fredag den 20. marts 2015

Krydderurtebedet, små skridt -- Herbal Bed, Small Steps


     I denne og sidste uge har krydderurtebedet taget det meste af Uglemors havetid. Hvis du synes krydderurter og langsommelige processer er kedelige, kan du bare stoppe her ;) Der kommer mere action senere.
     Denne post kan ikke undgå at gentage både billeder og ord fra tidligere.

The last two weeks MotherOwl has been working on renewing the herbal beds. If you're that kind of person that finds herbs or slow progress, or both boring, now is the time to stop reading this blog post ;)  More action will surely be forthcoming later, but this is a post of baby steps.
This rambling post is furthermore guaranteed to repeat pictures and stories already shown/told on this blog.


- o O o -

     I begyndelsen, sådan ca. for 20 år siden, anlagde Uglemor et urtebed. Meget traditionelt, næsten trivielt. Der blev plantet timian, persille, purløg, dild, basilikum og som det helt vilde en løvstikke i et gammelt kloakrør. Basilikum overlevede ikke vinteren. Min søster grinede af mig og fortalte at den var enårig og varmeelskende.
     I årenes løb kom der flere urter til. Pebermynte, salvie, esdragon, ... Urtebedet blev for lille og urterne spredte sig over hele haven. Og ukrudtet invaderede. Kvikgræs og - værst - snerler bredte sig. Pebermynterne groede også ret vildt, de troede vist, de var en slags ukrudt også. Først var dder en pebermynte, så fik jeg en engelsk mere velsmagende, og den gale blev begrænset og flyttet, men ikke udryddet. De to gror nu sammen i det gamle bed. I det nye gror der kun den engelske. Forrige år fik jeg så en fantastisk tyggegummi-mynte. Den står et andet sted for ikke at tage fejl.
     Mynten skulle vist have været i røret i stedet for løvstikken, der gik hen og næsten døde. 
     For et par år siden blev bedet renoveret. Sådan her:

In the beginning ... oh some 20 years ago, MotherOwl made a herbal bed. It was a small, very conveniently placed bed. Parsley, thyme, chives and dill were planted, basil as well, but it was too cold. A lovage in an old cement pipe rounded off the place.
Over the years different things were planted there as well; peppermints, tarragon, sage, ...
In the end the bed became too small, the herbs spread everywhere in the garden. The mints grew wild, the lovage died, weeds and grasses crept in, and bindweed!
Some years ago the bed was made over. Like this: 
Det gamle urtebed efter 3. omlægning. Sommeren 2012. 
The old herbal bed, Summer 2012, after the 3rd makeover.

     For at forhindre spredning til hele haven, byggede Uglemor et nyt, supplerende  krydderurtebed, men det groede til i blomster og de allestedsnærværende pebermynter. I de kommende år spredte urterne sig nok engang over hele haven. 
     Pebermynterne groede ret vildt, de troede vist, de var en slags ukrudt også. Først var dder en pebermynte, så fik jeg en engelsk mere velsmagende, og den gale blev begrænset og flyttet, men ikke udryddet. De to gror nu sammen i det gamle bed. I det nye gror der kun den engelske. Forrige år fik jeg så en fantastisk tyggegummi-mynte. Den står et andet sted for ikke at tage fejl. 

 To prevent the whole garden from turning into one big herbal bed, MotherOwl made a new herbal bed to supplement the old one. But it was filled up with flowers, and the ubiquitous peppermints. Once again the herbs spread all over. 
The mints deserve a chapter to themselves. In the beginning was a Moroccan mint. Then I was given a better, more tasty English variety. The English mint was planted in, after extermination of the Moroccan one - MotherOwl was dreaming. Mints cannot be exterminated! The English mint moved to the new bed to save it from being pulled up.  Then MotherOwl got another mint - a chewing gum tasting one. Very strong and good. It was planted in another bed. Now the old bed was filled with Moroccan and English mints, the new bed interspersed with English mint - only. And a Chewing gum mint growing where beans were supposed to grow. Argh.
Det nye urtebed året efter anlæggelsen - allereder fuldt af rod. Sommer 2012
 The new, bigger bed summer 2012, a year old, but already real messy.

     Det gamle bed var overgroet af mynte, russisk esdragon til en hel hær, krybende ranunkler, kvikgræs og en enkelt vild brombær med totalt aggressive torne. 

The old bed was almost overtaken by mints and Russian tarragon, buttercups of the creeping variety and Couch grass. Even the lovage was dying.


Det gamle bed forår 2015
The old bed - Spring 2015


- o O o -

     Nu måtte der ske noget. I torsdags begyndte Uglemor at grave det nye bed igennem.Ganske langsomt, bid for bid blev jorden gravet igennem, Først et hjørne, hvor der ikke stod noget, der skulle bliver dér. Alle løgene fik Piraten sammen med en plantepind, og så kom de til at stå i resten af haven. 
     Purløg og persille blev flyttet den dag, og hønsene kunne glæde sig over 2 store spande med rødder, oreganeo og ukrudt.

Something just had to be done. The new bed is to be dug through.  Last Thursday MotherOwl began the big dig of ´15 a small bit was dug, all the flower bulbs were given to the Pirate with a dibber. The bulbs got transplanted. Then the parsley and the chives moved to the newly dug corner. That was all for Thursday, and two big buckets of roots and weeds were given to the hens.
Torsdag - persille og purløg er flyttet. Der er stadig nogle gule krokus tilbage.
Thursday - Parsley and chives have been moved. There's still some crocusses left. 
     Fredag og lørdag var det bare for koldt til havearbejde, Uglemor er en frossenpind. 
     Mandag blev det kun til en enkelt spand rødder og endnu et par løg blev udleveret til Piratens nåde og barmhjertighed. 
     Tirsdag fortsatte det store bed-show. Uglemor flyttede to af de fire timianplanter. Kloakrøret og løvstikken blev også flyttet. Løvstikken blev sat på fri fod i et hjørne af det store bed, og et par skud af den russiske esdragon kom i spjældet i kloakrøret. Det er for øvrigt sandt at russisk esdragon kommer til at smage bedre med tiden.

Friday and Saturday were too cold for gardening. MotherOwl does not like cold. 
Monday only a little digging was done. 
Tuesday the big dig recommenced. MotherOwl moved two of the four thymes, the cement pipe and the lovage and a few sprigs of Russian tarragon. The lovage was set free in the new bed, whereas the tarragon was imprisoned in the pipe.  Minus to timianer og et rør. 
Man kan ikke se, at der også er fjernet lidt esdragon.

Less two thyme plants and a pipe.  
You can't see that a few sprigs of the tarragon was moved as well.

De to timianer i det nye bed, røret , nu med esdragon, er ude til venstre. 
Helt øverst til højre er den lille chokolademynte og en græsk 
oregano, der har vantrivedes i to år, flyttet hen. 

The two first thymes in the new beet. The pipe with the newly imprisoned 
tarragon is top left.
Above the thymes are planted two hopefully not totally lost cases. 
A chocolatemint and a greek merian. 
 
Onsdag - sagaen fortsætter. I dag gravede Uglemor endnu mere af det nye bed igennem og fandt en sødskærm (spansk kørvel). Den blev flyttet hen i den ryddede ende. De sidste to timianer blev også flyttet. det er et slid. Først bliver de gravet op, så bliver rødderne gennemset for snerle-, græs- og mynterødder, og så skal der graves et stort, fint hul i det nye bed til den.Til sidst får den en håndfuld kompost og en masse vand

Wednesday the big dig continued. MotherOwl dug through more of the new bed and found a Cicely. It was duly transplanted to the weeded end og the bed. The two last thymes were moved as well. It's quite a task. Firt the plant is dug up, well shaken; and the roots are then carefully freed from roots of grass, bindweed and mint. Then a big hole is dug in the new bed, the plant tucked in with a nigthcap of water and manure.


The old bed - like the vineyard from form Isaiah 5.5: 
I will take away its hedge, and it will be destroyed; 
I will break down its wall, and it will be trampled.

 Det gamle bed. Nu er alle nødvendige planter flyttet, og det går det som 
vingården i Esajas' bog: "Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afgnavet, 
nedrive gærdet om den, så den bliver trampet ned"  (Es 5,5).  • Det nye bed nu med alle timianbuskene. Sødskærmen er lige ovenfor frøen. 
  • The new bed. Now all the thymes grow here. The Cicely is just above thr flat frog. 
... fortsættes. 
... to be continued.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar