tirsdag den 8. maj 2018

Dominoarbejde -- Domino Work

     Domino-arbejde. Uglemor skriver om det fra tid til anden, og der er også andre der oplever det. Det er underligt. Man starter dagen med at beslutte at i dag skal man A, og så B, ... men så, så sker der noget. Noget, der kræver handling her og nu. Og desuden; for at lave A, som jeg havde sat mig for, må jeg først gøre C, og D for at få plads til E, som så fører til F og så fremdeles .... og så er dagen gået uden at jeg fik tid til A for slet ikke at nævne B. Den slags kalder Uglemor domino-arbejde.

- - - - -

Domino working. MotherOwl writes about it now and then. Other people seem to experience the same.  It's a strange thing. You set out to do A, and maybe B ... but then. Then something happens requiring immediate attention. And furthermore, to do A, you have to move C, which leads to D, which again leads to noticing E, leading to F etcetera ad infinitum. And you newer get to do A much less B.
Today was one of these days.

- 🀹 -

Og hvad skulle Uglemor så gøre i dag?
A. Skære nogle syrener ned for at give plads til andre buske og træer.
B. Plante en masse frø i bed 3 der hvor jeg stoppede i går
Måske C. Lave en bukkarsæbe

- - - - -

This is what I set out to do.
A Cut down the lilacs to plant other bushes and trees.
B. plant seeds in bed 3, where I left off yesterday.
Maybe C. Make a soap with sweet woodruff.

Frø, parat til at blive sået - Seeds, all ready for planting

     Men jeg besluttede at begynde med at save syrener ned.

- - - - -

But I decided to start with the lilacs to be cut down.

Starten på nedskårne syrener.
First lilac branches cut.

     Så opdagede Uglemor at nogle af syrenerne faktisk var hvide. Vi havde besluttet at de jo bare duplikerede andre syrener, men vi har ikke andre hvide end her. Det må diskuteres med Skribenten, som naturligvis er på arbejde og til møde. Han er først hjemme efter det er blevet mørkt.
     Men hov, den vilde kørvel der gror der, lige under træerne. Den er jo stor nok til at farve med. Og hvis den bliver stående tramper vi den nok bare ned.

 - 🀺 - 

  But then I discovered that some of these lilacs were of the white flowering variety. Well, they're unique. I've got to talk this over with The Writer before cutting. And he's working and having a meeting. He'll be home after dark.
But hey, the Cow parsley growing right next to the lilacs are big enough for a dye bath. If I leave them, they'll get trampled when we cut the trees.

Vild kørvel efter plukning. Cow parsley after picking.

Plukke, plukke, plukke. Så ind og veje. Der er for meget garn, det må vindes om. Nej, det er nok lettere at plukke lidt flere planter. Plukke, plukke, plukke. Vand i, tænd gryden. Hvor er det bare skønt med den vidunderlige gryde.

 - 🀻-

Pick, pick, pick. Oh, there's too much yarn in these hanks, I think I got to re-skein it. Well ... it might be easier to pick some more Cow parsley. Pick, pick, pick. Lots of water in the pot, start. What a blessing this wonderful pot is.

Mælkebøtter, koncentreret solskin - Dandelions, an essence of sunshine.

     Så kom den første Ugleunge hjem fra skole med nogle smukke blomster til Uglemor. Medens de blev sat i vand, faldt Uglemors blik på planterne i vinduet. De trængte også til vand NU!
     Måske er det også tid til at plante artiskokker eller auberginer ud? De er meget store. Nogle af de andre skal i hvert fald ud - når der er blevet sået.

- 🀼 -
The first Owlet arrived home fros school bringing pretty flowers. While placing the vase on the table MotherOwl noticed the plants in the window. They needed water. Now!.
Maybe it's time to plant out eggplants and artichokes? They're very big now. Some of the others will be planted out as well - after sowing.

Artiskokker og laurbær på terrassen  --  Artichoke and laurel outside.

     Artiskokkerne blev sat på dagophold på terrassen. Samtidig skrubbede Uglemor lige et par uldlus af laurbærplanten. Hverken de eller jeg er til sinds at opgive kampen.
     Auberginerne, derimod skulle bo i domen. En af dem var allerede i en stor potte, den blev båret derud med det samme.
 
- 🀽 -

The artichokes were placed outdoors in the shadow. MotherOwl brushed off some Wax scales from the laurel. None of us wants to surrender.
The eggplants were going to stay in the dome. One of them already was in a big pot, ready to be carried out there.

Auberginen på sin nye plads. Flere kommer de følgende dage.
The first of the aubergines in the new home, more to follow.

     Inde i drivhuset var der varmt! alt for varmt. Selv med det ene vindue og den øverste del af døren åben var der tropiske varmegrader. Det andet vindue skulle i, NU!. Uglemor hentede hammer, sav, skruer og skruemaskine. Heldigvis kom Piraten forbi og kunne give en hånd med at holde og række ting. Uglemor har altså kun to hænder.

- 🀾 -   

Inside the dome it was hot! Far too hot. Even with the one new window and the top half of the door wide open, it was literally tropical inside. The other window opener needed to go in. NOW! MotherOwl found the opener, boards, screws, hammer, drill, and a saw. She grasped hold of Pirate, that happened to pass by, as four hands were needed for holding and such. And MotherOwl, just like all other Mothers, has only two.

Begge vinduer på vid gab. -- Both windows as open as they can be.

     Så spiste vi frokost og Uglemor gik ud og hentede æg. Skrukhønen lå stadig på reden - og havde fået selskab af en mere. Uglemor greb gulvskrubben som står der for det samme - høns hakker hårdt - og jog madammerne ud. Da lemmen gled ned og spærrede for indgangen, så Uglemor at den var i stykker. En hel ræv ville med lethed kunne kravle ind mellem opgangen og lemmen. Det går ikke!
     Uglemor hentede atter hammer, sav, skruer og skruemaskine. Heldigvis har vi masser af planker, brædder osv. stående der, hvor hønsene bor. Og der var da også noget, der kunne bruges, så hønsene fik en fin, ny hoveddør.

- 🁁 -
We had lunch, and MotherOwl went to collect today's egg. She chased out the broody hen with an old broom stationed nearby for that very purpose. She then closed the door and noticed that it was broke. A whole fox would fit in the crack between access ramp and door. Once again MotherOwl found boards, screws, hammer, drill, and a saw. A new main door for the chicken was soon finished.

Ny hoveddør til hønsene. New door to the chicken coop.

     Uglemor skulle jo ind i hønsegården for at reparere lemmen. Og døren ind til hønsegården var søreme også i stykker. Den har hængt lidt et stykke tid, og Ugleungerne er ikke blide ved den. Uglemor reparerede og forkortede så den grønne snor, som mennesker, men ikke høns, kan bruge til at åbne døren indefra med.

- 🁂 -

Well, in order to get into the chicken run and repair that door, MotherOwl had to go into the run, that door was broke as well. It has not been well for some time, and the Owlets are not gentle when closing doors. Once again MotherOwl found screws, hammer, drill, and a saw.
The green string enabling human beings, but not chicken to open the door from the inside had grown too long, wonder how this happens, but it was easily repaired.

Repareret lås til hønsegården. -- A new lock for the fence.

     I går havde vi forsøgt at tænde bål og riste pølser. Det var bare ikke lykkedes. I dag var Uglemor kommet i tanker om, hvad vi havde gjort forkert - og det var Piraten også. Så sammen fandt vi grene, aviser, brænde og skumfiduser frem. Minimax og Spirillen lugede, lidt, og spidsede pinde til skumfiduserne.

- 🁃 -

Monday we tried grilling sausages, but the fire did not burn. Today MotherOwl and the Pirate both realized what yesterday's mistakes were, and we set out to try again with the plan of roasting marshmallows. Together we found matches, kindlings, newspapers, wood, and marshmallows. Minimax and Marsupilami weeded a bit and mostly found and sharpened sticks for the marshmallows.

Skumfiduser med mini-pinde

Vi brugte mange forsøg på at tænde ild. Uglemor hentede mange grene og Piraten flere aviser.

- 🁄 -
We used a lot of matches starting the fire. MotherOwl ran for more kindlings and Pirate for more papers.

Mandagens sørgelige rester  --  Leftovers from Monday's failed fire. 

     Så gik det op for Uglemor, hvad der var galt. I går var det helt vindstille, men i dag blæste det altså for meget. Vi har brug for læ.
     Uglemor hentede en gammel slidt presenning, tre tentorpæle og et stykke sejlgarn

- 🁅 -

MotherOwl felt the wind blowing, and of course this was preventing the fire from burning. We need a wind-breaker. MotherOwl fetches an old tarp, Minimax gets some fence posts, and MotherOwl's pockets spew forth some twine.

Vindbeskyttelse til bålet, der skulle lige to tentorpæle mere til.
A wind-breaker, two more fence posts were needed.

     Mendes Ugleungerne så lugede lidt mere og ventede på bålet, ville Uglemor endelig så sine frø. Men så kom hun forbi løvstikkerne og så, at de totalt skyggede for super-mynten midt i bedet. Med hjælp fra Minimax, endnu flere tentorpæle og sejlgarn, lavede vi denne løvstikke-holder.

- 🁊 -

Then MotherOwl notices the bed where lovage and mint are fighting for space. The lovage is taking over everything, and as MotherOwl loves that mint, the lovage needs taming.Minimax helped, and using 4 more fence posts and even more twine, the lovage was tamed. 

Løvstikkerne står pænt nu.
Lovage kept in bond.

     Lige ved siden af løvstikkerne er aspargesbedet. Uglemor så, at to af aspargeserne skulle høstes, og så skulle der luges. Den ene af de nyindkøbte asparges, den røde, havde spiret, og var sprunget ud. Den må godt.

- 🁊-

In the neighbouring bed the asparagus are growing. They were re-planted this year, and urgently need weeding. Two stems needs picking as well - tomorrow they'll have begun flowering and become inedible. One of the new ones have done so, and that's as should be.

To asparges, der skal plukkes og flere på spring.
Two asparagus to be picked, and more coming up.

     Aspargeserne er plukket, Ugleungerne laver deres pligter medens flammerne bliver til gløder så de kan riste skumfiduser, Domen har den rette temperatur, hønsene klukker mere eller mindre fornøjet udenfor og ulden står og køler af i den vidunderlige gryde. Uglemor tager frøposerne og sår.
     Med hånden fuld af småbitte kålfrø hører Uglemor en af Ugleungerne råbe. Først tage hun sig ikke rigtigt af det, det lyder ikke alvorligt. Men det er jo Spirillen og han råber højt på mor. Jeg sår lynhurtigt de frø, jeg sidder med og løber hen til ham.
      Han var ved at hænge vasketøjet op da snorene knak. Nu står han med hænderne og hovedet fulde af snore med rent, vådt vasketøj, er ikke må falde på jorden. Efter en , føles det meget lang tid med halen og trækken i diverse snore og udspørgen af Spiril, finder Uglemor endelig den rigtige løse ende at hive i. Hun binder den fast, men de sidste to kan hun ikke nå at hænge op. Det er Skribenten, der har hængt tørresnorene op, og han er næsten to meter, så Uglemor lader bare snorene ligge og beder Spiril bruge de ikke-knækkede.

- 🁋 -

The asparagus are picked, the Owlets are doing their chores, waiting for the fire to die down enough to toast and not burn their marshmallows. The dome is temperate, the chicken clucking in their yard, the wool is cooling in the wonderful pot. MotherOwl grabs the seeds and get sowing.
Her hand full of teeny kale seeds, she hears one of Owlets calling. It does not sound urgent or like someone was hurt, MotherOwl takes it easy. But wait, Marsupilami is calling loudly and persistently for MotherOwl. She leaves the seeds and run to him.
Marsupilami was hanging the washing as the lines broke. He now stands holding the lines whit head and hands, preventing the laundry from touching the ground. After what feels like a very long time, MotherOwl finally finds the right end to pull, pulls taught the broken lines. She has to give up on two of them, the Writer hung the lines in the first place, and he's a tall man. MotherOwl just leaves the last two broken lines on the ground and asks Marsupilami to use the non-broken ones.

Ophængt vasketøj og knækkede snore.
The laundry and the broken lines.

     Ugleungerne rister skumfiduser, Uglemor planter frø. Solen skinner stadig, selv om det efterhånden er blevet sent.
     Uglemor bliver førdig, samler frøene sammen, plukker salat og radiser i domen, lukker døren, slipper hønsene ind og går ind for at lave aftensmad. Men først skal hun lige se til ulden, hente alle redskaberne ind fra haven og tjekke at alle Ugleunger har lavet alle deres lektier.

- 🁋 -

The Owlets are roasting marshmallows, MotherOwl is sowing her seeds, the Sun is still shining even if it's quite late.
MotherOwl is done with the sowing, she gathers the seeds, picks salad and radishes in the dome, lets in the chicken and go inside to begin cooking. But first she has to look at the wool in the wonderful pot, gather all the utensils from the garden, and control the Owlets' homework, are they all done?

Alle de frø, Uglemor fik sået i dag. --  All the seeds MotherOwl did sow today.

     Syrenerne står stadig, bukkarvandet venter stadig i køleskabet, men det bliver jo en lige så dejlig dag i morgen.
 - 🁌 -

The lilacs are still standing tall, the woodruff "tea" for soap is still in the fridge, but tomorrow is another sunny day.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar