fredag den 22. december 2017

Du er jo en ...

Well, You're a ...

Vi har lige haft valg. (well, øh ...  ja ... da jeg skrev det her, havde vi lige haft valg. Jeg skulle lige tage mig sammen og så ramte "me too"-bølgen. Men her er det i hvert fald. Mit valg-brok):

     Og flere har sagt: "Du er jo en midaldrende kvinde, så du må stemme på NN!" (ikke den samme NN, men de var alle kvinder i min aldersgruppe).
     Så er det, jeg spørger: gør det, at jeg er en midaldrende kvinde, at jeg er så dum, at jeg har lyst til at spilde min stemme?

     For de fleste af opstillede kvinder, der bare havde en chance for at komme ind i byrådet var enten
- fremmedfjendske,
- pro-abort (eller som de siger: For kvindens ret til selvbestemmelse),
- anti-økologi (eller som de siger: For landmandens ret til selvbestemmelse),
- for motorveje = mod ordentlig offentlig trafik og cykelstier,

- eller endog flere af de ovennævnte.
     Så jeg skulle altså stemme på én, jeg var 99 % sikker på, ikke ville komme ind, og hvor stemmen så måske oven i købet ville gå til en med de ovennævnte meninger. Nej tak!

Selvom jeg er
  • midaldrende (det kan jeg ikke gøre noget ved, jeg bliver et år ældre om året ligesom alle andre, og alternativet giver mig ikke stemmeret)
  • fed (det kunne jeg jo nok ændre)
  • grim (det er der nok ikke så meget at gøre ved, plastik-operationer er dyre og mener jeg, umoralske (hvis man virkelig har råd til det, burde man måske gøre noget bedre med pengene))
  • kvinde (kan jeg altså heller ikke gøre så meget ved, se under "grim") 
 mener jeg at jeg har ret til at vælge den, kandidat, der - uanset alder, køn, hud- øjen- og hårfarve - har de rigtige meninger.

Skal man virkelig være ung, fit og af hankøn for at måtte stemme efter sin overbevisning?

🚫   🚮   🚯   🚫
 
We just had an election in Denmark. (It took me some days putting up the mojo to post this and then the "me too" wave struck)

And pertaining to this I've been asked several times if I was going to vote for NN!" (not the same NN in all cases, but all women in my age group).
 

Now I'm asking myself: Does being a middle aged woman make me stupid? Why else would I want to waste my vote?
M
ost of the women, who actually stood a chance of being elected were either 

- against foreigners (if not plain, old racists),
- pro-abortionists (or as they say: pro-choice), 
- anti-ecologists (or as they say: for the farmer's right to decide for themselves), 
- for more highways = against good and cheap public transportation and paths for bicycles and horses. 
- or more of the above.
 

Ergo I had to vote for somebody who stood no chance of being elected, and upping the chances of my vote ending up helping one of the above mentioned. Well. No thanks!

 Even if I am

 - middle aged (I can do nothing about this. I turn one year older every year just the same as everybody else, and the alternative would not allow me to vote)
 - fat (well, I could change that ...)
 - ugly (there's probably not much I could do about that either, as beauty operations are expensive and I think immoral (if you can afford one, you might as well do something else with the money))
- woman (not much I can do about this one either, see under "ugly")

Do you really have to be
young, fit and male to be allowe
d to  to vote for the candidate who - regardless of age, gender, skin, eye, and hair colour - have the right opinions?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar