mandag den 18. april 2016

Nyt hegn til bierne -- 1 -- A new Fence for the Bees

     Der var jo stadig liv i Uglemors bier - meget liv. Og de står lige ud til en vej, hvor folk og Ugleungerne, går, cykler, kører og rider forbi.
     Det gamle hegn var blevet træt, på billedet kan man se, hvordan det er ved helt at lægge sig ned over vejen.  Det beskytter faktisk ikke de forbipasserende særligt godt længere.

 - o 0 o -

  MotherOwl's bees survived the winter, they're alive, and very much so. The hives are facing a road where people, and the Owlets, pass by on foot, by bike, on horseback, or by car. The car drivers don't mind the bees as much -- yet. But with summer and open windows ahead, I'm sure they'll change their minds too -- The more unprotected passers by are not well served by this fence any more. 

Se alle de store sten, der presser det gamle hegn ud nede i bunden? De var tunge at flytte.
- 0 -
Look, all those stones crowding the old fence from the inside. They were heavy.     Her ser vi det fra biernes synspunkt. Det er alt for nemt bare at flyve ligeud her.

- o 0 o -

Seen from a bee's point of view the road is straight ahead. .


Bistade med lidt af det gamle kvashegn og en
aggressiv hybenrose i forgrunden.
- 0 -
A bee hive in need of paint with a view to parts
of the old fence and an extra prickly wild rose.

     De sidste fem, seks dage har det været dejligt vejr - køligt og småregnende.Sådan tænker Uglemor normalt ikke, men når man skal arbejde lige foran et bistade, er vejr, der får bierne til at blive inde, fint vejr. Uglemor har flyttet sten, mange sten, og klippet blommevildskud og aggressive hybenbuske ned. Så har Uglemor og Minimax boret og skruet i gamle paller. Med hjælp fra Storebror blev de sidste sten flyttet og pallerne slæbt i stilling.
     Nu ser det sådan her ud set fra biernes synspunkt.

- o 0 o -

The last week or so the weather has been fine, cloudy, cool and occasional light showers. Not a weather MotherOwl normally is too happy about, but when there's work to be done immediately in front of the bee hives, all weather that's not freezing and keep the bees inside is splendid.
MotherOwl has been moving  heavy stones, many heavy stones, cutting down lots of wild plum trees and an extra prickly wild rose busk. Minimax helped drilling and screwing the pallets together to form a fence. BigBro helpde moving the last, and heaviest stones and lift the pallets into place, definitely a job for two.
Now the bees enjoy this view - or lack thereof. 
     Uglemor skal lige finde et par paller mere, nedlægge endnu en voldsomt aggressiv hybenbusk og skrue lidt mere. Så mangler der bare en masse pilegrene, der skal stikkes ned på bagsiden af pallerne. Når pallerne så engang falder fra hinanden, står der et levende pilehegn klar til at tage over.
     Nogle af de største sten skal også slæbes tilbage igen og lægges for foden af hegnet. Det skal både holde nærgående biler på afstand og stabilisere hegnet.

- o 0 o -

MotherOwl is going to carry home some more pallets, cut down another intensely thorny wild rose bush and screw in even more screws. Then the next step is cutting and planting some 50 willow saplings on the inside of the pallet fence, When the pallets rot, or whatever old pallets do, a living willow fence stands ready to take over.
Some of the bigger stones will be cariied back to the bottom of the fence, partly to keep away stray cars, partly to stabilize the pallets.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar