fredag den 14. september 2018

Snyd -- Cheating

     Hver dag får Ugleungerne en madpakke med. De er forskellige, fordi Ugleungerne er forskellige. I Piratens madkasse er der altid tørret frugt af en eller anden slags. Normalt noget, vi kalder "dutter" i en lille, japansk bøtte.
- 🍪 - 🍙 -

Every day the Owlets bring a lunch box to school, with different contents, as  the Owlets are different. The Pirate normally gets small dried fruit thingies in a small Japanese container. 
"Dutter" i bøtte og i pose      ★     Dried thingies in the container and in their bag

     Så gik Uglemor på indkøb og så dem her på tilbud.

- 🍪 - 🍙 -


Then MotherOwl went shopping and found these.


     Nej hvor dejligt, tænkte hun. Ingen klistrede Uglevinger om morgenen og masser af solbær til Piraten. Ugleungerne har meget bestemte meninger om mad. Piraten elsker æbler, solbær, jordbær og en masse andre ting, men afskyr blåbær og tørrede figner og dadler i form af frugtstænger. I modsætning til Minimax, der guffer blåbær, men ikke kunne finde på at spise solbær.

- 🍪 - 🍙 -

Oh, lovely, she thought. No more sticky OwlWings in the morning, and lots of blackcurrants for the Pirate: He loves apples, blackcurrants, strawberries and a lot of other fruits, but he can't stand blackberries and produce made from dried figs and dates. As opposed to Minimax, who eats blueberries with gusto, but says no thanks to blackcurrants.

     Minimax ville vældig gerne have flere stænger med. Men i Piratens madkasse lå papiret her og en frugtstang hvor der kun var spist to små musebidder. "Den smagte ikke godt," sagde han.

- 🍪 - 🍙 -

 Minimax liked the bars, and even asked MotherOwl to buy more of them. But in The Pirate's lunchbox  we found this wrapper, and the bar with only two tiny bites taken. "It did not taste good!" he said     Uglemor nærstuderede indholdsfortegnelsen efter at have fulgt Ugleungerne til bussen, og så forstod hun pludselig Piraten. Se selv:
Solbær- og æblestænger..
Hmmm ... det grænser vist til vildledende markedsførelse det her. Men Piraten lader sig ikke snyde.
Og Uglemor køber ikke flere stænger, heller ikke på tilbud


MotherOwl took a closer look at the ingredients of the bars after taking the Owlets to the bus, and then she understood The Pirate. Look at this:
Apple and blackcurrant bars ...
 .. well, dried dates with apple and blackcurrant taste would have been more accurate. Who are you trying to cheat? Not the Pirate!
And MotherOwl, is not going to buy any more of these bars, not even on clearance sale.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Jeg bliver altid glad for en kommentar.
Jeg prøver at svare på alle kommentarer - og lover at hive alle kommentarer ud af spam-fængslet så hurtigt som muligt.

I am always grateful for all comments, and try to reply meaningfully to all of them.
I furthermore promise to pull your comments from spam-limbo as fast at possible.