lørdag den 6. juni 2015

Uglefjersvejledning -- OwlFeathers How-to

Uglemor vil gerne prøve at forklare, hvordan man hækler Uglefjer eller drageskæl rundt og rundt.
Dette bliver den første hækleopskrift Uglemor nogen sinde har skrevet, og hun er meget spændt på om den kan forstås.

This is an explanation on how to crotchet dragon scales - OwlFeathers - in Danish, with a tiny bit of English - cause in English you can find lots of patterns and youtube videos, but not in Danish. I modified this pattern, and made it in the round. Now I just want to share it.

Symboler - Legend
. Luftmaske lm (chain)
/ eller \  Kædemaske - km (SS)
I   Fastmaske - fm (SC)
Halvstangmaske - hst (HDC)
|| 2 Halvstangmasker i samme maske (2 HDC in the same stitch)
Jeg kan godt lide tætte skæl, så jeg bruger en hlæklenål der er 2-2½ nr. mindre end angivet på garnet.  
Slå et antal luftmasker op der er deleligt med 6 (pr ønsket skæl), og saml til en ring med en km. 1 lm, en omgang fm, saml med en km. Man kan springe omgangen med fastmasker over, men jeg synes det er rart at have noget at holde i og orientere sig udfra.

- o O o -
Basisrække - Base row


2 lm, 1 hst i den 1. fastmaske. 1 lm.
*1 hst i 3. maske 1 lm,
2 hst i 3. m, 1 lm*
 gentag hele vejen rundt.


Make chains in a number divisible by 6, SS together make 1 row SC. 
ch 2, 1HDC in the 1st titch, *ch 1, 1 HDC in the 3rd stitch, Ch 1, 2 HDC in the 3rd stitch* Repeat.

- o O o -
Drageskæl -- OwlFeathers


Det er nødvendigt at vende og dreje rundt på hækletøjet, for at komme til at hækle skællene.
*Hækl 5 stm ned ad den 1. af de dobbelte hst,
vend med 0, 1, eller 2 lm (jo flere, jo spidsere skæl),
5 stm op ad den 2. dobbelte hst.
1 km i den enkelte hst (man kan også hækle en km omkring hst). *
saml med en km.


You have to turn the work up and down in order to work the feathers. *5 DC down the first of the two HDC in the same stitch, chain 0 for rotund feathers, 1 for medium feathers, 2 for pointy feathers, 5 DC up the second of the HDC. 1 SS through the next HDC*

- o O o -
Basisrække igen  - Base row again

 Næste gang gentages basisrækken forskudt, sådan at der hele tiden er en enkelt hst over den dobbelte (det er nu midt i drageskællene) og en dobbelt over de enkelte hst (mellem drageskællene)

Work the base row again, but offset so that the 2 HDC in the smae stitch is where the single one was before., the single HDC is worked in the middle of the feather.

- o O o -
Tanker og noter:
  •      Uglemor syntes stadig at der var for store huller mellem fjerene, der kunne i hvert fald ikke være små ting i uglekroppen. Derfor prøvede Uglemor at hækle hst i stedet for luftmasker hele vejen rundt. Det kan lade sig gøre, men Uglemor var meget glad for at have den første række fjer at holde sig til. Man skal lige som om bag skællene, og have fat  basisrækkens masker. En øvet hækler kan sikkert finde ud af at gøre det fra starten. Uglemor er ikke så øvet endnu.
  •      Næste forsøg bliver at hækle stangmaasker i basisrækken i stedet for halvstangmasker, for at se, om det giver et lidt lettere udtryk.
  •      Uglemor har også prøvet at hækle basisrækken og fjerene i to forskellige farver. Det ser lidt sjovt ud, men måske vil det bilve flottere med den fyldte basusrække. 
  •    Måske kunne man kækle alle basisrækkerne som en slags gitter, og så fjerene på bagefter ...  
Billeder følger.

Notes and thougths on OwlFeathers:
  • The holes between the feathers are quite big. Someone sells bags for game dice stes made this way. The dice would drop through the holes in mine. One idea is to fill out the base row ie. instead of Ch, do a HDC between theoriginal HDC. It is possible, but MotherOwl was happy to have the first row of feathers to keep the counting rigth. 
  • Maybe crocheting the base rows and the feathers i different colours could be interesting. 
  • Maybe the base rows could be worked in one go, the feathers added later - MotherOwl is afraid she'll loose her counting, but give it a try. 
Pictures promised ... 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar