onsdag den 25. oktober 2017

Fletteresultat -- Basket Weaving Finished

     Hvad kom der så ud af flettekaosset?

Did anything come from the basket weaving mess?
     Hvis man kigger efter, kan man se begyndelsen til en lille, flad skål på kaos-billedet. 12 røde tern og en strimmel med 8 orangegule tern.
- o 0 o -

If you look closely at the picture, the beginning of a flat basket or a shallow bowl can be seen in the messy photo. 12 red and 8 orangey squares put together.


⤱⤲-⤱⤲-⤱⤲-⤱⤲

     Her er de så en dag senere, den orange del er færdig og syet på den røde

- o 0 o -

Next day. The orangey part is done and sewn onto the red one.


     Endnu en dag er gået, og nu kommer der grønne blade rundt om blomsten, De grønne led er lidt mindre end de røde og orangegule. Det giver kurven dens runde facon. 

And the next day again. Green is being added. The green parts are a bit smaller, giving the bowl its curving shape.


     Og færdig. Det var ikke det her, jeg begyndt på oprindeligt, men jeg fulgte ideen det hvor den førte mig hen. Og jeg er faktisk ret tilfreds med resultatet.
     Det skal nok prøves med flere forskellige farvekombinationer, og måske også i en større udgave. Om det så er større led eller flere omgange, må tiden vise.

- o 0 o -

And finished.  This was not what I set out to make, but I followed the idea, where it led me. And I'm quite satisfied with the result.
I've got to make some  more bowls like it, other colour combinations and maybe also bigger. Whether the modules should be bigger or I just want to add more rounds before finishing, I don't know yet.


     Min opskrift kan ses i bogen på billede to, men den er ikke særligt tydeligt, så her er en pæn én. De røde og gule led har samme størrelse (et thebrev), de grønne og blå samme størrelse, men er mindre end de røde og gule.

- o 0 o -
 My how-to drawing can be seen in the book on photo #2, but it's not easy to read. Here's an instruction in colour. Red and yellow squares re of the same size (one teabag wrapper) green and blue squares are same size, but smaller than the red and yellow ones.2 kommentarer: