttede dagen med at stå højt oppe over byen og se mørket falde på.
 - - - - -
We ended the day looking at the sun setting over Rome.

onsdag den 30. oktober 2013

Valfart 3, tirsdag -- Pilgrimage 3, Tuesday

   Tirsdag morgen var vi tidligt ude. Så tidligt at månen stadig skinnede over Laterankirken da vi var på vej derhen.
 - - - - -
 Tuesday morning we were out very early. The Moon still shone over the Lateran Basilica as we arrived.Vores biskop og præster læste messe for os i et lille kapel. De tre Ugleunger ministrerede igen.
 - - - - -
Our bishop and 2 priests celebrated mass in a small chapel inside the basilica. 3 of the Owlets again served mass. En detalje fra billedet ovenfor. Piraten ser koncentreret ud medens han holder biskoppens hat.
 - - - - -
A detail from the above photo, an attentive Pirate holding the bishop's mitre.     I baptisteriet så vi en herlig hjort. Ugleungerne synes at den var vældig flot, men kunne ikke rigtig forstå hvad en hjort dog skulle gøre godt for et sted hvor folk blev døbt. Vores præst forklarede at hjorten er et symbol på længelen efter Gud og efter dåben og henviser til salme 42: "Som Hjorten skriger efter rindende Vand, således skriger min Sjæl efter dig, o Gud"
 - - - - -
Inside the baptistry we found a beautiful hart. The Owlets wonderes aloud what a hart was doinfg in there, and the priest explanied that the hart is a symbol of the humalonging for God and the baptism. It's an allusion to psalm 42,  "As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God"Uglemor fandt en masse flotte intarsier med bier.Det er godt nok pave Urban VIII's våben, og han var en lettere uheldig herre, men bierne er nu flotte alligevel.
 - - - - -
And MotherOwl found inlaid stone with bees. I know it's the heraldic symbol of Pope Urban VIII - a not so nice pope - I like his arms because of the many bees.Efter både messe og rundvisning i kirken mente Ugleungerne at de fortjente en is. Skribenten og Uglemor var heldigvis enige, så her nyder de deres velfortjente is.Dagens foretrukne smag var jordbær og citron.
 - - - - - 
After the mass and looking at the Lateran basilica, the Owlets deserved an ice. They really enjoyed it.The preferred tastes were strawberry and lemon.     Efter en frokost der naturligvis bestod af pizza, vandrede vi til Colosseum. Det så nøjagtig ud som på billeder, men inden i var der udstillet forskellige ting, der var fundet ved udgravninger. Blandt andet disse levn fra snacks og spil.
 - - - - -
After a more substantial snack - pizza slices - we went to Colosseum. It really looks like the pictures, but one thing is newer shown in the pictures. All the funny and interesting exhibits inside. We found a showcase with leftovers found when digging out the lover levels.


 • Kerner fra ferskner, oliven, vindruer og kirsebær, knogleterninger,  kyllingeben smadrede tallerkener og lommelærker. Datidens tilskuere var vist ikke så forskellige fra os. 
 • Pits from peaches, grapes, olives and cherries, dice made from bones, chicken bones, smashed plates and hidden flasks. It seems the Roman spectators were just like us. 


     Eftermiddagens program var et foredrag om økumene - Ugleungerne havde fået lov til at læse under foredraget. Det fandt sted i Santa Sabina på en af Roms syv høje.
     Udenfor fandt vi to ting, der var vidunderlige at kigge på. En statue af Sankt Dominikus i typisk romerske omgivelser og paradisets nøglehul. Lidt snyd er der i det billede, det er to sat sammen, men det så sådan ud når man kiggede
 - - - - -
The afternoons program was a speech on Ecumenism. It was held in Santa Sabina - anther grand church on top of one of the seven hills.The Owlets brougth books and pencils as the speech was in German and rather long.
Outside we found two things to feast our eyes on, a statue of S. Dominicus in typically Italian surrounding, and the keyhole to Paradise. The picture is photoshopped. But it really looked like this.


     På vej ned af høje igen fladt vores blik på denne gamle dør. Hverken Minimax eller Uglemor kunne lade være med at tage blilleder af den. Medens vi gjorde det, fløj tusindvis af stære rundt over vore hoveder og sang himmelhøjt.
 - - - - -
On our way down, we passed this weathered door, and Minimax and MotherOwl just had to photograph it. as we did so, clouds of starlets flew abowe us and sung loudly.

     Vi afsluttede dagen med et måltid i kontrasternes tegn: pizza fresk fra den gloende ovn efterfulgt af citronis i egen skal. 
 - - - - -
We ended the day with a meal of contrasts. The main dish was pizza fresh from the hot oven and the dessert was lemon ice.


tirsdag den 29. oktober 2013

Valfart dag 2 -- Pilgrimage day 2

Mandag startede med en festlig messe i Peterskriken sammen med de tyske pilgrimsgrupper. Trolli læste en af forbønnerne og vi nød at være her i Kirkens centrum. Ugleungerne var fassineret af kirkens størrelse og af den smukke helligåndsdue der kan ses på billedet.
- - - - -
Monday began with mass in German - we joined the German groups - in S. Peter's. The Owlets were impressed by the size of the church - even the putti carrying the holy water stoup is more than man size - and to be in the Pope's own church. They were also quite fascinated by the dove of the Holy Spirit which can be seen in this picture.
Efter messen vandrede vi rundt i Roms gader, så på kirker, og var på Campo de Fipore, hvor Uglemor fandt en isbutik efter hendes hjerte. Alle isene var deklareret, så man kunne finde is uden mælk, nødder og lignende. Først bagefter så jeg at de også havde vafler uden hvedemel. Sikke et herligt sted.
- - - - -
After mass we took a walk and enjoyed the sights of Rome. We even found an ice shop selling dairy free ice. MotherOwl was very happy as seen here.Vi var henne og tale med bispedømmet Københavns to præstestuderende i Rom. Det var herligt at møde to engagerede, fromme og tænkende unge mænd.
Piraten var kun interesseret i hvornå han måtte pakke sin romerdragt ud, så det fik han lov til under mødet. Se en fin romer:
- - - - -
We wnt to meet the two young men from the diocese of Copenhagen aspiring to be priests It was a treat to meet those two engaged, spiritual and intellectual young men. The Church needs priests as those.
The only thing the Pirate wanted, was to dress up as a Roman soldier, and he was allowed to do so as the meeting came to it's end. Is'nt he a nice little Roman soldier.
 


På gaden mødte vi en anden romersk soldat, og de udkæmpede et mini-slag.
- - - - -
In the streets we met a real Roman soldier, and they traded mock blows.  Om aftenen oplevede Ugleungerne deres første sungne vesper. Piraten faldt i søvn, men de andre nød det selv om de ikke forstod så meget af det skønne italienske. Vi nød også kirkens indre, og Ugleungerne synes at det er snyd at alle kirker i Italien er så flotte og de danske så kedelige. Uglemor og Skribenten er helt enige
- - - - -
That evening the Owlets had their first sung Vespers. The Pirate went to sleep not long after we started, but the other 3 enjoyed the sound - as it was in Italian they did not understand much of it (nothing really).The Owlets feel a bit sorry that all the churches in Italy are so lavishly adorned and the Danish ones mostly white and plain. MotherOwl and the Writer most heartily agree.

 • Her var vi til vesper - flot!
 •  The church were we joined vespers. Glorious!

Efter Stormen -- After the Storm

I nat - eller rettere vel i går aftes - stormede det voldsomt. Skribenten var i København for at holde foredrag, og inden han nåede hjem, stod tog og busser stille. Så Uglemor og Ugleungerne var helt alene hjemme i den værste storm i lang tid.Ingen af Ugleungerne havde været i skole, for vi var kommet frygteligt sent hjem morgenen inden. Trolden passede dog sine klavertimer, og kom gennemblødt hjem.
Uglemor tog på indkøb, da Trolden var kommet hjem. Og ih, hvor det dog blæste. Så meget at Uglemor begyndte at frygte for at detr skulle ske noget med Ugleboet. Men heldigvis havde de fornuftige Ugleunder lukket alle vinduer og lagt de farlige ting ned. Vi ryddede Ugleboets have for haveborde og stole, vandkander, stiger, drivbænke og hvad der ellers kunne tænkes at kunne flyve væk.
Medens vi forberedte aftensmaden, hørte vi over stormens hylen en sær, rumlende lyd. Vi er vant til at naboens heste larmer temmelig meget, så vi tog os ikke særligt af det. Så skulle Uglemor hente lidt krydderurter. Udenfor mødte der et farligt syn. Et stort asketræ var væltet og dets grene lå hen over taget på udhuset. Uglemor gik videre og hørte en sær, raslende lyd bagved. Hun sprang ind under buen, og hørte en tagsten ramme lige bag sig. Urgh. Nu var passagen lige bag hende fyldt af grene og tagsten. Heldigvis er der også en havedør, så Uglemor gik ind ad den, låste den, og trak gardinerne for alle vinduerne.
Der skete ikke mere, selv om stormen tog til i styrke og det var meget uhyggeligt.
I vores landsby er der adskillige væltede træer, flere tagsten er blæst af kirken, og ting er fløjet rundt over det hele.

Uglemor har meget at være taknemmelig for:

Fornuftige Ugleunger, der tænker og gør noget.
At vi kom hjem med flyet mandag morgen og ikke tirsdag.
At Skribenten ikke kom noget til, men fandt en ven at overnatte hos.
At tagstenen ikke ramte mig i hovedet.
At ledningerne herud blev gravet ned for nogle år siden,. så strømmen ikke gik.
At træet ikke væltede lige ned i vores udhus, hvor Hvalrossen bor
Og endelig at Hvalrossen var ude at rejse. - - - - - -

Yesterday evening a big storm hit Denmark. The Writer was at work in Copenhagen, and before he was able to return, all traffic was stopped, and he had to stay overnight at a friend's place. MotherOwl and the Owlets were alone in the worst storm ever (maybe).
The Owlets had not been to school, as we arrived home early Monday morning. (The plane landed at midnight, but we were not home until half past 4 in the morning, but that's another story). Trolli had piano lessons which he attended, and when he arrived home, MotherOwl went shopping. In town she was almost blown away and hurried home with the next bus, afraid to find the Owlery hit by disaster as we have several old trees near the house. But the wise little Owlets had closed all windows and doors and everything was fine. We spent the next hour or so tying down and putting away.
Darkness fell, and we started cooking. We heard some strange sounds, but ascribed them to the horses at the neighbour. MotherOwl foolhardily left the house to pick herbs for the meal. Outside a part of a giant tree had fallen and the branches lay on top of the Walrus' house. As she walke on, MotherOwl heard a scraping, rushing sound and jumped under the arch connecting the two houses. A wise move as branches and roof tiles fell from the small house. One tile just missing MotherOwl. As the way back was unsafe, MotherOwl enterd the house via the garden door, made sure that all windows were closed and pulled the curtains tight.
Nothing more happened, but it was very noisy and scaring.
In our small village several trees have fallen, tiles are blown down fronm the church, and in general things have blown around.

MotherOwl is grateful that:

Wise Owlets closed all windows while she went shopping
Nothing happende to The Writer, and tjat he found a place to sleep
That we arrived home by plane one night before the storm.
That the tile missed me
That the Walrus was on holiday while his house was hit.
That only tiles fell off. The inner watertight membrane is still whole.
That the tree fell practically between the Walrus' house and the neighbours' shed.
That the power supply lines were put underground some years ago. Before that power outage during storms and often in between were a sure thing. We did not loose current a second yesterday.
Buen med tagstenen der ikke ramte Uglemor
The arch with the tile, that missed MotherOwl

Det væltede træ set fra vores køkkenvindue.
View from our kitchen window this morning

mandag den 28. oktober 2013

En uge på valfart -- A Week's Pilgrimage

     Skribenten, Ugleungerne og Uglemor har været langt væk. Prøv selv at se. Dette billede er taget søndag morgen kl. 4.50. Derfor ser alle Ugleungerne lidt trætte ud. Vi har kørt i vores zeppeliner en times tid, og nu står vi i Kastrup lufthavn, hvor den teknisk begavede Skribent får billetmaskinen til at virke.
 - - - - - 
Now what have we been up to. This picture is taken in the wee hours of last Sunday morning. That explains the bleary eyed Owlets, and a sleepy Writer. After an hour's ride in our Zeppelin, the Writer is making the incredible mashine give us our tickets.      Efter et par timers flyvning og en kortere bustur ankom vi til dette dejlige sted. Her er varmere end hjemme, og vi følte os hjemme her. Måske endnu mere end i Uglebo.
  - - - - -
After a couple of hours on board a plane, and a shorter busride we arrived a this place. It was hotter than at home, but we felt maybe more at home here than in the Owlery.     Her fejrede vi søndagsmesse, kun os, men da vi er en del af en større gruppe, og ikke har bedt om alles tilladelse, er der mange slørede ansigter på de følgende billeder. 
  - - - - -
We had our own mass. As we were part of a larger group, I have blurred the faces of people, not belonging to the Owlery, as I have not asked their permission to publish their pictures. One exception is our Bishop. No measure of photoshopping can hide the fact that he's a bishop, and as we have only one Bishop in Denmark he can't be kept anonymous for long.    3 af Ugleungerne ministrerede, det vil sige hjalp præster og biskop med at holde bøger, lys osv. Piraten var med for kun 3. gang og klarede det med glans.
 - - - - -
Three of the Owlts served mass, and the Pirate did well even if it was only his third time doing so.Efter messen så vi lidt på kirken, og Uglemor ledte efter og fandt dette portræt.
 - - - - -
After mass we looked at the church and said a prayer or two and lit some candles. MotherOwl went searching and found this portrait:      Efter messen gik vi en tur og kastede et blik ind i et meget specielt vaskeri.
 - - - - - -
After mass we went for a walk and look what we saw through a window. A very special laundry place :)     Og nu har alle nok gættet, at vi var i Rom. Anledningen til valfarten var, at det den 23. oktober var 25 år siden at Niels Steensen blev saligkåret. På det øverste billede står >Spirillen med et tørklæde med hans bispevåben.
 - - - - -
By now everybody have surely guessed that we were in Rome. It vas a pilgrimage to celebrate that blessed Nicolaus Steensen, the first Danish saint after the reformation was beatified 25 years ago. In the top picture Marsupilami is holding a scarf with his emblem.


To be continued ...

tirsdag den 22. oktober 2013

Smukt efterår -- Beautiful Autumn

     Mandag var Uglemormor, Storesøster, Lille Leo og et par stykker til på besøg. Vi gik en tur og nød det gode vejr, og der fandt vi denne smukke brombærranke. Billeddet giver et godt indtryk af, hvor smukt efteråret kan være.
  Monday GrandmaOwl, Big Sister, the little Lion, and a few other were visiting. As we went for a walk, we saw this bramble bush. The leavvs are quite special, and I like the autumnal look of this picture.

mandag den 14. oktober 2013

Mere flet -- More Candy wrapper Baskets

     Så er den blå, buttede kurv blevet færdig, og den er blevet som Uglemor forestillede sig, så det bliver ikke den sidste buttede kurv i Uglebo.
      Måske kunne det være djligt med en i kæmpestørrelse til strikketøj eller garn. Der er mange underlige kurve der rumsterer i Uglemors hjerne. Lad os se om de når ud i fingrene.

 - - - - -

The blue chubby basket is finished. It turned out as MotherOwl imagined, and it is not the last chubby basket in the Owlery.
Maybe MotherOwl should make some big ones to hold knitting projects, legos, and various other projects in need of a home.  MotherOwl is turning over many more or less impractical basket projects in her brain. Time will tell how many reach the fingers and come into life.

 • Lapperne til de blå ringe og til den kedelige bund er 9 x 4 cm og de midterste led er 10 x 4,5 cm. Det er det der gør at kurven bliver buttet. 
 • The squares for the blue chains and the grey bottom are 4 x 9 cm, and the middle ones are 4,5 x 10 cm. This small difference in the size, which is down to a few millimetres once the chain links are folded, is what makes the basket chubby i.e. thicker in the middle region. 


   Det er altid inspirerende at se hvad andre kan finde på, og ReCyklisten er temmelig inspirerende. I dag handlede det om trekantflet, så det måtte Uglemor også lige prøve. Først i en ensfarvet udgave, her blandet med almindeligt firkantflet. Lapperne til firkantflet skal være en cm længere end trekantsfletlapperne, for at det hele ender i samme størrelse. Det tog lidt tid at finde ud af, hvordan man syede de to slags sammen, men pludselig var den der bare.

 - - - - -

It is inspiring to look at other peoples blogs and once again ReCyklisten is inspiring. Today she told of triangular chains. MotherOwl had seen many tries at triangular modules, but never with the wish to try it out. Not so today MotherOwl had to try. As it is Sunday, we had cakes from the bakery, and one of the bags were not dirty, and had a delightful coffee brown colour. First try was a plain triangular chain times 2 sewed together with a normal square module one in the middle -- square modules need to be 1 cm longer, but same width as the triangular for the chains to and up alike in measurements.

 • Trekantflet i begge ender med en almindelig firkantflettet midterring. Jeg synes det minder om kaffebønner. 
 • 2 chains with triangular effect surrounding a normal chain. I think the triangular ones look a bit like coffee beans.


Så måtte der leges lidt med farver, prøv bare at se, hvor forskelligt det kan se ud. Uglemor løb tør for kagepose, men andet papir må også kunne bruges. Det blå er et stykke origamipapir på 15 x 15 cm. Der kunne blive hele 8 lapper. 

 - - - - - 

Then a blue colour joined the fun. Just look how different the same two colours cam be made to look.
MotherOwl ran out of cookie bag at this point. The blue is one square of origami paper cut into 8 pieces.

 • I nederste række er leddene skiftevis blå og brune, i den øverste er det kun hver 4. der er blåt.
 • In the lower chain the squares are alternating blue and brown. In the topmost chain every 4th square is a blue one. 

fredag den 11. oktober 2013

Reklame

      Efter ale sommerens markeder, hvor jeg har stået og solgt sæbe, salve og krydderurter, følte jeg at Krydderuglen forklædt som Sæbekonen trængte til sin egen blog, hvor der er plads til at fortælle indgående om sæbefabrikation, de forskellige salvers anvendelse og fremstilling og om at plukke og anvende krydderurter.
     Her under billedet af Sæbekonen er der et link til den nye blog.


Firkantflet -- Candy wrapper "Bags"

     Uglemor kan godt lide teknikken i firkantflet, men som det engelske navn siger, bruges den mest til tasker. Dette har ligget som en hindring i hjernen, og alle forsøg på at flette kurve osv. er ikke rigtigt blevet gode. Så forleden dag læste Uglemor om buttede tasker hor ReCyklisten. Så sagde det pludselig klik i Uglemors hjerne, og den buttede kurv tog form.

 - - - - -

MotherOwl loves to make things. Candy wrapper bags have been going on for a long time, but as MotherOwl only uses her faithful old bagpack, bags are not so hot. Then she read about chubby bags at ReCyklisten's place., and something went click inside her brain. The chubby basket was born. The first try is not that chubby, but more are sure to follow.

