lørdag den 7. april 2018

Da Uglemor byggede en dome

I 2009 - altså inden jeg endnu havde en blog, oprettede jeg min have ovre på Havelyst. I de kommende år skrev jeg der om min have og hvad deraf fulgte. 
Nu har jeg lyst til at lægge nogle af indlæggene herover på bloggen.

Her kommer så det andet bearbejdede indlæg. 
Denne gang opdateret og med mange flere billeder.  
Historien om domen fra 2010

16. februar 2010
Hvis man gerne vil have en dome i haven, så kan man købe færdige samlesæt eller færdigbyggede domer, men hvad nu hvis man selv har noget træ eller gerne vil have en anden slags eller størrelse? Ja, så kan man altså godt bygge den fra grunden selv.
Det ser da godt ud.

Først lidt dome-teori
     En dome er en mere eller mindre kuppelformet bygning, sat sammen af trekanter.
     20 ens femkanter sat sammen giver en kugle. Hvis man så fjerner 5 af dem og sætter resultatet på jorden, har man den »første« dome som har 15 flader og en femkantet grundplan. Den kaldes teknisk en 1V dome.
    Men med en en ståhøjde på ca 2,5 m, har den slags domer en radius på ca 2 m og en sidelængde på 2,35 m. og det forekom mig at være nogle lange stykker og den så hverken særlig vindstabil eller smuk ud.
Billede fra Domes to the Rescue

     Ved at læse forskellige sider på internettet, opdagede jeg at man kunne komme nærmere kuppelformen ved at dele hver trekant i 4 små - eller sagt på en anden måde ved at knække sidestykkerne på midten og så forbinde midterpunkterne med nogle sidestykker, der var lidt længere end de halverede sidestykker. Man kan naturligvis også dele hver trekant i 9, 16, 25 osv. stykker, ved at knække de oprindelige sidestykker i 3, 4 osv. dele. Men et knæk var nok for mig.
     Det giver nemlig en smuk kuppelform med 40 sider.
Det, jeg forestillede mig, var altså en 2V dome.

       Jeg gav mig til at tegne og regne på det. Det brugte jeg stort set hele vinteren på, og jeg måtte også lige have en en time i trigonometri (sinus- og cosinusrelationer).

Her er en enkelt af 1V domens blå sidestykker knækket og forbundet med røde sidestykker.
 
Hvis man vil bygge en 2V dome, består den altså af to forskellig »byggeklodser«.
     1V domens sider kan stadig genkendes - det er de knækkede blå stykke, der danner store trekanter, og de røde, længere sidestykker forbinder så midterpunkterne af hver oprindeligt sidestykke.  

Min arbejdstegning til domen.
Læg mærke til at der er to forskellige slags samlinger.
Der mødes på skift 5 (kun blå) eller 6 (blå og røde) sidstykker i en samling. 


 Så til det praktiske

Sidestykkerne
Domen skulle jo holde sig inden for lovens rammer, så grundplanen skulle være 9,9 m2. Ergo skulle de 35 lange (røde på tegningen), sidestykker være 101 cm lange, og de 30 korte (blå på tegningen) skulle være 89 cm lange.
     Jeg brugte de gamle lægter fra vores tag, der var blevet fornyet. Man behøver ikke at bruge så kraftige materialer.
     Lægterne er skåret til med en stiksav der kan indstilles i smig, de lange med en endevinkel på 18 grader, de korte på 16 grader - det er heller ikke nødvendigt, hvis træet ikke er så tykt.
    Alle lægterne blev behandlet med linoile og trætjære efter at de var savet til – føj for en stank.

 Samlinger - mit smertensbarn
Jeg havde ufattelig mange ubrugelige eller umulige ideer, før jeg kom på at samle domen med beslag lavet af bredt hulbånd.
5-samling. Her mødes 5 korte lægter med hver deres beslag.
Beslag:
Beslagene lavede jeg af noget meget solidt hulbånd der var hele 2 mm tykt og 4 cm bredt. Igen, hvis man bruger noget tyndere træ, kan man nok også bruge noget mindre voldsomt hulbånd.
     Det var et hestearbejde at save det over, og jeg fandt ud af at det nemmeste var at bukke det ved to huller, til det knækkede over.
     I stedet for at lave seks korte beslag til 6-samlingerne er det meget nemmere nemmere med tre lange, der hver sidder fast på to lægter, man sparer 40 knæk på den måde, og når domen skal samles, er det også meget lettere at fange tre beslag i en bolt end 6.
    Derfor er samlehullet det midterste i de lange beslag og det yderste i de korte.

Der skal bruges:
 50 korte beslag med 4 enkelte huller, de måler 16 cm
- 30  til 5-samlinger
- 20  til bunden (10 6-samlinger hvor der mangler to lægter)

40 lange beslag (7 enkelte huller eller 28 cm)
- 30 til 6-samlinger
- 10 til bunden (10 6-samlinger hvor der mangler to lægter)

  
130 huller og skruer
For at det hele skal gå op, er afstand fra midterhullet til til kanten af lægten forskellig i de to slags samlinger, nemlig 5,1 cm i 6-samlingerne og 4,2 cm i 5-samlingerne.

Og i praksis bliver der tre forskellige samlinger i denne 2V dome. 
     I bunden er der 10 samlinger med et langt og to korte beslag, men det er »amputerede«  6-samlinger, der mangler to sidestykker.  Derfor skal de korte beslag her have 5,1 cm afstand til midterhullet.
     I de normale 6-samlinger mødes seks lægter, to korte og fire lange. Og de samles med 3 lange beslag, der alle har 5,1 cm fra midterhullet til lægtens kant.
     Så er der 5-samlingerne – der hvor fem korte lægter møder hinanden. De samles med 5 korte beslag hvor der er 4,2 cm fra midterhullet til lægtens kant.


«Hullære»
For at få alle hullerne til at sidde de rigtige steder, lavede jeg en hullære.
     To lægtestumper samles aom et «T», de skal være i vinkel. Tegn en streg på «T»ets ben nøjagtigt så langt fra overliggeren som halvdene af et sidestykkes bredde. Et ekstra beslag skrues fast med samlehullet præcis i stregen og 4,1 cm fra kanten for 5-samlingerne og 5,2 cm for 6-samlingerne, så kan man støde lægterne ind under beslaget, og bore for ned gennem beslagets huller.
     De lange sidestykker er lette nok at bore huller i, for begge deres ender er altid 6-samlinger.
     De korte sidestykker derimod har altid en ende af hver slags, der må man huske at markere enderne.

Her er hullæren indstillet til korte beslag.

Så samles det hele
Domen samles fra bunden og opefter, toppen samles dog inden den sættes på.
     Beslagene samles med en bolt og en vingemøtrik gennem midterhullet. Der er brug for 26 bolte og møtrikker. 
Her er vi i gang med at samle det første lag.
Uglemor samlede domen med hjælp fra Soresøster og Storebror, der var 10 og 6 år gamle dengang.

Her er hele det første lag samlet. Man kan tydeligt se, hvordan de forskellige samlinger virker her. 

Dør: en af de korte lægter i 1. etage fjernes – her er døren.

Ved en senere lejlighed. Her er der blevet bygget et fundament, og alle sidestykkerne er blevet malet hvide.
Kun det sidestykke, der sidder i døren, er ikke malet. Det skal alligevel fjernes når domen er helt færdig.

Helt færdig

Domen er beklædt med drivhusplastik skåret ud i trekanter (mest rationelt: 5 store trekanter, og 5 store, hvor spidsen er skåret af og 5 små (= de afskårne spidser) til de 5 trekanter ved siden af. Husk døren).
Døren laves med velcro-lukning, elastiksnøre eller hvad man nu kan finde på.

Så er domen næsten færdig.
Jeg har ikke tal på , hvor mange hæfteklammer, der er gået til.

Domen færdig efter renovering i 2016.
Døren mangler her på billedet - og det gør den så stadig her et par år senere.

Det er også en god idé at lave mindst to vinduer med automatiske oplukkere, der bliver varmt i domen.
Vinduer med automatiske oplukkere.


Ståhøjden er kun i midten helt menneskevenlig = 180 cm hvis domen står på jorden. Jeg gravede først lidt ud i bunden, senere er der blevet  fundamenter af forskellige slags. Så kan høje mennesker også være med.

Materialer:
 • Træ til sidestykker
 • en rulle hulbånd
 • 130 skruer (+ nogle flere til oplukkere og vindueshængsler)
 • 26 bolte og vingemøtrikker
 • Maling, træbeskyttelse eller lignende
 • 4 hængsler
 • 2 vinduesoplukkere
 • drivhusplast
 • en million hæfteklammer

Værktøj: 
 • fukssvans eller stiksav (eller noget mere avanceret, hvis man har)
 • en skrue-boremaskine
 • pensel
 • hæfteklammepistol
 • stige

Ingen kommentarer:

Send en kommentar