 • Flettet af müsliposer, der er kun brugt dem med brun etiket, og det brune er samlet i top og bund. 
 • Made from muesli bags, only those with a brown label, and all the brown pieces are put in either bottom or the top ring. 

     Den er så ikke så buttet, som jeg havde forestillet mig det, men den har givet mig det fornødne puf bagi. Nu er der allerede gang i en ny, denne gang kommer alle de kedelige grå lapper ned i bunden, de blå bliver til to ringe, en i top og en i bund. Der skulle gerne komme ligt mere knald på farverne på den måde.

  - - - -

It is not as chubby as I envisioned, but a blue one is coming up. This time all the grey pieces will go into the bottom, and the blue ones will make bottom and top ring, maybe that will give the colours a little more power.

 • En blå ring, en spraglet ring og en næsten færdig kedelig grå bund til den blå buttede kurv. 
 • One blue ring, one multicoloured ring and a gray bottom - almost done -  for the blue chubby basket. 

torsdag den 10. oktober 2013

På indkøb -- Shopping

I dag var Uglemor på indkøb i en anden lille by end normalt, Trolli skulle med toget for at spille i en anden lidt større by. Først gik Uglemor og frydede sig ...

- - - - - -

Today MotherOwl went shopping in another little town than normally. Trolli had to catch the train, as he was going to a concert in yet another town.
In the beginning it was a delightful trip ...

 • Skønne efterårsfarver og en dramatisk himmel. 
 • Bright autumn leaves and a dramatic sky.

 • Tænk at folk er så gode til at genbruge. Både glas og flasker ... 
 •  How good everybody is at recycling. As here old glass and bottles ...

 • og gammelt tøj. Denne container flød ligefrem over. 
 •  and used clothes. This container even overflowed.

Nysgerrige Uglemor skulle lige kigge i flaskecontaineren efter blå flasker (min svaghed), og undrede sig ...

- - - - -

MotherOwl is a curious soul, she had to look for pretty blue bottle, but what is this?


 • En hel masse ens ginflasker. Har der mon været et mægtigt party a la de 24 røvere, var indholdet blevet for gammelt, er der nogen der bare hader gin og hal hældt alle flaskernes indhold ud. ... Det var sært. De andre to stabler indeholdt den sædvanlige blanding af syltetøjsglas, vinflasker osv. 
 • Very strange a whole lot of similar gin bottles. Did somebody throw a gin-party for the whole town, did the contents go beyond expiry date, or does somebody just hate this brand of gin and poured the liquor down the drain. The two other frames held the normal jam jar, vine bottle, condiment, liquor etc. mix. 


Udenfor forretningen var der efterårsblomster til salg. De var meget smukke og farvestrålende. Uglemor måtte kæmpe bravt for at holde fingrene væk.

- - - - -

Outside the shop MotherOwl studied the autumn flowers for sale. They were brigth and begged to home home to the Owlery, but MotherOwl resuisted the temptation.Inde i forretningen var der en rædsom larm. Et halloween-spøgelse forsøgte på at skræmme kunderne væk.

Into the shop ... wow what a noise. A hallowwen ghost was trying to scare away the customers.
 • Halloween er kommet til Danmark istor stil. 
 • Halloween has come to Denmark big time.
Der er ingen af Ugleboets indbyggere der har noget imod halloween. Vi fortæller Ugleungerne om alle de helgener, som kun Gud kender, og som vi derfor fejrer denne ene dag om året. At der så er slik og kager og løjer er kun en ekstra godbid. Helgener er jo ikke noget, man normalt beskæftiger sig med her til lands. Så det er ikke noget problem at fejre halloween som en helgenfest i modsætning til stort set resten af landet.
Men så faldt Uglemors blik på det næste reolfag, og så havde hun nær forladt forretningen. ...

- - - - -

We in the Owlery do not mind all the hullabaloo around Halloween. We tell the Owlets of all the saints only known to God, and that they are celebrated in this strange way. Saints are almost unknown in Denmark anyway. That we have an extra excuse to eat some candy, bake a cake or two and celebrate is not a matter of objection :) and here we are against the current as almost always.

But then MotherOwl saw the next items on display and almost left the shop. ... • Juleslik! 
 • Og det er ikke engang efterårsferie endnu. Hvordan skal man do forklare Ugleungerne at det altså først er jul om knap 3 måneder! 
 • Christmas candy!
 • Tomorrow the autumn holiday begins. How on Earth are we supposed to keep along with the seasons when all the shops start selling Christmas candy almost 3 months before Christmas? 
Og hvis man som Uglemor kaster et kritisk blik på juleslikket, vil man kunne se, at det faktisk er nisseslik. Der er ingen jesusbørn af marcipan, ingen julekrybber af chokolade eler honningkagedej. Det eneste julede i hele denne opstilling er faktisk en lille pose klokker i det ene hjørne. Det er mange gange sværere for os at forklare Ugleungerne at julen faktisk ikke er en nissefest, og at julen strækker sig fra 24. december om aftenen til 6. januar - ikke fra 1. december til 26. december.
Uglemor foreslår at vi kæmper for at bevare ordet advent i det danske sprog.

- - - - -

And MotherOwl's critical eyes scanned the so called Christmas candy. Where were the marzipan baby Jesus'es, where are the chocolate nativities, the gingerbread cribs and so on. Santa and his elfs (nisser in Danish) has taken over Christmas, which begins on December 1st and ends December 26.
We have a hard time explaining the Owlets that this is not Christmas. Christmas has to do with Baby Jesus, and we celebrate from Christmas eve to Epiphany.
Advent is a threatened word in Danish.

mandag den 7. oktober 2013

Efterårsmosaik -- Autumn is here


 • Der er godt nok knald på efterårsfarverne lige for øjeblikket, og de sidste par dage har Uglemor haft kameraet i lommen - eller retterevel oppe af lommen hele tiden. 
 • Autumn is rolling out all the grand colours, and MotherOwl has kept her camera handy the last few days.


tirsdag den 1. oktober 2013

Svampemaling -- Mushroom Paint

     Nu er alt blækket tørt på min svampe-blæk-side. Blæk fra skadeblækhatte er sortere end parykblækhattenes sepiafarvede, men det lugter lige så slemt. Parykblækhatteblæk er ikke med her. Det tegnede vi med sidste år, og hvor endte det papir lige?
     De gule farver kommer fra stilkene af gulmælket huesvamp og de lilla blomster er malet med knuste brombær.Now the mushroom inks have been tested. The ink from Magpie fungus is blacker  than the sepia toned ink from the Shaggy mane (not in the picture - tested last year), but the smell is about as bad.
The yellow parts are painted with an extract of the stems of Saffrondrop Bonnet, and purple is not a mushroom at all, it's crushed bramble berries

Oktoberpalet -- October Palette

     Nu er det blevet så køligt om nætterne, at vildvinen bliver smukt rød. Den og så den importeerede japanske ahorn er så vidt jeg ved de eneste træer, der får røde blade. Den inspirerede mig til at lave en af Pias paletter, det er da vist alt for længe siden sidst.
   Det er nogle højtråbende farver, og jeg gad nok vide om de bliver til andet end en farveprøve, men jeg må indrømme at jeg har en svaghed for den slags kontrastfylde farvekombinationer. .

Leaves in Denmark normally turn golden, yellow or brown in Autumn, only not vine and japanese maple. And the autumn red leaves of this common vine, I shot while shopping yesterday, inspired me to one of Pia's palettes.
The colours are loud, almost garish, and I wonder if they'll ever get a life outside of this swatch. But I have a penchant for vivd, clashing colour combos.